Samento også kjent som” Katteklo planten” er en høyt verdsatt medisinplante blant indianerne i Latin og Sør-Amerika. Forskning har vist at planten demper betennelser,  virker immunstimulerende, lindrer ledd og muskelverk mm. Her er noen fakta til ettertanke.

Cat´s Claw (Uncaria Tormentosa) er en slyngplante som vokser i  Sør og Mellom Amerika .Planten klatrere opp langs trær i regnskogen og kan bli opptil 30 meter lang. Stammen har små utvekster som minner om klør, derav navnet Uno de gato : ” Katte- klo planten” . Klørne bruker slyngplanten for å feste seg til trestammen. Planten finnes i to ulike varianter Uncaria Tormentosa og Uncaria guianensis.

Indiansk bruk av planten : Indianerne har i har i 2000 år  i brukt avkok av røtter og bark  fra begge varianter av Cat´s Claw i behandling mot så ulike sykdommer som lungebetennelser, infeksjoner, betente sår, tarmlidelser, utmattelse, reumatiske lidelser og kreft.

Ashaninka-indianerne i Peru har også kokt et sterkt brygg av planten og gitt til sine kvinner som befruktningshindrende medisin

Siden 1950 tallet har leger både i Sør-Amerika, USA og Europa brukt Cat´s Claw i behandling av en lang rekke sykdommer, med til dels stort hell.

Inneholder mange viktige plante kjemikalier: Etter at vestlige forskere begynte å studere plantens medisinske egenskaper på 1950 tallet er det isolert et stort antall kjemiske stoffer med dokumentert medisinsk virkning. På   rain-tree som er det best dokumenterte nettstedet for legeplanter fra Amamazonas kan interesserte finne litteraturhenvisning til et stort antall publikasjoner om Cat´s Claw som underbygger følgende oppdagelser gjort vedrørende virkestoffer i planten

  • Anti-inflammatorisk
  • Antidepressiv virkning.
  • Bremser utvikling av leukemi.
  • Hemmer virusinfeksjoner
  • Immunstimulerende

To grupper av plantestoffer: TAO (Tertracyklisk Oxidole Alkaloider) og PAO (Penta Cyclisk Alkaloider)  har vist seg å ha en sterkt innvirkning på immuncellene i kroppen. TAO har en svakt dempende virkning, mens PAO har er kraft immunaktiverende effekt. Oppdagelsen av TAO og PAO har ført til  den konklusjon  at varianter av planten med lavt innhold av TAO er bedre for immunsystemet enn varianter av planten som inneholder høye verdier av  begge typer alkaloider.

TAO-Fri Cat´s Claw (Samento ) i behandling av kronisk Lyme-Borreliose: er en gruppe lidelser forårsaket av parasitten Borrelia som overføres fra dyr til mennesker via kinnflått (Ixodes). I 2001 gjennomførte en gruppe leger anført av Dr. Lee Cowden en undersøkelse av virkningen av Samento på pasienter med kronisk Lyme-Borreliose. Pasientene led henholdsvis av utmattelse, muskelverk, fordøyelsesplager, kognitiv dysfunksjon, hjernesvikt (encefalopati), søvnforstyrrelser, hodepiner, nervelammelser (neuropatier). Halvparten av deltagerne i begge grupper hadde også infeksjoner med andre parasitter som Babesia, Erlichea, Chlamydia, virus og Mykoplasma.

Kontrollgruppen på 14 pasienter fikk kun antibiotikabehandling. I behandlingsgruppen på 13 fikk pasientene pluss diett, diverse andre urter kjent som Cowden-protokollen ,homøopatisk medisin og pH regulerende tiltak i 2 uker. I denne perioden opplevde pasientene en svak bedring. Først da TAO-fri Samento ble en del av den naturmedisinske behandlingen opplevede pasientene en bedring.

Etter 10 ukers terapi var resultatene slik

Grad av bedring Cowden-protokollen Behandlet med antibiotika
Betydelig bedre  46.2% 0 %
Moderat bedre 38,5% 7.1%
Liten bedring 15,3% 42,9%
Ingen bedring 0% 28,6%
Forverret 0% 21,3%

Av de som fikk TAO-Fri Samento opplevde 11 av 13 en bedring i allmenn psykisk helsetilstand og en bedring i sosialisering med familie og venner; mens de som fikk antibiotika ikke opplevde samme bedring. Pasienter som fikk Samento opplevde i tillegg å få normalisert sine kolesterolverdier! Prøver viste at Samento førte til reduksjon av Borrelia og andre parasitter i blodet.

