Mer enn 500.000 ukrainske og russiske  soldater er drept eller såret, 16.384 sivile er skadd og 9.287 er drept.17,6 millioner ukrainere er påvirket av krigen. 21.884.765 er flyktet fra landet. 48% alle spurte ukrainere har behov for akutt legehjelp,men 12% har enten ikke penger nok til å få hjelp eller det finnes ikke operative helsetilbud der de bort. 23% av alle spurte lider av psykiske sykdommer påført eller forverret av krig..Her er mere fakta du bør lese.

Medianyheter lider under propaganda og sensur.Vi får så og si daglig høre via ulike medieplattformer høre at krigen kan vinnes bare regjeringen i Kiev får nok penger og våpen vil .Men fakta forteller noe helt annet,

Putin vil gi seg : En vanlig forestilling er at dersom Russland utsettes for nok sanksjoner og store nok tap på slagmarken vil Putin gi seg.Men i følge Newsweek 31 Januar 2024 uttalte Putin « Krigen vil bare ende når vi har nådd våre mål» dvs full kontroll over Johans,Krim og Donesk- Zelensky på sin side hevder det samme: « Det blir bare fredsforhandlinger når russiske tropper har trukket seg ut av landet « Dvs begge har samme målsetning: å vinne over fienden ved bruk av moderne våpen.Og ukraina, krig, sexmens nedslaktingen pågår: har begge samme retorikk… skal man tro media, og det skal man ikke slik tidene er

Colateral damage (CD) er navn for død og skade påført sivile samfunn: mennesker, infrastruktur og bygningsmasse.I et forsøk på å finne hvor mange skadde og døde som følger i kjølvannet av den pågående stillingskrigen mllom de to parter har man funnet følgende tall oppdatert til 2024.

Kilde Døde Sårede Døde og Sårede
Forsvarsminister Shoigu, Russland 50.000 (russiske soldater)
Van Bladel, Egmont Institute, Belgium 80.000 (russiske soldater) 240.000( russiske soldater) 320.000 (russiske soldater)
USA Defence ministery 350.000 (russiske soldater)
Russiske militær kilder 215.000 (ukrainske soldater)
Ukrainian Armed Forces 315.000 (russiske soldater)
USA offisiell talsperson 70.000 (ukrainske soldater) 100.000-120.000 (ukrainere) 170.000-190.000(ukrainere)
President Zelensky 31.000(ukrainske soldater )
FN tall 29.330 (sivile ukrainere )
Stan Ford University 4.600 (sivile ukrainere)

Skal prøve å finne et tversnitt av uriktige og muligens sanne takk blir dette omtrentlig slik:500.000 ukrainske og russiske soldater er pr utgangen av 2023 uten at noen av partene har oppnådde annet enn å ødelegge det sivile samfunn på begge sider av frontlinjene.Zelensky har tross rikelig tilgang på vestlige våpen, herunder norskproduserte raketter og ammunisjon på droner til en verdi av over 1000 milliarder kroner siden krigens begynnelse; ikke oppnådd annet enn å ødelegge infrastruktur, boligmasse og servicetilbud i omtrentlig samme forhold som Putins soldater har ødelagt i Ukraina.

Destruksjonen i den delen av Ukraina som ikke er okkupert har i følge FN´s , humanitær koordinator for Ukraina,Denis Brown ført til at 4 millioner interne flyktninger og 15. millioner i behov for umiddelbar humanitær hjelp- i følge tall fra WHO (World Health Organization ) var det pr 3.juli 2023 17,6 Ukrainere som var direkte berørt av krigen, 21.884 hadde forlatt landet og søkt asyl i Vestlige land, herunder 70.000 i Norge. 16.384 sivile var skadet av krigshandlinger og 9.287 var døde på grunn av russiske angrep mot sivile mål.

