Vagus nerve stimulering (VNS) egenterapi for migrene, dårlig søvn, økt livskvalitet og reduserer aldring.

Elektromagnetisk terapi, nyere forskning

I denne artikkelen skal vi se på nyere erfaringer med elektromagnetisk terapi etter annen verdenskrig, utført blant annet av NASA i USA.  Russisk forskning : Etter annen verdenskrig fortsatte forskningen som var påbegynt av Lakhowski i Frankrike i 1930 tallet i flere...
Er kreftgåten løst ? Del 4: Kreft som energiproblem.

Er kreftgåten løst ? Del 4: Kreft som energiproblem.

  I perioden 1938-91 beviste professor Paul G Seeger at kreft starter som en svikt i cellers energiproduksjon . Oppdagelsene forklarte hva andre med lignende ideer hadde oppdaget og hadde flere praktiske konsekvenser. Her er andre del av historien om Seeger og...
Er det en forbindelse mellom bruk av BH og brystkreft ?.

Er det en forbindelse mellom bruk av BH og brystkreft ?.

  Det finnes forskning som påstår en  forbindelse mellom tettsittende BH , antall timer man bruker BH og økt sjanse for brystkreft . Dette blir heftig  motsagt skeptikere og helsemyndigheter .Før man avviser det helt ; Hva skrev  forskerne som var opphav til...