Solfeggio er en spesiell musikkstil som stammer fra gammel kirkemusikk i middelalderen . Musikkformen har vist seg å ha positiv virkning på å regenerer celler og roe nervene og på den måten kunne bidra til bedre helse.Her er noen fakta til ettertanke.

Forskere som har studert hvordan lavfrekvente solfeggio toner påvirker nervesystemet har funnet en forbindelse mellom solfeggioskalaen og kroppens 7 nervesentret (kjent i Asia som chakra-systemet, se foregående blogg innlegg). er merket med blått; de andre er tilkommet ved seinere forskning. Tabellen nedenfor er hentet til forskningen til Dr. Horowitz. Det finnes også andre tabeller men andre

Frekvens Farger Erfaringsmessig gunstig effekt
40 Hz Motvirker utviklingen av Demens
111 Hz Regenererer ,bedrer  hukommelse
174 Hz Fremmer avspenning. Reparerer DNA skader i cellene
285 Hz Regenererer celleskader i indre organer
396Hz (G) Mørk-Rød Fjerner følelse av frykt /angst
417 Hz(G)) Lyserød Fremmer tilheling av PTSD, høyner energien
432 Hz(A) Oransje Kammertonen, “bedre hjernenes arbeidsevne
440 Hz (A) Oransje Øker hjernenes arbeidsevne.
464-498Hz (B) Gul Fordøyelse, viljekraft
528 Hz(B) Gul-grønn Øker empati ,roer hjerte
528+396 Oransje Anti angst
531 Hz (B) Grønn Øker empati, roer hjerte

 

639 Hz(D) Blå Fremmer hørsel og kommunikasjon
741 Hz (F#) Indigo Fremmer problemløsning
852 Hz(A) Fiolett /Hvis Reduserer depresjon
963Hz Sølvfarget Stimulerer pineal kjertelen

 

Hvordan bruke Solfeggio i praksis.

Hvordan kan denne kunnskapen omfattes i praksis .Det finnes tre mulighet ter:

  • Sett deg godt til rette i en lenestol eller legg deg på gulvet med en pute under nakken. Prøv å slappe godt av. Fokuser på et problem du synes forstyrrer deg eller noe du ønsker å oppnå. Spill deretter av de ulike tonene (begynne med de blå) og velg så ut den lyden som du synes passer best for deg.
  • Velg den ut hos en terapeut: en annen måte å velge ut den rette tonen på er å la pasienten (du) ligge i ro på behandlingsbenken. Bruk AK (Anvendt Kinesiologi) til å finne hvilket nervesenter(Chakra ) som er svakt. Velg så ut den tonen som gjør AK refleksen sterk. Denne fremgangsmåten er langt bedre enn å gå etter tabeller man finner på nettet der forbindelse mellom solfeggiotoner og nervesentre er høyst motstridende. La kroppen snakke; den vet best.
  • Valg av farge: tabellen er veiledende og ikke noe man bør følge slavisk. Man kan med AK teste ut rett farge til rett senter ved hjelp av AK testing. Pasienten testes mens han/hun ser på fargeskala. Når blikket treffer rett farge blir testen for svak nervesenter sterkt.
  • Elektro-akupunktur: mål ut hvilke meridianer som er mest ute av likevekt og velg så den lyden og farge og affirmasjon som normaliserer meridianene mest mulig /helt normaliserer.

Korrekt utført vil alle tre diagnosemetoder gis samme svar

 

Solfeggio og affirmasjoner.

Affirmasjon er enkelt sagt en trosbekjennelse; et utsagn man frivillig velger som en sannhet som man enten har og vil forsterke eller en tro man enda ikke har; men som man ønsker å besitte. I NLP (Neuro-Lingvistisk-Programmering) kaller man dette for TOTE (Trigger-Operate-Test-Exit) : Velg deg noe du vil besitte av ferdigheter/tenkemåte; begynn å bruk det, evaluer effekten og avslutt forsøket. TOTE er med andre ord en vitenskapelig utprøvd metodikk alle og enhver bruker hver dag uten å tenke over det for å vedlikeholde ferdigheter; eller noe man velger for å vinne nytt terreng man enda ikke har ervervet.

Hvilken affirmasjon skal man så velge? Når man først har valgt seg en solfeggiofrekvens som passer for ens situasjon her og nå, kan man velge et utsagn man ønsker å bekrefte. Hva man skal velge  kan bli opp til en selv; eller en terapeut kan teste det med Anvendt Kinesiologi ved å finne hvilket nervesenter (chakra) som er svakest og så velge en affirmasjon som fjerner svakheten og så bruke dette sammen med den lydfrekvensen som passer best for en selv.

Hva kan man forvente ved bruk av Solfeggio.?

Solfeggio er ikke en godkjent medisinsk terapiform; man kan derfor ikke gi råd for spesifikke sykdommer. Det eneste som kan sies er at musikk kan brukes til å roe nervene og at helseproblemer som er psykosomatiske kan forvente bedring om man 2 ganger om dagen lytter til en foretrukken affirmasjon og Solfeggio musikk .

Har man sykdomsom krever bruk av legemidler; spør som alltid fastlegen hva han/hun sier om saken.

Kilde:  Dr Leonard G Horowitz. Solfeggio Electrica Healing Frequencies. Medical Veritas International INC, 2021

Clay, Gary and Verna Clay, Solfa Sound Training Manual, http://solfasound.org/| Budak, Tomislav, 2007, The Role of Sound in Healing Process, http://www.tomislavbudak.com/

COPYRIGHT ØVERBYE 2024

DISCLAIMR

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.