«Kreftgåten er løst ! « Hvor fantastisk hadde det ikke vært om det var sant?Her er historien om vitenskapsmenn som i forrige århundre hevdet nettopp det og som uavhengig av hverandre påstod at de kunne helbrede kreft uten behov for cellegift, kirurgi og stråleterapi.Førstemann ut er Roy Rife (1888-1961)

Historien om Roy Rife er en lang og meget komplisert historie som under normale omstendigheter ville kreve 5-10 A4 sider å beskrive, fullspekket med tekniske informasjoner og medisinsk sjargong.For å gjøre det hele mulig å fordøye på en enkel måte; har vi forkortet det hele til rundt 3 A4 sider ,med fokus på Rife´s essensielle oppdagelser. Disse var:

  • Kreft er fremkalt av en mikro -organisme som har tre utviklingsstadier stadier: en «virusfase» , en bakteriefase og endelig en soppfase (fungus).
  • Organismens ulike faser kan leve både utenfor og inne i celler.
  • Organismens ulike stadier og forvandling fra en fase til en annen lot seg filme ved hjelp av et høyoppløselig mikroskop md usedvanlig stor forstørrelse Rife hadde konstruert og hvis kvalitet og evn til å forstørre overgikk alt hva man hadde i samtiden.
  • Organismen lar seg drepe ved hjelp av elektromagnetiske frekvenser og lys som ble utsendt fra en spesiell maskin som Rife døpte Beam Ray.
  • Rife og hans medarbeidere diagnostiserte og kurerte flere kreftsyke i perioden 1934 og frem til 1942.

Mikroskopibyggeren Roy Rife: Rife , født 1888 i Elkhorn i Nebraska ,var unik i medisinsk historie.Han var utdannet ingeniør som egenhendig utviklet og bygde en serie med stadig mere avanserte mikroskoper som til sist ble så gode at de kunne filme levende virus. I 1911 ble han ingeniør i den amerikanske marine.Etter første verdenskrig var en av flere ingeniører som dro til Tyskland for å lære om fremskritt innen optikk ,mekanikk og mikroskopibygging.

1920 : Rife bygger sitt eget mørkefeltsmikroskop etter tyske prinsipper som gjorde det mulig å studere levende blod, celler og mikrober. Åpenbart inspirert av tyske biologer som professor Günther Enderlein som arbeidet med mørkefelts-mikroskopi begynte han å innse at kreft kunne være fremkalt av virusliknende organisme.

1929 -1931: Hadde kan konstruert annen generasjon av sitt opprinnelige mikroskop. Dette ble beskrevet i en artikkel i Popular Science i 1931 der det heter at mikroskopet kan forstørre 12.000 ganger i en tid da 2000-2.500 ganger forstørrelse var det vanlige.

Mikroskopet gjorde det mulig å filme levende virus .Ved å bestråle virus ved lys av en bestemt frekvens som var typisk organismen ,kunne man se virus og andre mikrober mot en ensfarget mørk bakgrunn.

Rife demonstrerte også sin nyeste oppfinnelse : Beam Ray, som kunne drepe virus,bakterier og sopparter ved hjelp av lys med kort bølgelengde. Han oppdaget at enhver levende bakterie, protozo, soppart og virustype har en bestemt frekvens der de går i oppløsning.Han døpte denne frekvensen for MOR (Mortal Oscillatory Rate).

I 1932 -33 Universal Mikroskopet : Rife konstruerte nå tredje generasjons mikroskop som han døpte Universal Mikroskopet. Mikroskopet bestod av 5.682 deler, veide 250 kilo og kunne angivelig forstørre hele 25.000 ganger . Reife kunne for første gang påvise at alle kreftceller (carcirnomer) er infisert og skadet av en bestemt type virus han døpte BX Viruset hadde en lengde på 60 nanometer og en bredde på 50 nanometer .

Deretter oppdaget han virus nummer to :BY som forårsaker sarkomer (bindevevskreft).

Han oppdaget videre at virusene kunne videreutvikles til en monococcoid bakterie og deretter til en sopp (fungus) han identifiserte som Cryptomyces pleomorphus. Beam Ray maskinen kan prosessen reverseres og BX viruset kunne drepes hvoretter kreftcellene vender tilbake til det normale.Alle disse observasjonene ble gjentatt 300 ganger på kreft hos laboratoriemus.

