VELKOMMEN TIL HELSEBLOGGEN

Helsebloggen er viet medisinsk forskning på sykdommers årsak og terapi hentet fra hele verden. Her presenteres både skolemedisin og naturmedisin som er bevist å virke. Vi vektlegger forebyggende tiltak der dette er mulig. Personer som bruker legemidler må alltid rådføre seg med lege når man ønsker å omsette forskning som er omtalt her i praksis.

Mammografi screening til all kvinne over 50 år:mer til besvær enn nytte ?

Mammografi screening til all kvinne over 50 år:mer til besvær enn nytte ?

Professor Peter C Gøtzsche, sjef for Nordic Cochrane Center for medisinsk statistikk og dokumentasjon i København, er klar i sine konklusjoner: Regelmessig mammografi-screening uten at det foreligger mistanke om kreft; er ikke bevist å reduserer risiko for å dø av kreft. Tvert om øker metoden risiko for overdiagnostisering og unødvendig terapi av eller friske kvinner

read more