Blodprøver ved lavt stoffskifte,fibromyalgi og ME .

Lav energi, fibromyalgi og lavt stoffskifte har det til felles at cellene av ulike årsaker ikke klarer å lage nok energi.Her er noen oppdagelser som forklarer hvorfor det er slik. Ha rett ord for rett problem. Stoffskifte = metabolisme og er et ord/begrep som peker hen på cellenes evne til å lage energi. Lavt stoffskifte= […]

Les mer

Stresslidelser, ME, impotens, menopause? Trenger du mer steroider ?

Steroidene er en stor gruppe hormoner som er livsviktige for vår helse. Kunnskap om steroidene er veien til forståelse av alle sykdommer fordi kroppen bruker disse hormonene til selvhelbredelse, energiproduksjon og å opprettholde nesten enhver funksjon i kroppen. Steroidene er også endel av vår kjønnsidentitet og endring i steriod-sammensetning kan lede  til impotens, ufruktbarhet og […]

Les mer

Har ME/CFS forbindelse med stoffskiftesammenbrudd fremkalt av infeksjoner?

ME og Kronisk Utmattelses-syndrom (CFS) antas å ramme rundt 1% av befolkningen avhengig av hvordan leger stiller diagnosen. Sykeligheten blir ofte sett på som en isolert sykdomsgruppe, men forskning og erfaring viser at ME/CFS er en spesiell type stoffskifte-svikt med ulike årsaker. Ved nøye analyser synes det som alle pasienter har visse årsaker felles: en […]

Les mer