Var dette kreft-virus ? Størrelsen på BX og BY virusene passer med størrelsen på det man kaller et virus.Men det passer ikke med noen teori at et virus kan bli til en bakterie og så til en sopp.Det passer heller ikke med kunnskaper om virus at BX og BY kunne formere seg utenfor celler.I ettertid kan man heller anta at BX og BY var et slags «frøstadium» av sopparten Cryptomyces pleomorpheus. Resultatene liknet de samme som professor Enderlein hadde funnet ut i Tyskland omtrent samtidig.

Kreftbehandling hos mennesker :I 1934 nedsatte en vitenskapelig arbeidsgruppe som sammen med Rife gjennomførte de samme forsøkene på mennesker. Gruppen bestod av George Kendall , sjef for USC :Rufus Klein- Schmidt , professor Milbank Johnson ved USC , Edward Kopps fra Metabolic Clinic ved La Jolla i California ,George Fischer fra NY Childrens Hospital, Kurt Meyer fra Hooper Foundation i San Francisco og sjefslege ved Santa Fe Railway Whalen Morrison.

Det satte opp det som ble kalt «1934 Kreftklinikken» på Scripps Institutt i La Jolla i nærheten av San Diego i California . Forskerne under ledelse av Milbank Johnson behandlet med her 16 kreftsyke med Beam Ray maskinen. I følge dokumenter fremlagt av forfatter Barry Lynes i boka The Cancer Cure That Worked ble 16 kreftsyke behandlet 3 minutter hver dag med maskinen som var innstilt på MOR frekvensen for BX virus.14 ble erklært helbredet etter 70 dagers terapi , 2 andre etter 20 dager ekstra behandling.Helbredelsen ble verifisert av 5 kreftleger fra USC:

Etter forsøkene var over ble arbeidene ved klinikken stanset. Johnson kjøpte to maskiner og fortsatte og behandle syke; blant annet pasienter med grå stær; med stort hell. Johnson døde brått den 3 oktober 1944.Dødsfallet skjedde dagen før Johnson hadde bestemt seg for å gi sin fulle støtte til Rife´s oppdagelser. For Rife´s kritikere var dette ytterst beleilig.

Kreft-revolusjonen : pr 1934 hadde Rife bevist ved forsøk på dyr og mennesker at kreft ble fremkalt av en formskiftende organisme som hadde tre stadier: et virusliknende stadium, det vi dag kaller nanobakterie eller sporeform, som deretter utvikler seg til et baktegriestadium og så til en sopp.I dag ville man si ganske enkelt en soppart som har et forstadium på størrelse med en bakterie og en sporeform på størrelse med et virus døpt henholdvis BX og BY. Sopparten kan drepes med elektromagnetiske bølger og lys.

Fra suksess til tragedie: i 1936 startet Rife et firma med ingeniør Philip Hoyland for å lage Beam Ray maskiner for kommersielt salg. Den Amerikanske Legeforeningen ønsket å kjøpe seg inn i firma, men da Rife nektet gikk foreningen i stedet til søksmål mot Rife og hevdet at hans oppdagelser var kvakksalveri. Saken endte i retten, hvor den verserte i flere år Hoyland som var Rife´s medeier i firma trakk seg etter å ha mottatt 10.000 dollar fra AMA .Doktor George Kendall som tidligere hadde samarbeidet med Rife siden 1931 mottok 250.000 dollar fra samme forening for å bryte med Rife, noe han gjorde,hvoretter han rømt fra USA til Mexico for å unngå mere problemer. Ting ble ikke bedre ved at hans laboratorium i San Diego ble påtent av ukjente gjerningspersoner, brant ned og alle hans papirer og utstyr gikk med i brannen.

Rife var nå en ruinert mann. Han begynte å drikke og bruke valium. Han fortsatte å lage mindre mikroskoper av heller dårlig kvalitet for å tjene til livets opphold.Men AMA motarbeidet han og til sist forlot han USA og  døde i eksil i Mexico i 1961 i en alder av 73 år.

Beam ray maskinen og kreftbehandling: Rife´s medarbeider mot slutten av livet ingeniør John Crane. Crane fortsatte Rife´s arbeid ,ble i likhet med Rife anklaget for kvakksalveri, men tok opp saken mot AMA i Amerika, der han ble dømt til 10 års fengsel.Han slapp ut etter 3 år . Han utgav deretter et 1000 siders kompendium om Rife´s arbeid, hans mikroskop, hvordan man bygger en Beam Ray maskin med moderne teknologi og alle frekvensene Rife hadde oppdaget for ulike bakterier, sopp og virusarter.

Dette er en historisk artikkel og ikke en anbefaling  om noen form for kreftdiagnose eller kreftterapi.

@COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.