VELKOMMEN TIL HELSEBLOGGEN

Helsebloggen er viet medisinsk forskning på sykdommers årsak og terapi hentet fra hele verden. Her presenteres både skolemedisin og naturmedisin som er bevist å virke. Vi vektlegger forebyggende tiltak der dette er mulig. Personer som bruker legemidler må alltid rådføre seg med lege når man ønsker å omsette forskning som er omtalt her i praksis.

Krigen i Ukraina : fra vondt til verre og deretter til en ny verdenskrig ?

Krigen i Ukraina : fra vondt til verre og deretter til en ny verdenskrig ?

Mer enn 500.000 ukrainske og soldater er drept eller såret, 16.384 sivile er skadd og 9.287 er drept.17,6 millioner ukrainere er påvirket av krigen. 21.884.765 er flyktet fra landet. 48% alle spurte ukrainere har behov for akutt legehjelp,men 12% har enten ikke penger nok til å få hjelp eller det finnes ikke operative helsetilbud der de bort. 23% av alle spurte lider av psykiske sykdommer påført eller forverret av krig..Her er mere faktas du bør lese.

les mer
Alle soldater i krig får hjerneskade på grunn av stress, angst  og vold.

Alle soldater i krig får hjerneskade på grunn av stress, angst og vold.

Krig og vold påfører soldater og deres ofre fysisk hjerneskader i de deler som styrer moral, intuisjon, hukommelse og empati. I stedet aktiveres den voldelig delen av hjernen kalt ”reptil hjernen”. Skadene vedvarer å utvikle seg selv mange måneder etter at voldshandlingene er over og soldatene blir derfor et problem for seg selv og det sivile samfunn

les mer
Få bedre syn: hvordan gjennomskue propaganda og hjernevask.

Få bedre syn: hvordan gjennomskue propaganda og hjernevask.

I 1932 skrev den polsk-russisk-amerikanske ingeniør forfatter  og språkforsker Alfred  Korzybski (1879-1950)en avhandling om  ”almen semantikk (språk-vitenskap) som ble publisert under titlen ” Sceince & Sanity”.Boken er omfattende, men uten å behøve å lese den har jeg tatt meg den friheten og trekke ut de viktigste poengene som angår befrielse fra språkets tyranni. Dette er viktig i disse dager da krigspropaganda er blitt en del av vår hverdag.

les mer