Bruk av faste magneter er ved vitenskaplige studier bevist å redusere smerter ,bedre blodsirkulasjon ,bedre nattesøvn og få planter til å vokse raskere.Her er noen nyttige vitenskaplige fakta man kan dra nytte av

Aller linker er merket med rødt .

Jorda er en stor magnet: Den primære magnetterapi kommer fra jorda. Holder man et kompass i handa vil den ene enden av nåla peke mot nord.Dette er den «nordsøkende» delen av kompassnåla.Magnetismen på jordas nord-pol har da «nord-pol-magnetisme ». Omvendt vil den syd-pol pekende delen av kompassnåla peke mot sydpolen som har syd-pol-type magnetisme.

Faste magneter laget av et magnetisk materiale har samme egenskap: en side har nord-pol-type magnetisme og den motsatte siden har syd-pol-type magnetisme . Deles en slik magnet i to, vil de to delene fortsatt ha samme egenskap: en Nord-pol og en Syd-pol.

Hvilken pol som er hva ; avgjøres enkelt med et kompass. Den Nord-pol søkende delen av kompassnåla vil peke mot magnetens Nord-pol., den Syd-dpol søkende vil peke mot magnetenes Syd-pol.

På 1960 tallet oppdaget to forskere Albert Roy Davis og Walther Rawls at de to magnetiske polene hadde høyst ulike virkning på planter og dyr .Nord-pol magnetisme virket beroligende på biologiske prosesser, mens Syd-pol magnetisme virket aktiverende. I tabellen nedenfor er samlet noen av erfaringene de gjorde ved observasjoner på planter , dyr og mennesker.

Effekten av Nord-pol-type magnetisme Effekten av Syd-pol-type magnetisme.
Gjør kroppsvev mer basisk Gjør kroppsvev mer surt
Normaliserer cellenes stoffskifte Øker cellenes stoffskifte
Demper aktiviteten i nervene Øker aktiviteten i nervene
Demper smerter Øker smerter (men ikke alltid)
Hemmer kreftsvulsters vekst Øker kreftsvulsters vekst
Bedrer søvn Gjør en mer våken
Bedrer oksygeninnhold i kroppsvev Reduserer oksygeninnhold i kroppsvev
Reduserer mengden av frie radikaler Øker mengden av frie radikaler
Øker produksjon av anabole hormoner Øker produksjon av katabole hormoner
Styrker kroppens magnetisme Svekker kroppens magnetisme

Ut fra disse iakttagelsene foreslo Rawls og Davis å kalle de to typene magnetisme N(-) og S(+) der – og +står for henholdsvis dempende/beroligende og aktiverende. De to forskerene begynte så å selge magneter som kunne festes til huden over smertefulle områder på kroppen. Nedenfor er en del eldre forskning fra 60-70 tallet gjort i Japan og noen nyere erfaringer gjort av leger som brukte magneter etter samme prinsipper som Rawls og Davis hadde oppdaget i USA ( Dvs N(+) inn mot huden )

Magneter mot ulike typer smerter: Dr. Kyochi Nakagawa i Tokyo foretok en rundspørring blant 11.648 pasienter med ulike typer smerter som brukte små magneter som ble tapet på huden der smertene var med N(-) inn mot hud.Slike magneter kan i Japan kjøpes på de fleste apotek.Under er fordelingen av de som ble spurt

  • Nakkesmerter 45.2%
  • Lumbago 19.0%
  • Nerveverk 13.9%
  • Muskelverk 12.3%
  • Reumatisk leddverk 1.3%
  • Andre typer problemer 6.3%

57% av brukerne av magneter var kvinner 43% var menn.

90% av de spurte opplyste at de opplevde bedring og at bedringen kom etter 4 dager. Dette er sammenliknbart med smertestillende i tablettform. Bruk av terapimagneter skal selvsagt ikke forhindre noen i å oppsøke kiropraktor/fysioterapeut/lege.

Er magnetterapi en form for innbilning? Kritikere hevder at magnetterapi med magneter festet over det smertefulle sted er en form for placebo. I en annen japansk undersøkelser foretatt av professorene Kurmskima og Yamada ble 400 pasienter med ulike smerter ble halvparten behandlet med henholdvis ekte magneter og den andre halvparten ble behandlet med umagnetisk metallbiter («placebo «) festet til det smertefulle området.Pasienter som fikk ekte magnetterapi hadde betydelig bedre effekt enn placebo. De som fikk ekte magneter ble 60-80% bedre innen 1-2 uker.

