Ny forskning har påvist en sammenheng mellom lave zink verdier og høye kobberverdier fører til lav testosteron og høy østrogen.Kan slik viten være av interesse for å forstå problemet rundt avvikende seksuell adferd.

Er det virkelig slik at mangel på Zink gjør menn mindre maskulin og endatil kan føre til homoseksuell adferd? Ny forskning kaster lys over forbindelse mellom mineraler og DNA og i dette tilfelle et kontroversielt spørsmål: Kan det være at dersom homosexualitet er genetisk betinget; lar det seg forebygge eller reversere med terapi som normaliserer DNA. Her er fakta til ettertanke.

La det med en gang være sagt: homosexualitet er bare en av ulike måter mennesker uttrykker sin seksualitet på og homoseksuelle personer fortjener all mulig sympati og ikke fordømmelse.Men når er sagt: det må være lov å forske på årsaker til homoseksualitet som ethvert annet fenomen; og dersom man finner årsaker som fører til slik adferd, må man kunne være legitimt å tilby terapi for de som ønsker å reversere til heteroseksuell adferd.

X- kromosomet og maskulin seksualitet: Ny forskning har påvist gener på X kromosomet som styrer seksuell adferd hos menn (1)Forskning har videre vist at nivået av Zink i kostholdet påvirker disse genene (D75798 og D85055) .Zink-mangel kan over tid føre til at disse genene fører mindre produksjon av testosteron og derved til svekket maskulin adferd. Mangelen blir mest markant når den oppstår under graviditeten.Årsaken til Zink-mangel kan være underskudd av Zink i kostholdet, underernæring (sult ) og høye verdier av kobber som leder til overproduksjon av østrogen. Disse to forhold fører da til høy østrogen og lav testosteron som igjen leder til mer feminin adferd hos gutter.

Mineral-laboratoriet Ananlytic Research Lab i Arizona har i mange tiår analysert mineralinnholdet i biologiske prøver hos flere hundre tusen klienter og har funnet ut det samme. Mannlige klienter som har lav verdier av Zink og høye verdier av kobber har høyre forekomst av homoseksuell adferd.

Dr. Lawrence D Wilson som arbeider ved laboratoriet skriver om problemet: « Det Mange mennesker tror at homosexuell adferd bare er en alternativ livsstil( dvs mote/psykologi)Dette kan være tilfelle !Men mineralprøver fra håranalyser viser at mange homosexuelle har en kobber ubalanse ( dvs høy Kobber og lav Zink) Høy Zink er forbundet med høye verdier av østrogen, Høy østrogen leder til feminin adferd.Zink- mangel er også ofte tilstede.Zink er er også viktig for utvikling av kjønnsorganer og må balansere Kobber. « (2)

Disse oppdagelsene må ansees å ha stor betydning for ernæringens betydning for sexuell adferd.Det må videre være viktig for barns fremtidige sexuelle adferd at mor i svangerskapet får i seg nok Zink og ikke for my Kobber. Dette kan i dag måles på to måter: Ved blodprøve hos fastlege og ved hårprøver til laboratorier som Ananlytic Research Lab.

Videre er det viktig at når man planlegger et svangerskap; at den vordende mor ikk bruker p-piller i non måneder før befruktning da dette leder til høye verdier av Kobber; noe som fører til femininisert gutteforstere.

Mange oppfatter debatt om homosexuell adferd som følsomt, men denne typen kunnskap dreier seg ikke pm pro eller kontra homosexuell adferd; bare om kunnskap om hvordan mineralbalanse i kostholdet kan bidra til å skape et problem som kan forebygges ved rett sammensatt næringsstoffer og t tilskudd av mineraler i rette doser ut fra mineralanalyser av blod eller hårtester.

1)Hamer DH, Hu S, Magnuson N, Pattatici AML. A linkage between DNA
markers on the X chromosome and male sexual orientation Science
1993:26:321-27.

2) Wilson L D Nutritional Balancing and Hair mineral Analysis , www.drwilson.com  

Copyright Øverbye 2024  

Disclaminer

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.