I denne artikkelen skal vi se på nyere erfaringer med elektromagnetisk terapi etter annen verdenskrig, utført blant annet av NASA i USA. 

Russisk forskning : Etter annen verdenskrig fortsatte forskningen som var påbegynt av Lakhowski i Frankrike i 1930 tallet i flere land.  I Sovjetsamveldet ble forskere oppfordret av staten  til å forske på hvordan elektromagnetisme kunne brukes i behandling innen landbruk, dyrehold og pasientbehandling. Det sistnevnte var av interesse fordi man den gang ikke hadde tilgang på Vestlig medisiner og forsøkte å løse landets behov etter krigen ved å bruke det vi i vesten ville kalle naturmedisin eller alternative terapier.

Jordmagnetisme og helse: En stor omfattende avhandling ble skrevet av professor Aleksandr Petrovich Dubrov, medlem av Det Sovjetiske Vitenskapsakademiet, i 1974 bestod av et sammendrag av 1228 vitenskaplige avhandlinger om samband mellom jordmagnetisme, eletrtomagnetiske bølger i jordatmosfæren og ulike livsformer på jorda. Boka viser med all tydelighet at alle slags livsformer; planter, dyr og mennesker blir syke av visse frekvenser og får bedre helse av andre frekvenser.( A P Dubrov :The Geomagnetic Field & Life ,Plenum Press, New York ,1978 )

Dyr og planter reagerer på PEMT : En annen banebrytende bok om samme emnet som kom ut omtrent samtidig , Elektromagnetiske Felter og Livet var professor Aleksandr S Presman som arbeidet ved Universitetet i Moskva.Boken bygget på et stort antall forskningsrapporter om hvordan ulike typer bakterier, protozoer, planter, dyr og mennesker reagerer på ulike elektromagnetiske frekvenser. (A S Pressman: Electromagnetic Fields and Life, Plenum Press, New York, 1970 )

I USA ble den russiske forskningen gjenskapt av professor Thelma Moss ved University of California på 1970 tallet og deretter videreutviklet av professor Robert Becker i New York.

NASA forskning på astronauter : Mye av denne forskningen i Sovjetsamvelde førte til kunnskaper som så ble brukt for å gjenskape magnetiske forhold inne i romkapsler som liknet det man hadde på jorda. Også NASA  begynte med liknende forsøk for å unngå at astronauten skulle få det som kalles «romsyken» som er en kombinasjon av helsesvikt som skyldes mangel på gravitasjonskraft og fravær av jordas naturlige geomagnetiske felt. I tillegg begynte begge nasjoners romfartsleger å utvikle terapiutstyr for direkte behandling av helseproblemer. Etter flere års forskning kom man frem til at magnetutstyr som utsendte 10 Hertz pulserende elektromagnetisk felt var ideelt for  en lang rekke helseproblemer astronautene opplevde slik som

  • Lav energi
  • Leddverk
  • Muskelverk
  • Søvnforstyrrelser
  • Redusert blodsirkulasjon

Liknende resultater ble gjort i Russland på kosmonauter. I Norge ble nesten identisk utstyr laget av Norsk Magnetterapi på Notodden. Firmaet averterer fortsatt på nettet og det er mulig at interesserte kan skaffe seg en magnetterapimaskin til en rimelig sum.

Ulikt utstyr på markedet : I kjølvannet av slik forskning ble utover det utviklet ulike former for utstyr i Tyskland, Russland og USA for å aktivere syke og skadde celler hos pasienter med høyst ulike sykdommer.

Her er noe av erfaringen man har gjort i ulike land. Siden erfaringene er gjort med ulike typer utstyr må det tas høyde for at ikke en maskin alene kan oppnå alle disse resultatene. Skal man derfor kjøpe slikt utstyr må man be produsenten fremlegge forskning på den spesielle maskinen de lager. Her følger imidlertid noen resultater som viser hva som er mulig å oppnå!

