Lavkarbo kosthold anbefaler mer animalsk protein og fett ,mindre karbohydrater og bare mat laget av rene råvarer på eget kjøkken. Gevinst er vektreduksjon, lavere blodtrykk og bedre blodsukker. Her er et upartisk forsøk på å finne svar.

Noen historiske notater: Lav Carbo er et kosthold som promoterer mere animalsk matvarer og mindre karbohydrater. Ideen kom fra den amerikanske  legen William Banting  som i 1863 utgav boka ” Brev til publikum om overvekt”. Banting henviste til  at LC kostholdet førte til bedre helse og vektreduksjon  enn ved å spise mye karbohydrater i kostholdet.

I 1880 begynte flere tyske leger å anbefale Banting´s kostholdsideer.

I 1927 skrev den islandske oppdagelsesreisende Vihjalmur Stefansson om inuittens kosthold som bestod var bare 15% karbohydrater og resten fett og kjøtt fra sel, fisk og hval. Inuittens helse var utmerket og de led ikke av noen kjente sykdommer; før de med årene kom i kontakt med moderne vestlig matvarer.

Listen over LC-kosthold tiltok deretter for hvert tiår og interesserte kan besøke nettstedet dieteticallyspeaking.com kan man lese om 160 års LC historie og forsikre seg om at LC-kosthold ikke bare er en motesak av nyere dato.

Fett frykten: Men hvorfor slo ikke LC- kostholdet an når så mange leger og kostholdsforskere har ment at det fremmer helse og reduserer vekten? Forklaringen synes å være en utvikling innen kostholds forskning som begynte ved at president Roosevelt i 1945 gav klarsignal til nasjonal innsats for å finne årsaker til hjerte-kar sykdommer (HKS) førte dette til en uventet oppdagelse: Personer som hadde høye verdier av kolesterol og triglyserider i blodet hadde høyere forekomst av HKS enn de med lavere verdier.

Det ble postulert at årsaken til disse funn var at personer med høye lipidverdier i blodet fikk i seg for mye mettet fett i maten. Løsningen skulle da være å spise mere plantefett, erstatte smør med margarin; spise mer magert kjøtt, fisk, karbohydrater.

En av de iverigste talspersoner for denne nye kostholdsfilosofien var kostholdsfilosofen  Ancel Keys som via media på 1950 tallet oppnådde berømmelse over hele USA og i mange vestlige land som ”mister Cholesterol” med en kostholdsråd som den dag i dag ansees de beste råd man kan gi for å unngå HKS og redusere sykelighet. LC ble derved ansett som årsaken til HKS og derved ikke å anbefale.

Back to Basic: Men ikke alle leger og kostholdsforskere fulgte opp lav-fett forskningen. En av disse er den svenske distriktslegen Annika Dahlquist ,forfatter boka” Doktor Dahlquist’s Guide til LCHF ”(Lav Carbo Høyt Fett ).Hun beskriver LCHF-kostholdet slik:

  1. Helmelk og alle produkter laget av dette.
  2. Kjøtt fra alle typer landdyr og alt som lever i havet
  3. Egg
  4. Alle grønnsaker, men ikke poteter.
  5. Kaldpressede oljer fra oliven, linfrø, raps.
  6. Hjemmelaget majones
  7. Krydderurter av alle slag.
  8. En frukt om dagen.

Hvordan man velger å sette sammen de enkelte komponenter blir opptil den enkelte. Det finnes nok av kokebøker på markedet om emnet, så det bør ikke mangle på ideer.

Ulike grader av lavkarbo-dietter: Doktor Dahlquist’s bok promoterer det man kan kalle en ”middels- LC ”der  30% av dagens kaloriinntak kommer fra ulike typer fett på listen ovenfor. 30- 40% av energien skal hentes fra karbohydrater, de resterende 30% får man fra animalske proteiner.

Om man derimot tillater 40-45% av energiinntaket kommer karbohydrater ender man opp med en moderat LCsom likner det som kalles Middelhavsdietten.

Går man den andre veien og reduserer Carbo inntaket til  3-30% % pr dag og henter resten av kaloriinntaket fra fett og proteiner ender man opp med det som kalles Veldig-Lav  Carbo  ( Very Low Carbo Diet ).

LC og vektreduksjon:. Høy Karbo kosthold fører til økt insulinproduksjon som vedvarer 3-4 timer etter at man har spist. Økningen av insulin har tre effekter. Det ene er at glukose som frigis fra karbohydrater går inn i cellene og omdannes til energi .Den andelen som ikke umiddelbart omgjøres til energi blir omvandlet til lagerfett. Den tredje effekten er at høy insulinproduksjon fører til raskt glukosefall i blodet som igjen utløser sultfølelse og behov for raske karbohydrater. Over tid leder dette til overspising, derved fedme og etterhvert til insulinresistens som er årsaken til diabetes  type .