Det er viktig i denne sammenheng å poengtere at den positive virkningen av behandlingen med naturmedisin var basert på en protokoll der TAO-Fri Samento var en del av behandlingen, og ikke den eneste. Videre ble behandlingen ledet av leger med lang erfaring innen skolemedisin og naturterapi (etnobotanikk.) Skal man prøve behandling mot kronisk Lyme-borreliose slik som Dr Cowden gjorde; må man alltid samarbeide med en lege som behersker Cowden-protokollen.; det vil i praksis si USA.

Cat´s Claw beskytter immunceller mot skader fremkalt av cellegift:  I en artikkel publisert på nettstedet Hindawi i 2012ble 40 kvinner med brystkreft stadium 2 som fikk cellegift , fikk halvparten ingen tilleggsterapi , mens den andre halvparten fikk  300 milligram  bark av Uncaria Tormentosa i tillegg til cellegift. Resultatet viste at tilskudd med Cat´s Claw førte til at immuncelletallet holdt seg stabilt høyt, mens de som ikke fikk Cat´s Claw opplevde en reduksjon i antall immunceller (nøytrofile celler). Cat´s Claw viste seg også å beskytte kroppen mot skader på arvestoffet som forårsakes av cellegift.

Cat´s Claw bedret livskvalitet hos langtkommen kreftsyke: I en studie ble 51 pasienter hvorav 24 var kvinner, med kreft i sluttstadiet behandlet med 300 milligram Uncaria Tormentosa daglig. Behandlingen førte ikke til noen endring i svultsstørrelse eller blodverdier; men pasientene oppgav bedring i livskvalitet, økt sosial funksjon, mindre utmattethet. Hos 4 av pasientene sluttet kreftsvulsten å vokse i 8 måneder. Resultatene kan synes sparsomme; men når man velger å behandle terminalt kreftsyke som er oppgitt ved vanlig terapi må man forvente heller sparsomme resultater. Hadde man derimot behandlet kreftsyke tidlig i forløpet ville resultatene muligens vært mer optimistiske.

Cat´s Claw lindrer slitasjegikt i kneleddet: I et forsøk med 45 pasienter med Osteoartheritis (slitasjegikt) i knærne fikk 30 pasienter et produkt laget av frysetørret Cat´s Claw og 15 fikk placebo. Resultatene viste bedring allerede etter første uke med behandling og blodprøver viste reduksjon i betennelsesstoffer i blodet.

Pasienthistorier: Den kjente bulgarske urtelegen Atanas Tzonkov som også redaktør for tidsskriftet Lechitel Weekly, har samlet inn en brev fra pasienter som har brukt Samento i egenbehandling av ulike sykdommer . Jeg har samlet noen resultatene i denne enkle statistikken. Interesserte kan lese brevene i heftet Samento Health for Everyone av Lefterova og Tzonkov.

Helseproblemer som ble bra/bedre med Samento Antall tilfeller
Høyt Blodtrykk 11
Bedre forløp av kreft sammen med konvensjonell terapi 17
Øvre luftveisinfeksjoner /forkjølelse/influensa 24
Astma /allergi 5
Leddsmerter av ulike slag 14
Fibromyalgi 3
Søvnvansker 4
Utmattelse /lavt energinivå 4
Hodepine/migrene 3
Prostatproblemer 1

Advarsel: Fordi Samento/ Cat´s Claw er et populært produkt, har dette i følge www.rain-tree.com  ført til et stort et problem ved at mye av det som selges som Cat´s Claw på Internett  ikke er ekte vare; men beslektede planter uten den ønskelige effekten! Man må derfor finne seriøse forhandlere. Www.rain-tree.com  har adresse til troverdige leverandører, det samme har Nutramedix i USA som har samarbeidet med Dr. Lee Cowden. For de som ønsker mere kunnskaper kan lete på nettsidene NutriSearch som arrangerer kurser med Dr. Lee Cowden .Siden effekt avhenger av riktig dosering; er det fornuftig om man er i tvil å konsultere en sertifisert naturterapeut om man er i tvil.

@copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.