I følge asiatisk Yoga vitenskap har kroppn 7 energisentr som kalles Chakraer.Disse energisentrene styrer energiproduksjonen i kroppen og kan aktiveres på mange ulike vis; blant annet med fokusert yoga-konsentrasajon (Dhyan eller i moderne tid ved hjelp av elektromagnetisk frekvenser.

Sentralt i Yoga er erkjennelsen av mennesket har to ulike komponenter: en materiell kropp satt sammen av atomer og at denne kroppen også har elektromagnetiske egenskaper som i moderne tid lar seg måle fysisk med måleutstyr laget for registrering av ultrasvake radiobølger. I følge Yoga- vitenskap som er mer enn 3000 år gammel kan man aktivere disse sentrene ved å fokusere oppmerksomheten på et spesielt senter og derved bedre organene som er forbundet med et gitt senter.

I 1927 utgav  den britisk filosofen Ledbeater en 68 siders avhandling om kroppens 7  energisentre (Chakra)  detr han påviste at sentrenes funksjon og lokalisasjon i gammel Yoga-vitenskap fra India ;samsvarer med de 7 kjertelsentrene som igjen ligger i et flettverk av nerver kjent som ”nerveplexuser”(1) Siden den tid har flere moderne forfattere kom frem til samme konklusjon (2).

Nytten i følge mer enn 2000 år gammel Yoga vitenskap er at ved trykk/press som fremkommer ved fysiske yoga-øvelser (asanas) vil dette aktivere sentrene og de indre organer som er forbundet med disse og fremme bedre allmenhelse.I følge samme erfaring ( Ledbeater ) kan sentrenes energi også forøkt ved fokus på sentrene ved en methode som i vesten kalles meditasjon    ; en metode man kan lese seg til på ulike nettsteder for yoga.

I 1981 publiserte den japanske legen  Hiroshi Motoyama boka Theories of the Chakras der han han henviser forsøkt utført i Japan på 1970 tallet som viste en høyer elektrisk aktivitet i chakraene enn i omliggende vev.Dr, Motoyama skriver også at de 7 energisentrene er forbundet med kroppens 14 ulike energibaner som kinesisk akupunktur-vitenskap  har påvist ut fra erfaring on vitenskaplige målinger er bevist å eksistere som en realitet

Dr .Motoyama beviste også ved forsøk at man hjelp av fokusert oppmerkosmhet på et cehkrasentere kan forøke den elektriske energien  i sentret og drved bedre aktiviteten i organene som er forbundet med sentret.Samtidig som den elektriske energien økte; kunne man ved følsomme foto-elektroder måle lysproduksjon det sentret forsøkspersonen fokuserte på.Dette kan forklare at sensitive yogier i fortid mente at de ulike chakraene hadde en viss farge tilknyttet sin aktivitet.

I andre forsøk utført av professor Valerie Hunt  som arbeidet ved University of California ble det målt radiobølger i området 100- 1000 Hertz som ble produsert i t chakra senter når forsøkspersonen fokuserte på sentret.Det ble også målt lys-produksjon i ulike farger som var typisk for sentret.Resultatene ble senere publisert i boka Infinite Mind (1996)Boka er fortsatt i salg på Amamzon.

I 2015 målte  Abdulla Jalil og medarbeidere  høyfrekvente radiobølger fra de ulike energisentrene med en frekvens så lå mellom 29 -86 Mega Hertz .Den høyeste utstrålingen kom fra hypofysesentret (Anja Chakra) ogissesentret (Sahashara chakra) (ARPN J Engineering AppliedSci,10(20), 9650-9658.)

Det er med andre ord vitenskapelige bevist at det finnes 7 energisentre  i kroppen slik yogier har sagt i 2000 år og at det å fokusere på et gitt senter, i Yoga kalt meditasjon (Dhyan) kan forbedre helsen og fremkalle ulike psyko-fysiske endringer i kropp og sinn(tankevirksomhet ).Det er således liten grunn til å avvise slike fenomener som gammel over-tro; snarere tvert om kan mere kunnskap om fenomenene rundt chakrafenomenet åpne for bedre kunnskap om kroppen og hjernenes måte å arbeide. Ikke bare det:  det forhold at man kan bedre helsen ved bruk av chakrasystemet bør interessere leger og andre terapeuter som jobber med psykosomatiske lidelser.

COPYRIGHT ØVERBYE 2024

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.