I 2002 advarte overlege Hanne Nøkleby ved FHI mot å gi levende vaksiner til personer med redusert immunforsvar , fordi det kunne svekke allmenhelsen..Artikkelforfatteren hevder også ganske overraskende at man ikke skal gi trippelvaksinen (MMR) til barn fordi det er unødvendig.

Overlege Hanne Nøkleby ved Divisjon for smittevern ved FHI (Folke Helse Instituttet) publiserte i 2002 et faglig råd til hvordan leger skulle forholde seg med vaksinasjon av pasienter med nedsatt immunforsvar.I motsetning til rådene som gis i dag; var holdningen til FHI den gang restriktiv.Her er hva overlegen skrev :

« noen vaksiner er laget av levende , svekkende bakterier og virus.Disse vaksinene kan utløse sykdom hos pasienter med nedsatt immunforsvar og er derfor som hovedregel kontraindiserte (ikke å anbefale)»

Levende vaksiner: er laget av bakterier og virus som svekkede mikrober som gir en kortvarig ,ofte symptomfri utgave av den virkelige sykdommen.Etter noen få dager/uker går disse symptomene over og viruset/bakteriene fortsetter vå leve i kroppen opptil flere år; eller for resten av livet. Dette holder immunsystemet i forsvarsposisjon slik at når den virkelig infeksjonen kommer, slår immunsystemet den ned mye raskere.

Men når man har immunsvekkelse kan det føre til at injeksjon med levende, svekket vaksine kan utløse en situasjon som leder at det bryter ut en virkelig sykdom !!

Trippelvaksinen /MMR frarådes : Hanne Nøkleby skriver videre om behov for bruk av levende vaksiner :»…I Norge er risikoen for meslinger , kusma og røde hunder så liten at vaksinene ikke bør brukes !!Med andre ord: man bør /behøver ikke /advarer derfor mot å gi barn MMR vaksiner.Dette rådet gis uansett barnets helsetilstand.

Videre: « ved opphold i land der meslinger er vanligere (Sør-Europa,Asia og Afrika)kan det være aktuelt å revurdere vaksinasjons-behovet « (3)

Andre levende vaksiner som frarådes til immunsvekkede: FHI anbefalte den gang da at følgende vaksiner ikke skal brukes for kronisk immunsvekkelse.

—MMR

— Oral Poliovaksine (brukes ikke i Norge )Vaksine mot vannkopper

—Gul Feber vaksineneBCG (Tuberkulose vaksiner )

—Oral Tyfoid feber.

Disse skal ikke ha levende vaksiner :

-Medfødt immundefekt

–HIV

–Kreftpasienter som som får cellegift og mist 3 måneder etter cellegift terapi er avsluttet

–Immundempende terapi hos transplanterte og pasienter med kroniske betennelsessykdommer NB!!

–Langvarig kortisonbehandling.

Pasienter med immunsvakhet som tross alt kan ha nytte av levende vaksiner: Regelen om at immunsvekkede ikke skal ha levende vaksiner er i følge Nøkleby ikke gyldig for alle typer pasienter. Blant annet har disse nytte av levende vaksiner.

HIV positive syke: I følge FHI kan man gi levende vaksiner til HIV, med unntak av BCG vaksine.De samme gjelder for personer som har sviktende miltfunksjon og hos personer som har fåttbeinmargstransplantasjon

Som alltid når det gjelder vaksiner; kontakt din fastlege eller spesialist.Ingen personer er like,unntak fra regler finnes.

.Tidsskr Nor Lægeforen.nr 28, 2002; 122; 2711-12

Copyright Bjørn J Øverbye

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.