Tilheling av brudd: Brudd som ikke vil gro er et problem, spesielt hos eldre personer. Ulike vitenskaplige undersøkelser har vist at 77% brudd som ikke vil gro tilheles når bruddet behandles med et kraftig elektromagnetisk felt som pulserer (PEMT) med lav frekvens. Det er i denne behandlingen både frekvensen og styrken på energien som er avgjørende.

I en undersøkelse foretatt av A Bassets av 250.000 pasienter med brudd som ikke ville tilheles og som ble behandlet med pulserende elektromagnetisme ble det oppnådd gode resultater. Bassets skrev at mange leger ikke forstod nytten av behandlingen og derfor ikke brukte metoden. ( Kilde: A Bassett i boka Biological Effects of Electric and Magnetic Fields, Vol 2: Beneficial and Harmful Effects, San Diego Academic Press 1994,13-48)

Egen erfaring. I 1989 pådro jeg meg et komplisert lårbeinsbrudd etter en ulykke som ble satt sammen kirurgisk med en ny metode.Etter operasjonen behandlet jeg bruddet med utstyr laget på Norsk Magnetterapi som er en stor spole man legger beinet inn i og som utstedte 10 Hertz pulserende elektromagnetisme med en styrke som er 100 ganger sterkere enn jordmagnetismen ( 50 Gauss). Bruddet ble tilhelet på halv tid av hva som var forventet.

Lakhowski MWO og kreft: I perioden 1931-57 brukte flere sykehus i Europa ingeniør Lakhowski´s MWO radiobølge maskin for å behandle ulike sykdommer, herunder visse kreftformer. Disse maskinene benytter relativt svak styrke på sine signaler og bygger på at kroppens celler begynner å vibrere i takt med radiobølgene fra maskinen. Resultatene var positive, men av en eller annen årsak er alle vitenskaplige rapporter skrevet av leger som brukte MWO maskinene ikke mulig å oppdrive.

Ekstrem Høy Frekvens terapi og Kreft: I et forsøk på å finne svar på om det i nyere tid er utviklet maskiner som virker på liknende vis viser det seg at at man i Russland i mer enn 50 år har utviklet radiobølgeutstyr som utsender meget svake signaler med Ekstremt Høy Frekvens (EHF). Disse finnes i to varianter, den ene typen varmer opp svulstene slik at de dør, den andre typen lager ikke varme. Maskinene brukes sammen med konvensjonell kreftterapi.

I en rapport fremlagt på det første internasjonale kreftsymposium i Ukraina i 1989 ble det rapportert at EHF terapi av kreftsvulsten før operasjon reduserte farene for spredning med 87% og at 67% av pasienter som fikk behandling etter operasjon hadde bedre resultater. ( D V Miasedoev , Symposium rapport ,mai 10-13, Kiev , 1989)

Andre russiske rapporter ser ut til å konkludere med at ulike former for elektromagnetisk terapi, enten med lav frekvens og høy intensitet eller høy frekvens og svak intensivitet hadde en bedre effekt sammen med vanlig kreftbehandling enn når man behandlet pasienten uten slik behandling.

Diabetisk beinsår: En russisk undersøkelse ble 320 pasienter behandlet med PEMT pluss vanlig sårbehandling og 100 fikk vanlig sårbehandling. I gruppen som fikk PEMT ble 78 % bedre, mens i den gruppen som ikke fikk PEMT ble bare 28% bedre.

(.B. Kirillovm, et al., “Magentotherapy in the Comprehensive Treatment of Vascular Complications of Diabetes Mellitus,” Klin Med, 74(5), 1996, . 39-41.)

Åreknuter: En russisk studie fikk 271 pasienter med åreknuter og leggsår behandling med Pulserende Elektromagnetisk Terapi 20 minutter hver dag i 20 dager. 236 pasienter hadde gode resultater og 41 var fornøyde. Artikkelen er bare omtalt i et kort sammendrag, men det dreier seg sannsynligvis om pulserende magnetfelt med lav frekvens og høy intensitet .(EI. Pasynkov, et al., “Therapeutic Use of Alternating Magnetic Field in the Treatment of Patients with Chronic Diseases of the Veins of the Lower Limbs,” Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult, 5, 1976, . 16-19.)

@ COPYRIGTH ØVEBYE

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.