Mange  personer kan være smittet med blod-parasitten Mykoplasma uten å vite det Parasitten kan overføres ved dråpesmitte, samleie og flåttbitt. Parasitten kan hos personer med svekket immunforsvar bidra  til  sykdommer som MS ,reumatisme, ME /CFS, lungesykdommer, Alzheimer, immunsvikt mm. 

Oppdaget i 1898 :I 1898 oppdaget dr. Albert Frank  en helt ny type mikrobe som de trodde var en slimsopp; derav navnet ”Mykoplasma” fra navnet mucus som betyr sopp .Mikroben er bare 0,2-0.3 my stor , dvs 1/40 av et rødt blodlegeme og mangler en cellevegg .Den hører således med til en gruppe mikroorganismer som kalles L-former eller ”veggløse organismer” .I stedet har den en enkel cellemembran slik som cellene hos dyr. For å kunne se organismen må man bruke mikroskop med 1000 ganger forstørrelse.

Veggløse organismer: L-form organismer antas å være de første mikrobene som ble utviklet etter virus oppstod på jorda. I likhet med virus kan de leve og formere seg inne i andre celler. De siste årene har Mykoplasma utviklet seg til å bli stadig mer aggressiv, trolig på grunn av bruk av antibiotika og miljøgifter som har ført til at mikroben har genmutert og blitt resistent mot terapi.

Det er i dag påvist 100 ulike Mykoplasma-arter; hvorav bare 5-6  arter er sykdomsfremkallende hos mennesker. Kun en art blir diagnostisert i Norge ved hjelp av såkalt PCR-test (Polymerase Chain Reaction) som kan identifisere arvestoffet fra mikroben og ved mikroskopi .

Bidrar til mange alvorlige sykdommer :Mykoplasma har levd et relativt stillferdig liv innen medisinen og er av mange leger  ansett som en årsak til lungebetennelse. Men omfanget kan være langt mer omfattende enn som så. En av Amerikas fremste Mykoplasma-ekspert Shyh Ching Lo oppdaget på 1990 tallet at parasitten kunne bidra til AIDS.

Dersom immunsystemet svekkes vil en infeksjon med Mykoplasma føre til at parasitten formere uhemmet og  bidra  til utvikling /forverring av så ulike sykdommer som  ALS, MS,  Sarcoidose, Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom, reumatisme , akutte pustevansker(Respiratory Distress Syndrom) som minner om en alvorlig COVID-19 og hudlidelsen Lupus

Fordi det ikke er nok oppmerksomhet mot Mykoplasma ved slike lidelser blir pasientene ikke behandlet  og sykdommen vil derfor forverres.

Gulf Krig Syndromet : Etter Gulfkrig 1 i 1991 brøt det ut en massiv epidemi med utmattelsessyndom blant amerikanske soldater som kom hjem fra krigen. Sykdommen ble kjent som Gulf-Krig Syndromet (GWS) og rammet hele 100.000 venetraner. Forsvaret mente at GWS var fremkalt enten av forurensing fra oljebrønner som var satt i brann og forurenset lufta der soldatene oppholdt seg; eller at det også kunne dreie seg om stresslidelse,

En av forsvarets eksperter professor dr.med. Garth Nicolson (1) som jobbet som professor i kreft-biologi i Texas og som hadde forfattet 500 vitenskapelig artikler og 14 lærebøker i medisin, fant etterhvert ut at 50% av veteraner med  GWS hadde en kronisk, aggressiv infeksjon med Mykoplsma .Smittekilden var en ny type eksperimentell vaksine med levende Mykoplasma som i stedet for å beskytte mot infeksjonen hadde ført til infeksjon

Bakgrunnen for vaksineringen var at forsvaret trodd at Saddam Hussain hadde utviklet  biologiske våpen med Mykoplasma; en teknologi han angivelig hadde lært av amerikanske forskere, og som man måtte beskytte seg mot med vaksinen.

Da Nicolson gikk ut med disse opplysningene ble ha avskjediget først fra forsvaret, siden fra Universitet i Texas og reiste deretter til California der han fortsatte sin forskning.(1)

Men før hele saken var ute av verden gikk forsvaret med på å betale erstatning til ofrene for GWS; men uten åpent å innrømme sine feil!

 Mykoplasma  underkjent sykdomsårsak ? Folke Helse Instituttets (FHI) nettsider opplyser at sykdommen gir opphav til henholdsvis lungebetennelser  eller underlivsbetennelse (M. Genitalium )  eller sykdom i øvre luftveier (M.pneumoniæ). Men man skal absolutt ikke la ta for lett på situasjonen. Dersom pasientens immunforsvar er svekket og behandling ikke er fullverdig kanr parasitten vandre den inn til blodbanen der den invaderer de røde blodcellene og ulike typer kroppsvev. Dersom immunsystemet ikke klarer å holde den i sjakk vil den som nevnt utvikle seg til en kronisk lidelse.

En av mange problemer som følger med en slik utvikling er at et stort antall røde celler blir infiserte og mister evnen til å transportere oksygen ! Ofret vil da oppleve et oksygenunderskudd som over tid fører til utmattelse, pustevansker og en tilstand man ser ved” høydesyke”.

 Mykoplsma kan spres ved  flåttbitt! Flått kan være smittet med Mykoplasma  og når den overføres kan symptomene likne Lymes sykdom med utmattelse, feber og leddverk.  Deretter kan mikroben utvikle seg videre og gi opphav til ulike sykdommer som allerede er nevnt ovenfor

I en statistikk utført av Nicolson ble det påvist Mykoplsma hos hele 75% av alle pasienter som var blitt syke etter flåttbitt og som hadde fått diagnosen Lymes sykdom!!!(1) Parasitten var enten eneste årsak til sykdommen; eller forekom som en av flere mikrober, deriblant Borrelia.

Behandling påkrevet: Skal man ta denne forskningen ut i det praktiske liv; betyr det at pasienter som lider av de sykdommene som er nevnt i denne artiklene bør få utført PCR testing av blodet, samt immunfluoriserende mikroskopi-analyse av blod. Så snart mikroben er indentifisert ,uansett diagnose ellers, bør  det iverksettes langvarig antibiotikaterapi og immunterapi i tillegg til medisiner pasienten eller bruker Professor Nicolson opplyser også at tropiske planter kan brukes til å behandle Mykoplasma .Mer om dette kan man lese på www.rain-tree.com.

I hvilken grad mykoplasma er en hovedårsak til sykdom, en medvirkende årsak eller en tilfeldig infeksjon hos en som allerede er syk ,må alltid avgjøres av lege

1) Øverbye B: Syk etter Flåttbitt, Veiviseren forlag ,2014

@ Copyrigth Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.