Klassisk Lav Carbo (LC) anbefaler mere animalsk protein og fett og mindre karbohydrater. Gevinstene er på kort sikt er mange, men på lang sikt medfører animalsk baser LC på  helseproblemer. Men kan man beholde fordelene og kvitte seg med ulempene ved å spise vegansk LC ? Her er noen forskningsdata man kan dra praktisk nytte av.

Kortsiktige gevinster av LC :Som tidligere dokumentert på denne bloggen den 11.6.23 er det vitenskapelig bevist at å redusere karbo og øke andelen energi fra animalsk fett og protein vinner man kortsiktige gevinster som: vektreduksjon, bedre glukosekontroll, bedrer eller endatil helbreder diabetes 2, senker blodtrykket og får bedre blodlipidverdier. Men dette gjelder et tidsperspektiv på noen få år, på lenger sikt er animalsk basert LC forbundet med flere ulemper enn fordeler; noe som også ble poengtert i bloggen den 11.6.23..

Økt dødelighet av LC når det har gått noen år: I en studie av livene til 24.825 personer som spiste LC ble fulgt opp i 6.4 år så forskerne på helsetilstanden til ulike grupper inndelt etter hvor mye karbohydrater de inntok. De som inntok minst karbo dvs strengest form for LC, hadde i forhold til de som inntok mest karbo (moderat LCHF) en økt risiko for død av alle årsaker på 32% , død av hjerte-karsykdommer på 50% og kreft 36%.

I en annen undersøkelse studerte de samme forskerne data fra 462.94 personer over 16,1 år om spiste LC i forhold til de som spiste høy-karbo. Dødeligheten blant LC var høyere for alle typer sykelighet 22%, hjerte-kar sykdommer 13% og kreft 8%.

Svakheten ved disse tallene er at forskerne ikke spesifikt har studert kvaliteten av kostholdet! Forfattere som Annika Dahlquist anbefaler en LC-kosthold basert på økologiske råvarer der man lager maten fra bunnen av på eget kjøkken og konsekvent unngår prosessert mat, sukker, melmat, herdet plantefett og alle E-stoffer. Det er med andre ord, noe helt annet enn et” moderne kosthold” der folk spiser hva de måtte ønske eller har råd til og får i seg for lite frukt og grønt. Man må derfor i alle høyeste grad skille mellom” god LC –diett” og ”dårlig LC-kosthold”. Videre har ikke forskerne tatt hensyn til kvaliteten på kjøtt , kylling og fisk folk spiste.Når vi vet at moderne landbruk er sterkt forurenset kan, øk dødelighet av animalsk basert  lavkarbo også gjenspeile dårlig kvalitet på landbruksprodukter.

For mye og for lite karbo er like ille : I en studie der 15.428 personer ble fulgt opp i 25 år analyserte forskerne forbindelsen mellom alle typer dødsårsaker og inntak av karbohydrater. Forskerne fant da ut at et kosthold som inneholdt mindre enn 40% karbo og de som spiste mer enn 70% karbo hadde en økt dødelighet, i forhold til de som spiste mellom 40-70% karbo. Jo mer eller mindre man spiste i forhold til disse verdiene jo høyere var dødeligheten, dvs en U-formet kurve. De med lav karbo inntak var helst personer i USA ,Europa; mens de med høy karbo var typisk for Asiater. Det typiske asiatiske kjøkken har høyt inntak av karbo ,ofte av dårligkvalitet i form a sukker og hvit ris.

Igjen er det uklart hvem LC- personene var: Var de ”vanlige folk” som spiste de ”folk flest” spiser; dvs hva man finner i supermarkeder; eller var de helsebevisste personer som spiste ” god kvalitet LCHF-kosthold” av rene økologiske matvarer man tilberedte på eget kjøkken ? ut fra teksten i artikkelen virker det som om LC-personer har vært ”folk flest” som har forsynt seg fra matvarer med dårlig kvalitet i supermarkedene.Vi vet heller ikke hvor mye de ulike gruppene har satt til livs av sukker, mettet plantefett, margarin, alkohol mm.

Vegansk lavkarbo den ideelle løsningen: Når det er sagt; viste forskningen et interessant resultat dersom man så på typen av proteiner og fett som inngikk i LCHF-kostholdet. Personer som spiste LCHF-kosthold og erstattet animalsk protein og fett med plantebasert fett og proteiner; dvs vegansk Lav Carbo; hadde lavere dødelighet selv når andelen karbo var under 40%. Er man derfor vegane,vegetarianer kan man nyte godt av LC-kosthold

@ COPYRIGTH ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.