Det er en allmenn enighet blant de fleste leger at det er en helsegevinst å ha lave verdier av kolesterol i blodet. Men det finnes også vitenskapelig forskning som viser noe annet. Her er noen fakta til ettertanke.

Påstand: Høyt kolesterol fører til økning av Hjerte-Kar Sykdommer (HKS)

Fakta: Den 12 april 1945 initierte president Franklin D Roosevelt den såkalte Farmingham Heart Study (FHS) der alle voksne innbyggere i gruvebyen Farmingham skulle følges opp med hensyn til hjertehelse for årtier fremover. I 1948 kom de første resultatene som viste at personer med lave verdier av kolesterol hadde lavere forekomst av Hjerte-Kar-sykdommer (HKS). Siden da har det blitt skrevet over 1000 pluss avhandlinger om emnet, som alle er enige om at høye verdier av kolesterol er en hovedårsak til HKS.

Parallelt med denne noe ensidige forskningen begynte andre forskere å se på det totale bildet. En av disse var den norske helministeren Torbjørn Mork som i en forelesning for medisin-studentene   i Oslo i 1970 formulerte en mer komplett forklaring på HKS som tok hensyn til følgende forhold: stress, høyt kolesterol, arv, høyt blodtrykk, høy blodsukker, fedme, inaktivitet, sigarettrøyking.

I en stor koreansk undersøkelse fra 2101 der 12.740 personer i aldersgruppen 40-69 år ble fulgt opp i 15 år, med følgende konklusjon: Personer med totalkolesterol under 4,1 og de med verdier over 6,2 hadde begge høyere risiko for å dø av HKS

Påstand: Det ansees som gunstig at total kolesterolet er under 5.0 enheter.

Fakta:  En større koreansk undersøkelse av i alt 12.8 millioner personer viste følgende interessante data. Den laveste dødsrisiko var hos personer med total kolesterol som lå mellom 5.4-6.4 For personer med total kolesterolet lavere enn 5.4 økte dødsrisiko jo lavere verdiene var. Ved 3.0 var risiko for død økt til det dobbelte i forhold til de med lavest dødelighet.

For total kolesterol verdier over 6.4 økte dødeligheten. Forskerne bak rapporten konkluderte med at” total kolesterol- verdier under 5.4 er ikke nødvendigvis forbundet med god helse”.

Påstand: Når man senker total kolesterol med statiner reduserer man forekomst av arteriosklerose og derved forekomst av HKS.

Fakta: 16 store undersøkelser viste at det ikke var reduksjon av åreforkalkning i kransarteriene rundt hjertet når man senket totalkolesterol med statiner. Kun en undersøkelse viste at det var bedre hjertehelse ved lavere total kolesterol og det var hos personer som trente regelmessig.

Ved gjennomgang av en rekke undersøkelser som har studert forholdet mellom HKS og Total Kolesterol var konklusjonen at Total kolesterol er uegnet som indikator for HKS.

Påstand: Det er en fordel å ha lave verdier av LDL –kolesterol også kalt det” dårlige kolesterolet”.

Fakta LDL- kolesterol (Low Density Lipoprotein) er ikke en spesiell type kolesterol. Det er helt vanlig kolesterol som transporteres av et transportprotein kjent som Lipoproteiner med en lav vekt (Low Density).derav navnet LDL-kolesterol.

LDL-kolesterol er et viktig betennelsesdempende stoff kroppen bruker for å redusere betennelser i blodårene, forhindre kreft og bekjempe infeksjonssykdommer.

LDL-kolesterol er derfor nødvendig antioksidant  og høye verdier signaliserer at noe er galt i kroppen. Man kurerer derfor ikke selve sykdommen i blodårene ved å senke LDL-kolesterolet kunstig ved bruk av statiner

en undersøkelse viste det seg at personer med lave verdier av LDL-kolesterol hadde høyere dødelighet enn de med høyere verdier.

Påstand: Man lever lenger om man har lave verdier av LDL-kolesterol .

Fakta: Dette er ikke uten videre korrekt. I en  større undersøkelse som omfattet 68.000 eldre viste deg seg at eldre personer med høye verdier av LDL-kolesterol lever lenger enn de som har lave verdier. En rimelig forklaring er at kolesterol som transporteres som LDL brukes til produksjon av  en rekke nødvendige stoffer i kroppen som: vitamin D, kjønnshormoner, binyre stress hormoner, vedlikehold av cellemembranene, nødvendig for å vedlikeholde nervevev i hjernen ,ryggmarg og perifere nerver. Lav verdier  av LDL-kolesterol vil derfor føre til sviktende produksjon og forkortet levetid.

Hva skal man tro? Her er en konklusjon skrevet av den svenske kolesterolforskeren Dr. Med. Uffe Ravnskov og medarbeidere som har studert kolesterol og HKS gjennom mange år :” Ideen at høyt kolesterol skal fremkalle HKS er umulig å bevise siden de med lave verdier har like mye åreforkalkning som de med høye verdier og deres risiko for å utvikle  HKS er enten lik eller høyere ! Kolesterol hypotesen har blitt holdt i live i mange tiår av utredninger basert på misledende statistikker og utelukkelse av utredningen som ikke har bekreftet resultatene og ved å ignorere undersøkelser som motsier resultatene.”

Dr. Med. Uffe Ravnskov har samlet forskning i boka Kolesterol Myten. En engelsk versjon kan nedlastes gratis på nettet. Boken tar for seg alle sider ved kolesterolspørsmålet.

NB! Dersom man har hjerte kar sykdom og bruker kolesterolsenkende medisiner må man følge legens råd. Er man ellers frisk men får statiner som såkalt” forebyggende behandling” for å forhindre HKS bør man heller i samråd med lege heller prøve å løse problemet ved å senke kolesterol gjennom kosthold, bruk av kolesterolsenkende naturstoffer, vektreduksjon og daglig mosjon.. Kolesterolverdiene vil da etter noen måneder stabilisere seg på et optimalt nivå for kjønn og alder; med mindre man har arvelige høyt kolesterol

@Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.