Professor Paul G Seeger (1903-91)oppdaget at kreft starter som en elektrisk og kjemisk feilfunksjon i cellene fremkalt av giftstoffer . Han fant deretter ut at prosessen kan forebygges og reverseres ved et helhetsmedisinsk terapiprogramprogram .  Her er fakta til ettertanke. 

Hvem var professor Paul G Seeger ? Men mye er skrevet om pionerer innen kreftforskningen i forrige århundre, er lite skrevet om en av Tysklands mest produktive kreftforskere noen sinne; med mer enn 310 vitenskaplige artikler bak seg. Han var utdannet biolog og lege og jobbet i en del år som professor Warburgs assistent ved Keiser Wilhelms Institute for Cellebiologi i Berlin- Dahlem.

Under hele krigen arbeidet ved Koch Institutt for kreftforskning. Fra 1945-56 arbeidet han som lege i Falkensee i Berlin deretter som kreftforsker ved Humboldt Universitet i Berlin 1956-64..

Etter dette  som leder for avdeling for kreftforskning ved Charité i Øst Berlin ..Han ble to ganger foreslått til Nobelprisen i Medisin; men fikk den ikke .

Warburg-effekten :I 1924 oppdaget professor Otto Warburg at alle kreftceller har det til felles at de har en sviktende grad av evnen til å produsere energi fra glukose ved tilførsel av Oksygen; også kjent under navn som celleånding eller aerob forbrenning. I stedet produserer de energi ved nedbrytning av glukose uten oksygen; en prosess kjent som anaerob forbrenning , gjæring eller fermentering!.Hele prosessen er kjent som Warburg-effekten.

Kreftceller og anaerob energiproduksjon:Årsaken til overgang til anaerob forbrenning er videre forklart i forrige innlegg å stamme fra en skade på cellenes mitokondrier der celleånding finner sted. I følge Warburg´s forståelse av problemet er årsaken til mitokondrieskade miljøgifter man får i seg via miljøgifter i vann, luft og matvarer.

Warburg ble derfor en tidlig talsmann for rene miljø og giftfritt ,økologisk jordbruk for å forebygge kreft.. Men han hadde en ubegrunnet  oppfatning at  når mitokondriene først var skadet; kunne de ikke repareres , følgelig ble prosessen irreversibel og kreft måtte derfor behandles ved å fjernes med svulsten med kirurgi eller drepes med cellegift og stråling.

Nøklen til mitokoqndriesvikten funnet : Paul G Seeger ble etterhvert overbevist at om Warburg´s forskning ikke gikk langt nok i å forstå hvordan kreft oppstod.

I 1938 oppdaget han at alle kreftceller som ble undersøkt hadde en felles skade på sine mitokondrier: de såkalte respirasjonsenzymne kjent som cytokrom a /a3 som gjør det mulig for mitokondriene å rive løs energirike elektroner fra nedbrytningsproduktene fra glukose og bygge de inn i ATP med Oksygen var skadet.

Årsaken til disse skadene på cytokrom a/a3 og andre strukturer i mitokondriene oppdaget han å være miljøgifter slik som Warburg hadde oppdaget før ham. Men i mot setning til Warburg oppdaget også etterhvert at skadene på cytokrom a/a3 kunne la seg reversere ved riktig medisinsk terapi.

Dette var en oppdagelse som burde ha ledet til en revolusjon innen kreftbehandling: at syke kreftceller kan reverseres tilbake til friske ,celleåndende celler gjennom helbredelse av deres mitokondrier.

Kreft som en elektrisk svikt i cellene: Da dette var klarlagt begynte Seeger og hans medarbeidere etterhvert å se hvordan giftstoffer påvirket cellen. I tidlige stadier skader giftene celle-membranen. Dette leder til at de elektriske egenskaper ved cellen forstyrres og den elektriske energien inne i cellen endres.

Cellen blir stadig mer positivt ladet innvendig ettersom livgivende elektroner strømmer ut via skadene i celleveggen.I tillegg begynner cellene å miste kalium, kalk og magnesium og i stedet holder de tilbake vann og natrium.

Når giftstoffene kommer frem til mitokondriene gjentas prosessen. Mitokondrienes vegger skades og celleåndingsenzymene cytokrom a/a3 lammes.

Dette tvinger de forgiftede cellene til å lage sin energi ved gjæring der pyruvat som ellers skulle bli brukt av mitokondriene til å lage energi nå forvandles til melkesyre (Laktat)

Dette fører til at cellens indre og deres nærmiljø får et syreoverskudd og derved et overskudd av elektronstjelende hydrogen.

Det oksygenfattig liv: Med mere syre blir mitokondrier aerobe evne ytterligere svekket.Effekt kalles Crabtree effekten og som ble oppdaget i 1929 av Herbert Grace Crabtree.Effekten gjør at gjærende ,skadde celler kommer inn i en ond sirkel   der de ytterligere svekker sin egen evne til celleånding  i de mitokondriene som fortsatt er uskadde  jo mer de gjærer!!  Når gjæring bremses, reaktiveres i mitokondrier som fortsatt er aktive .Denne prosessen fra syk til frisk kan påskyndes ved Oksygenterapi og Ozontrapi.