Forfall i helsevesenet leder til mere sykdom : I følge samme WHO undersøkelse ble det i perioden 6-20 juni 2023 foretatt en nasjonal gallup i Ukraina om helsetilstanden. Tall hentet fra undersøkelsen viste følgende:
48% av alle spurte hadde søkt legehjelp , 12% av disse dvs 5,9% alle spurte hadde ikke råd til legehjelp, eller legetilbudet der de bodde var blitt nedlagt pga krigshandlinger.93% hadde tilgang legemidler på apotek; men 12% av de spurte hadde ikke råd til å kjøpe legemidler de trengte.

Helsestatus blant sivilbefolkningen var slik:37% hadde problemer med tannhelse,26% hadde hjerte/kar sykdom, 23% led av psykiske sykdommer,21% hadde allergier og 10% av alle barn som var med i statistikken trengte legehjelp. 18% hadde fordøyelsesplager og 16% hadde øyesykdommer.

Økning i HIV og narkotika: : Som følge av krigen har antall narkomane i Ukraina økt.For å sørge for at problemet skal tilta har russiske militær systematisk ødelagt avrusingssentre for narkomane og sørge for at tilgangen på legemidler for avrusing ikke lenger skal være tilgjengelige. Som følge av økning av antall narkomane har HIV tilfellene i Ukraina økt.Bruk av urene sprøyter og salg av sex blant narkomane kvinner har sørget for at sykdommen brer seg uten at man har noen tilbud for å redusere økning.

Sexslaver og barnearbeid følge av sosialt forfall i Ukraina siden landet ble selvstendig har det skjedd en dramatisk økning av trafficking. Mer enn 300.000 barn og voksne har siden 1991 bli solgt som slaver , tvunget til å tigge for kriminelle organisasjoner eller solgt som sexslaver. Disse forhold har økt dramatisk tter at Russerne invaderte øst-Ukraina. FN har rapporter om kvinner som er blitt voldtatt av russiske soldater, noen foran familiemedlemmer, andre tvunget med gevær til å betjene russiske soldater ,enkeltvis eller som en massevoldtekt. FN opplyser at Putins soldater bruker voldtekt som en del av overgrep mot sivil.

Opiumshandel tiltar: Ukraina er på grunn av krigen blitt en viktig transitt vei for opium fra Afghanistan .Ruten går gjennom Russland ,inn i Ukraina der det selges til narkomane, og det som ikke selges i Ukraina går videre inn i Europa og noe finner veien helt opp til Norge.

 : krigen Ukraina kommer ikke til å avta eller bli vunnet. Inntil nå har store mengder avanserte våpen, primært granater og droner ikke førte til annet enn masseødeleggelser av det sivile samfunnet og påført sivil enorme tap (se ovenfor).Krigen har ført til masseflukt, til dramatisk økning av sykdommer som ikke blir behandlet i tilstrekkelig grad fordi sykehus og legesentere er systematisk bombet av russiske hæren.

Ny verdenskrig på trappene ??Det finns bare en vei ut av denne brutale, hensynsløse og destruktive krigen som i det meste går ut over det sivile samfunnet; nemlig fredsforhandlinger.Dersom Nato derimot gjør som planlagt og innlemmer Ukraina i NATO slik Zelensky nå ønsker, står verden overfor en ny verdenskrig; fordi angrep mot et NATO medlemsland er angrep mot alle medlemmer og medlemslandene er da forpliktet til å gå inn med soldater.Dette bli derved føre til……..

Kilder: UN :OCHA- Ukrain situation report 18.4.2024.                                                                      USAID :From the American people Fact Sheet Trafficking -feb 2024                                                 WHO War in Ukraine Situation Report WHO country office nr 57  date 28/7-2023                             BBC News 25-1-24    Denis Brown. humanitarian Coordinator for Ukraine 3-1-24 .                           Rachel Harrison,  How war in Ukraine worsened the opioid crisis in Ukraine, NYU.edu. 29-1-2024

Denne og alle andre artikler i vårt nettsted er ikke skapt ved bruk av Kunstig Intelligens,

COPYRIGTH ØVERBYE 2024

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.