Kreft er en av de dødeligste sykdommer i verden, der man fortsatt hevder at gåten ikke er løst.Men kan det være slik at gåten allerede er løst.Her følger noen interessante opplysninger fra avansert vitenskap som kan lede til helbredelse dersom de settes i verk i samarbeid med en kvalifisert lege.

Warburg Seeger modellen for biokjemisk dannelse av kreft Vi har allerede på denne bloggen fortalt om Otto Warburg og hans arvtager Paul Gerhard Seeger som til sammen oppdaget ern helt fundamental egenskap hos alle kreftceller: De slutter å omvandle glukose til energi fordi neste trinn i energi produksjon etter nedbrytning av glukose er pyruvat som skal omvandles i Krebs Syklus til elektrisk energi.Fordi overgangen fra pyrodruesyre til Acetyl -Co-A er skadet på grunn av toksiner vil cellene som er syke produsere små mengder elektrokjemisk energi i form av ATP (Adenosin Tri Phosfat).Prosessen lager bare 2 ATP pr glukosemolekyl og leder til dannelse av store mengder pyrodruesyre som omvandles til Laktat, dvs melkesyre uten at prosessen trenger Oksygen.Dette kalles anaerob forbrenning og kan oppleves under store fysiske anstrengelser.

Behandling med antioksidanter forklart : I følge Warburg- Seeger hypotesen vil det således være mulig å helbrede en hvilken som helst krefttype ved å restarte celleåndingen ved å fjerne blokkerende enzymhemmere i form av giftstoffer fra forgiftet mat eller forgiftet vann og luft; eller legemidler som også dessverre kan blokkere åndedrettet i cellenes energi kamre de såkalte encellede mikroorganismen kalt mitokondrier som er avhengig av Oksygen for å sluttføre overgangen fra Krebs- syklus til atomært Hydrogen som så strippes for elektroner og lager aktivt ATP.

Psykiske årsaker til kreft:Men teorien har også en mulig slagside; fordi det er mulig at psykiske sjokk alene kan bevirke en endring i cellenes DNA.Warburg var materialist; mens Seeger også inkluderte psykiske faktorer; men uten å kunne forklare den atomære og molekylære bakgrunn.I dag har eminente forskere som Bruce Lipon, Joe Dispenza og dejan Rakovic erkjent at psykiske traumer kan forvandle DNA koden i løpet av ganske få timer og etterlate seg en DNA skade som om den behandles rett kan reverseres ;også via metoder kjent som energimedisin; mest kjente metoder er akupunktur, pulserende elektromagnetiske felter og visse typer meditasjon for å roe sinnet.

Cellenes indre struktur forklart enkelt :I denne korte leksjonen skal vi prøve etter evne å lage et tankebilde man kan jobbe videre med.Se for deg en syk eller frisk celle.Den er omgitt av en tynn membran laget av fettstoffer kalt fosfolipider. Inne i cellen yrer det av liv i form av energiproduserende små mikroorganismer kalt celleåndende mitochondrier.

Cellene har en indre struktur som opprettholdes av et celleskjelett. Skjelettet er satt sammen av flere hundre tusen små biter kalt Tubuliner og 13 Tubuliner former et mikrorør , på engelsk kalt Micro Tubulous (MT). I en celler er det flere tusen slike MT som når cellen påvirkes av elektromagnetiske vibrasjoner fra nerve-endinger kan disse MT begynne og vibrere med en frekvens som kalles Frölich egenfrekvens om som ligger i Giga Herz området.

Hver slik vibrasjon skaper et slags kaos i vibrasjonene om de er i ulikevekt på grunn av kjemiske forurensinger og konstant bombardement av angst som er en form for agresejon mot noe eller noen man ikke liker.

Intelligens og Quantefelts-teorier: Er man derimot i fred og harmoni slik som man er i fredfylte omgivelser og bedriver arbeid man liker og ikke bombarderes med anklager vil nerve-endingene som sender vibratoriske impulser til bindevev og til indre organer skape en harmonisk vibrasjon; slik at vibrasjonene pulserer i takt og derved skaper koherente signaler i form av samstemte biofotoner. Cellens lysorgel sender derved ut pulsert rødt lys som er koherent dvs LASER lys med en pulsasasjon rundt 10,1 Kilo Hertz målt av den tyske ingeniøren og biofysikeren Frank A Popp som i 1969 var den førte til å foreslå at cancer er en form for desorganisert lysfrekvens som igjen påvirker DNA trådene ,som stadig vekk mottar signaler fra MT i form av solitroner. Solitroner er mikroskopisk vakumbobler innsiden av rørende der organiserte rene vannmolekyler begynner å vibrere og deretter påvirker cellemembranen rundt DNA trådene.

Bevissthet som en Quantefelts bevegelse i lysfenomener: Denne kunnskapen har eksistert i snar 22 år da Penrose, Nobelprisvinner i fysikk fremsatte en teori om at bevissthet er svinginger i MT.Han og professor Hamerhoff i Berlin og siden forsker i USA fant derved ut at animalsk bevissthet er et kvantumfelt fenomen. Neste gang hvordan denne avanserte kvantefysikkmodellen muliggjør terapi av cancer med pulserende LASER på akupunkturpunkter.

Vi sender med dette en hilsen til alle forskere om å delta i denne type kunnskap og slutte å ensidig bruke stråling som brenner i stykker vev og skaper ny kreft

Kilder: Nick E Mavromatos: Quantum Mechanical Aspects of Cell Microitubulus Science Fiction or reality ?Journal of Physics Conference Series 306 2011

Roger Penrose , Stuart Hameroff: Consciousness in the Universe; Neroscience, Quatum Spacetime Geometry and Orch OR Theory, Journalmof Cosmologu, 2011, Vol 14

Amy Robinson og John Holland: Quatum Wave Theory- A Model of Unity in Nature October 10, ,2011 ,https// Quatumwavetheory.wordpress.com

Fritz A Popp,1979 inElectromagnetic Bio Information edit F A Popp,G Becker,HL Konig and W Peschka, Munic-Vienna Baltimore Urbau & Schwartzenberg

Stress the Cancer connection: March 2023,https://www.everand.com/article/634821303/Stress-The-Cancer-Connection

Shirui Dai et al: Chronic stress promotes cancer development, Frontiers in Oncology, August 19 2020, 14, 1942,

 

Copyright Bjørn  J Øverbye 2024

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.