VELKOMMEN TIL HELSEBLOGGEN

Helsebloggen er viet medisinsk forskning på sykdommers årsak og terapi hentet fra hele verden. Her presenteres både skolemedisin og naturmedisin som er bevist å virke. Vi vektlegger forebyggende tiltak der dette er mulig. Personer som bruker legemidler må alltid rådføre seg med lege når man ønsker å omsette forskning som er omtalt her i praksis.

Om helbredelse ved bønn .

Om helbredelse ved bønn .

Mange mennesker, flere enn vi våger tro har blitt helbredet ved bønn og forbønn.Mange av disse har fått aksept og vokst  selvaktelse og glede. Men mange opplever og bli mistrodd og dersom...

les mer
Hvordan isbade etter vitenskapen I Kriya Yoga Leksjon 8

Hvordan isbade etter vitenskapen I Kriya Yoga Leksjon 8

Dette handler om stor vilje for å nå et mål.Kriya er ikke en yogapositur eller et hemmelig mantra eller en hemmelig chakraåpningsmetode eller det man ofte lser om «turning the wheel».Det er hardt arbeid under ledelse av en opplyst mester.Derfor kan ingen i Vesten, med få unntak, kopiere de store mestere.Men i en ny tid kan alle lære noe ved hjelp av denne bloggen.

les mer
Om helbredelse ved bønn .

Om helbredelse ved bønn .

Mange mennesker, fler nn vi våger tro har blitt helbredet ved bønn og forbønn.Mange av disse har fått aksept og vokst  selvaktelse og glede. Men mange opplever og bli mistrodd og dersom psykiatrisk syke, blir ofte ansett som psykotiske.Her er hva jeg læret om dette som lege.

les mer
Hvordan forbedre seg ved å observere sin egen energi. del 1 av i alt 128 leksjoner.

Hvordan forbedre seg ved å observere sin egen energi. del 1 av i alt 128 leksjoner.

Dette er første aksjon i en seri leksjoner bom akupunktur basert på gamle kinesiske kretsers studier av dyr og mennesker.Det er helt gratis også for akupunkturskoler.Jeg vil att kunnspaen skal spres så raskt som mulig så vi ikke går til grunn i dyre kurser.Vil dere beære meg gjør det, vil dere ikke det er det ikke høflig.Men mer enn ære , få fart i verden.De som ærer kan skrive til meg så får de en gave

les mer
Psykologien bak suksess ,enkelt forklart med NLP

Psykologien bak suksess ,enkelt forklart med NLP

NLP er ikke bare reklamepsykologi slik det ble etterhvert.Det var en kristen gruppe psykologer i USA under ledelse av Grinder og Bodenhamer og Grinders sønn, Ricard Dilts jr.I hele 19år  forsket de på hvordan mennesker kan bli bedre kristne og høyere utviklet.Systsmet het da Nerro-Feedback basert kristendom og brukte lydbølgegenratorer utviklet av den kristne forskeren Rober Monroe ved Virginas største uNiversitet.

les mer
Årets Julepresang til deg selv ? Veda Pulse : en elektronisk diagnosemaskin for hjemmebruk alle bør eie..

Årets Julepresang til deg selv ? Veda Pulse : en elektronisk diagnosemaskin for hjemmebruk alle bør eie..

VedaPulse er markedets mest avanserte lille diagnosemakin, bare 200 gram .Når den forbindes med en PC og avleser hjertets elektroniske signaler via  elektroder festet til hvert handleddene.Den  gir deg all informasjon om hjertehelse og forutsi kommende hjerteproblemer. Man kan også kjøpe tilleggsmoduler som diagnostiserer alt fra energien i kinesisk akupunkturmeridianer, energien i energisentrene i Yoga til optimalt kosthold og riktig valg av plantemedisinen og  mye mer..

les mer