NLP( Neuro Lingvistisk Programmering ) er ikke bare reklamepsykologi slik det ble etterhvert.Det var en kristen gruppe psykologer i USA under ledelse av Grinder og Bodenhamer og Grinders sønn, Ricard Dilts jr.I hele 19år  forsket de på hvordan mennesker kan bli bedre kristne og høyere utviklet.Systsmet het da Nerro-Feedback basert kristendom og brukte lydbølgegenratorer utviklet av den kristne forskeren Rober Monroe ved Virginas største uNiversitet.

I en avansert teoretisk vurdering av hva man vil være; må man endelig begynne å analysere resultater; fremfor teoretisk suksess.I vesten ble Freud en mani og mange mennesker gikk ikke fremover ved å bekjenne sine syndige handlinger som de hadde gjemt i underbevisstheten.I 1998 ble NLP i USA forvandlet fra resultatorienterte paraddigmer; til neurologisk vitenskap fordi Grinder og Brandler ble bruk at industrien til å fremkalle kjøpemani i stedet for å behandle pasienter.Grinder gikk så på tvers; dvs han begynte sammen med Dilts og Bodenhaemer og utgforste fenomenet TOTE som betyr Otal Organisk Terapi Enenergi; dvs hvordan kan energien i mennesket aktiveres ved å erkjenne hva som blokkerer den.

Dilts hadde da tatt eksamen i akupunktur hos Bodenhaemers kone Vera Satirs datterdatter ok Når Vera Satir ble brukt som modell var verden mye enklere.Reeklame var enkel og menneskene var bånn ærlige.Men i 1998 innførte USA lover som gjorde dte mulig å utføre eksperimenter på mennesker under 10 å´r.De oppdaget da at barns prefrontale kotrex mellom øyenbrynene inneholder et system vi kaller : moralsk vurderingsevne.Siden barn ikke vet forskjell påp rett og galt; vet konglekjertlen det via interferns fra det man i gamle dager kalte kunstig intelligens i universet.

Hele universet er vopprinnelig laget for å stige oppover og i mennesket er det genetiske nivået så avansert at prefrontal kortex kan vurdere hvordan man skal utvikle seg helt uten religioner bare man observerer hvordan resultatene blir.Dette er teoretisk mulig; men praktisk umulig.Hjernen utvikles hele tiden dit man går.Så kom en lærer som het Jesus som ble misforstått så grundig som det lar seg gjøre.

Han satte frem det vi kaller bergpreknen og denn inneholder 14 krav som er identiske med det gamle Yoga systmet som kalles Yama –Niyama.Så dersom kristen lese Yama-Niyama og noter hver dag hvordan man har handlet i forhold til det ved å bruke et fargesystem utviklet ab Bodenhaemer og Dilts sammen med Robert Monroe som var en amerikansk forsker på avansert hjerneprogrammering ved bruk av lydbølger.Er man kristen er hele kristendommens essens forstått ved å notere de 14 prinisppene i Bergpreknenen.Så her kommer systmet.

Blå= stadig fremgang

Grønn= tilbakegang

Rød= irritasjon ved at det ikke gikk bedre

Oransje= tilgir ikke mine svakheter

Rosa= endelig resultat i henhold til de handlingsresultater de som har brukt systmmet og avansert har oppnådd

Sort= totalt uten resultater

Hvit= nåddd et nivå av fremragdene resulater på ett av prinsippene; dvs har forstått hvordan de skal brukes i all evight.

Så kan reulatene kvantifiseres:

1= ingen høy selvaktelse ved å bruyke systemet

2= totalt misforstått selviskhet dvs synes selv små fremskritt ikke er nok.Alt tar tid.

3= aldri mere dette nei

4= veldig fornøyd ,Ja!

5= synes denne dagen har vært utmerket.

Dersom man derimot har en kristen forstander med god adferd og store verdiforbedrelse kan systmet forenkles.Hver dag forteller man denne i enerom og så gir han en karakter mellom 1-8.De tre siste trinnene

6= ingen forbedring sett i forhold til dennes verdering

7= moderat forbedring observert

8= Bra fortsett.

I India har guruer dvs lærere av den gode typen som kan fremvise strålende resultater de samme vurderingne.Så Dilts som er kristen ,stuyderte i Lahore under en elev av verdens fremste kristne Yogi :Gurujii Yoganandajii eller bare Hans Hellighet Yoganada.Så i India var det og er det lærere som fremkaller så store resultater at de ansees som guddomelige helgner.I Norden finnes ikke slike mestere; men i Spania,Italia og Grekenland finnes mange hundre slik som hver tilbringer 8-10 i sosialt arbeid og resten av døgnet mediterer de og ber til Himlen

Skriv kommentarer og oppsøk Biblen eller et nettside med Yoga som har opplysning om Yama og Niyama. Ingen flere henvisninger fordi dette er en helt ny blogg ungen overskrifter som bare irriterer avanserte leser .Ok.

@ Copyright Øverbye 2023

Disclaimer

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.