Magnetisk armband mot skuldersmerter: Dr. Nanbu som var bedriftslege ved Japanese Tobata Railways behandlet 1.163 ansatte med stive skuldre ved å la de bruke magnetarmband eller vanlig metallarmband (Placebo).40.9% av pasienter som brukte magnetarmband ble helt bra innen en uke, mens placebogruppn var det bare 6.4% som ble bra.

Magnetmadrass mot fibromyalgi: Dette er nyere forskning utført i 1999. 33 kvinner med fibromyalgi deltok i et forsøk der deltagerne fikk enten sove på en magnetmadrass med 1100 Gauss sterke magneter innsydd i madrassen eller en madrass uten magneter. Begge grupper opplevde en bedring av smertene og fikk bedre nattesøvn etter 16 ukers bruk ; men bedringen var størst hos de som sov på en madrass med magneter ( Link: Colbert et al 1999 )

Magnetterapi mot knesmerter: I en artikkel gjengitt i eortoped.com i 2021 ble en gruppe pasienter med slitasjegikt i kneet behandlet med knebeskytter med stabile magneter og en annen gruppe med knebeskytter uten magneter. Pasientene ble så fulgt opp i 12 uker. I løpet av testperioden ble muskelstyrken i den store lårmuskler (quadriceps) som er med på å stabilisere kneet testet.Resultatene ble da slik: pasienter med magnet-terapi fikk sterkere muskelkraft og mindre subjektive plager i kneet. Pasienter som brukte knebeskytter uten magneter opplevde derimot ingen bedring i muskelstyrken.

Magnetterapi mot nakkesmerter : Dr. Alphonse vand den Burg skriver i boka Helbredende Magnetisme (1997)om et forsøk utført ved universitetet i Tokyo på 400 personer med nakkesmerter.Etter 2 uker med terapimagneter tapet på nakken ble 70% bedre. Deretter ble pasienter med med lumbago behandlet med et magnetbelte:80% ble bedre!

Magnetterapi mot menssmerter: I et forsøk med 65 kvinner med menssmerter fikk deltagerne tapet en sterk magnet under navlen og en annen gruppe en svak magnet (placebo). Pasienter som brukte en sterk terapimagnet opplevde en 53 % bedring i smerter og en reduksjon i behovet for smertestillende. Pasienter som brukte narreterapi (placebo ) hadde opplevde en 23 % bedring.

Magnetterapi bedrer tilheling av brudd: 41 pasienter som hadde pådratt seg et handleddsbrudd fikk laget en handleddsgips med innstøpte magneter. Dette førte til at bruddet ble tilhelet på 35% kortere tid enn det som var vanlig ved slike brudd !!

Valg av magneter: Magnettsyrken oppgis i måleenheten Gauss. Vanlig styrke på terapimagneter er 1000 Gauss eller mer. Man skulle tro at størrelsen på en magnet var uten betydning; men erfaring har vist at en større terapimagnet har bedre effekt enn en mindre terapi-magnet.Dette forklarer hvorfor mange som kjøper små magneter ikke opplever den ønskede effekten!Man bør derfor kjøpe terapimagneter av en viss størrelse.Det finnes mange leverandører på Internett å velge mellom, en av disse er Norsk Magnetterapi as på Notodden.

Hvor skal man feste magnetene ? Oppsøk en fysioterapeut og be vedkommende finne smertepunkter rundt det leddet som man har vondt i. Magnetene festes så med N(-) pol inn mot huden over de smertefulle punktene ! Bruk av terapimagneter kan brukes samtidig med annen behandling hos eksempelvis kiropraktor ,fysioterapeut, massør og lege.

Vil alle ha nytte av magnetterapi ? Ikke alle vil ha nytte av det; men de fleste vil. Bruk av magnetterapi er derfor å sammenlikne med legemidler: det vil virke for noen men ikke for alle.Men sammen med legemidler og fysikalsk terapi/kiropraktikk /massasje som er årsaksterapi ved smerter vil dette føre til at smertene tilheles raskere. Man kan også bruke magnetterapi som eneste terapi; men resultatene kan da bli mindre enn ved årsaksrettet behandling.

@ COPYRIGTH ØVERBYE 2023

DISCLAMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.