LC- kosthold derimot fører ikke til økt insulinproduksjon, fordi maten bare inneholder begrensede mengder langsomme sukkerarter fra grønnsaker. I et forsøk utført av legene Andreas Eenfeldt og Bret Scher og publisert på dietdoctor.com ble det bevist at LC- diett fører til et stabilt lavt insulinnivå døgnet igjennom, mens Høy-Carbo kosthold fører til høyt insulinnivå som holder seg hele døgnet igjennom.

Forskerne skriver at formelen for fedme og kostholds type er enkelt å memorere:

Høy Carbo: For mye av dårlige karbohydrater gir høye insulinverdier som leder til fedme

LC :   Leder til lave verdier av insulin og derved til vekttap.

LC og kolesterol : Frykten mange har for at LC skal føre til høye verdier av kolesterol underbygges ikke av vitenskapelig forskning. Ved gjennomgang av hele randomiserte 38 vitenskapelige studier  der man sammenliknet Lav Karbo med kosthold med lavt fett og høyt inntak av karbohydrater ble det funnet følgende resultater:

I de 12 første månedene økte mengden av det” gode kolesterolet”: HDL , triglycerider sank og det var en økt vektreduksjon. Verdien av det” dårlige kolesterolet” LDL økte, men ikke mye . Etter 12 måneder var verdiene av blodlipider (kolesterol og triglycerider) slik som ved lav-fett / høy karbo –dietter.

LDL –kolesterol og LC-kosthold: Det er altså ingen grunn til å hevde at  vanlig LC-kosthold av den typen Annika Dahlquist og andre med henne anbefaler skal lede til økte verdier av blodlipider og derved fare for  økt risiko for HKS. I en gjennomgang av 37 randomiserte studier der LC- kosthold ble sammenliknet med Høy-Carbo  var resultatene slik : LCHF-kosthold gir vektreduksjon, levere verdier av triglycerider, økning av det gode HDL-kolesterolet, lavere blodtrykk og en viss økning av de ”dårlige kolesterolet ” LDL . Kun der det ble spist” very-low LC kosthold ” med  mindre enn 30% karbo var det en viss økning i LDL.

Andre helsefordeler ved LCHF-kosthold: Tilbake til doktor Annika Dahlquist´s bok om det hun kaller LCHF. Ut fra flere års erfaring med LCHF nevner Distriktslege Dahlquist følgende gode erfaringer:

  • Bedring av diabetes: flere pasienter har sluttet halvert behovet for diabetesmedisin. Støttes av forskning.
  • Vektreduksjon hos alle som følger LCHF oppskriften uten at man samtidig opplever sultfølelse som ledsager lavkaloriske dietter basert på høy-karbo. Pasientene kunne spise seg gode og mette og likevel oppleve vektreduksjon. Støttes av forskning.

Er det så ingen ulemper? Bruk av kjøtt , fugl og fisk og skalldyr er ikke uten problemer . Landbruk og havbruk er kjent for liberal bruk av kjemikalier og i mange land tillates bruk av hormoner for at slaktedyr skal øke i vekt. Dette sammen med forurensing av beitemarker via forurenset grunnvann gjør at slike helsefarlige kjemikalier finner veien til oss forbrukere. Skal man prøve LC-kosthold bør man etterstrebe å kjøpe villfisk (ikke oppdrett) og slaktefe fra frittgående beitedyr; noe som er mulig i Norge der lam, sau, geit og kyr stort sett har gått ute i de fri hele sommeren.

Når mange forskere hevder at LC-kosthold har helseskader; behøver det ikke være kostholdet per se; men forurensingen av kjøtt og fisk kan være noe av årsakene.

Kortsiktig gevinst, langsiktig problemer:. Hva angår langtidsbruk av LC-diett skriver professor Maciej Banach etter å gått gjennom forskning på kostholdet hos 450.000 personer over 15.6 år : ”Lav Carbo dietter kan være nyttige på kort sikt for å gå ned I vekt , senke blodtrykket, bedre blod sukker kontroll .Men våre studier tyder på at på lang sikt er dette kostholdet knyttet til økt dødsrisiko av enhver type årsak og for død på grunn av hjerte kar sykdommer, hjerneblødning og kreft”   “

Mer om dette i en oppfølgende artikkel om LC.

@ Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.