En amerikansk oppfinnelse  ActiPatch utsender radiosignaler som kan fjerne smerter.Apparatet er så lite at det kan festes til det kroppen med tape. Tre vitenskaplige undersøkelser bekrefter effekt mot reumatisme, leddverk, ryggsmerter og fibromyalgi.Dette er ikke betalt reklame; men ment for å opplyse om nytten av elektromagnetisk terapi ved smerter.

Energimedisin : I følge flere forskere som Georges Lakhowski , A Presmann , Roy Rife ,Thelma Moss og M Markov med flere ;er alle knokler, muskler nerver, blodårer og organer i kroppen er satt sammen av celler som fungerer som små kjemiske fabrikker som også lager elektrisk energi.Når elektriske partikler og molekyler forflyttes vil dette generere elektromagnetiske vibrasjoner.

Enhver celle har sitt eget register av frekvenser som er typisk for cellens egenskaper,hvilken vevstype eller organ det dreier seg om og cellenes sunnhetstilstand. Ved sykdom endres tilstanden i cellefabrikkene og derved deres deres frekvensmønster.

Man kan ved hjelp av kjemiske stoffer påvirke tilheling. Men kan like gjerne oppnå den samme en tilsvarende eller ofte bedre tilheling ved å aktivere de syke/skadde cellene med elektromagnetiske bølger med bestemte frekvenser som gjenoppretter cellenes normale funksjon.

Dette kalles energimedisin og er komplementær til kjemisk medisin.Fordelen ved energimedisin er at ett og samme elektroniske signalapparat kan inneholde et stort antall helbredelsesfrekvenser og derved brukes mot en lang rekke sykdommer/skader i høyst ulike organer og vevstyper.

ActiPatch : Apparatet består av en signalgenerator på størrelse med en tikrone og en sirkelformet antenne på 8 cm lengde  laget av isolert kobberledning. Apparatet kan tapes til huden over den delen av kroppen som er opphav til smertene. Signalet som utsendes fra antennen er på 27.12 Megahertz (bærefrekvens) og pulseres, dvs slås av og på 1000 ganger i sekundet (modulasjonsfrekvens). Styrken på signalet er på svært beskjedne 0.0001 Watt.( 100 ganger svakere en det svakeste Bluetooth signal fra en mobiltelefon)

Nakkesmerter: I 2020 utførte en gruppe leger en fagfellevurdert studie av 200 pasienter med kroniske slitasjegikt (Osteoarthritt) i nakkevirvlene.Forsøket varte i 4 uker og resultatene var slik:De som brukte apparatet  hadde 50% reduksjon i bruk av smertestillende, mindre smerter, bedring av nakkefunksjon og livskvalitet. Bedringen var større enn for brukere av NSAIDS (Voltaren). Det elektroniske apparatet gav ingen bivirkninger ,mens blant brukere av NSIADS rapporterte 11 tilfeller bivirkninger i perioden forsøket varte..

Knesmerter : En fagfellevurdert engelsk studie av 60 pasienter med slitasjegikt i et et kne, 30 . Alle pasientene bukte NSAIDS da forsøket startet. av pasientene fikk en aktiv ActiPatch festet til kneet. De andre 30 pasientene fikk montert apparatet uten batteri, dvs et «placebo apparat « («Narreapparat) Etter en måneders bruk opplevde brukere av ActiPatch så stor bedring at 26 av de sluttet med NSAIDS. Mens de som fikk placebobehandling ikke opplevde noen merkbar bedring.

5000 pasienter med smerter av ulike slag: I en stor engelsk fagfellevurdert spørreundersøkelse blant 5000 brukere av apparatet ; ble brukerne bedt om å vurdere sine smertesopplevelser på en subjektiv skala. Helseproblemene som brukerne hadde omfattet lidelser som ryggsmerter, knesmerter, hoftesmerter, skuldersmerter, slitasjegikt i ulike ledd, reumatisk leddgikt , fibromyalgi , nervesmerter og smerter etter operasjon.Svarene man fikk tilbake var slik:

  • Gjennomsnittlig 50% reduksjon i bruk av smertestillende
  • 67% kunne slutte helt eller delvis med Opioider
  • 70% fikk bedre søvn
  • 74% følte seg mer aktiverer
  • 84% fikk bedre livskvalitet
  • 85% sa de ville fortsette å bruke  appratet.

Sikkerhet: den elektromagnetiske styrken på signalet i antennen er på 0.0001 Watt ( 0,1 milliwatt) Med en påmontert 8 cm sirkel-antenne skulle dette tilsvare en feltstyrke på 0,018 milliwatt pr. kvadratcentimeter innenfor antennen.Dette er 0.00018 ganger svakere det militære setter som sikkerhet for helseskader fra radiobølger. Tross det, kan såkalt elektrosensitive personer oppleve ubehag.Man kan da sende apparatet tilbake til produsent å kreve pengene tilbake i følge Kjøpsloven.

@COPYRIGTH ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.