Celledelingsteorien og kreftcellen: Seeger og medarbeidere kunne etterhvert forklare hvorfor kreftceller deler seg unormalt og har skader på sitt arvestoff: det skyldes en skade på mitokondriene og cellemembranen og forfall i cellens stoffskifte, mineralbalanse og syre/baselikevekt.

Celledelingen blir derved skadet og endringen man ser i cellenes arvestoff er ikke årsaken til denne prosessen; men en konsekvens av endringene i cellestoffskifte! Dette snur hele den aksepterte den rådende teorien på hodet.

Ytterligere bevis for at kreftens årsak ikke ligger i arvestoffet: I perioden 1970-80 gjorde tre amerikanske forskere Ilmensee, Hoppe og Mintz en rekke forsøk som bekrefter Seegers oppdagelser at kreft starter i kjemiske endringer utenfor cellekjernen.De tok befruktede egg fra en mus og erstattet den med arvestoff fra en kreftcelle hos en mus. Deretter innpodet de cellen i musen og da fostret ble født var det kreftfritt! Forsøket ble gjentatt 93 ganger med eksakt samme resultat og beviste uten tvil at kreft starter i cellens cytoplasma og ikke i dens cellekjerne !

Terapi av kreftsyke: Seeger publiserte i 1965 et 10 punkts program for å helbrede kreft. Programmets hensikt er å spille på lag med kroppens egne metoder for selvhelbredelse; med spesifikt fokus på avgiftning ,immunaktivering ,pH regulering og helbredelse av mitokondrier og cellemembraner. Det er altså ingen bestemt medisin eller maskin som skal redde pasienten; men en helhetlig sanering av det indre miljøet og en restitusjon av cellenes celleånding.

Terapien er videre såpass komplisert og sammensatt at den krever innsats fra lege.Likevel kan enhver uten assistanse av lege ta til seg deler av programmet og bruke det til å forebygge kreft.

 1. Sanering :Fjerne lokale infeksjoner («Störfeld»).I 1965 da dette var skrevet kom  en stor del av lokal giftproduksjon i kroppen fra dårlige tenner, amalgamplomber og kronisk infeksjoner.
 2. Detoks dvs fjerning av giftstoffer med homøopatiske nosoder. Nosoder er homøopatisk fortynnede giftstoffer og bakterietoksiner som aktiverer immunforsvaret; uten å påfør celler noen skade.
 3. Gjenopprette normal tarmflora for derved å fjerne giftstoffer som produseres i en syk /skadet tarmflora ved å endre kosthold og ta tilskudd av pro- og prebiotika.
 4. Antioksidanter :Fjerne giftstoffers elektronstjelende aktivitet ved tilførsel av antioksidanter slik vitamin C ,Betazyan fra rødbetsaft, B vitamin kompleks Seeger beviste bed forsøk av vitamin C+ Betazyan+ Høyredreiende homøopatisk fortynnet melkesyre (D-laktat) økte celleåndingen i mitokondrier med 500-1000%.Også dette er tiltak man kan gjøre selv
 5. Immunaktivering :Gjenopprette  kroppens eget immunsystem.
 6. Immunterapi: kreftceller er på grunn av sitt endrede stoffskifte og skader på cellemembranen mindre mottakelige for kontroll av immunceller og har redusert evne til selvdestruksjon (apoptose )
 7. Cytoplasma terapier som aktiverer produksjon immun-antistoffer.
 8. Hemme ukontrollert glykolyse (dvs stanse gjæring i celleneved bruk av Ozonterapi som bremser Crabtree effekten og redder celler gjærer fordi de har mangl på oksygen. Ozonterapi er en behandling som utføres av leger
 9. Et vegetabilsk kosthold med kefir, gjærede kålprodukter og tilskudd med vitamin A, , enzymer fra gjærceller og flerumettede fettsyrer.
 10. Stimulere blodsirkulasjonen.Dette kan gjøres ved daglig fysisk trening.En mulighet er også bruk av pulserende elektro-magnetfelt terapi.

Kreft og psyken: Seeger observerte at kreftsyke pasienter ofte utviklet sin kreft i kjølvannet av emosjonelle konflikter som svekket allmenhelse.Dette var:

 1. Vedvarende stress
 2. Undertrykte følelser
 3. Depresjon
 4. Håpløshet
 5. Konflikter
 6. Sinne og bekymring
 7. Sosial konflikter
 8. Tap av noen man elsker

Seeger endt derved opp ett årtier med forskning på kreft å konkludere med det vi i dag kaller holistisk medisin som ser hele mennesket og ikke bare en lokalisert svulst. Professor Hans Niper, formann for Den Tyske Kreftforening , i 1985 uttalte om Seegers betydning i tysk kreftbehandling: « Otto Warburgs oppdagelser er i dag av begrenset verdi i behandling av kreft, mens Seegers oppdagelser er av vidtrekkende betydning «

Andre kilder: Professor S Juransunas: The Clinical Evidence of Cellular Respiration to Target Cancer.

Sayman Moustafa :Eelectrical Properties Of Cancer. 2014 Kan lastes ned som pdf ved å gå til www.researchgate.net

Paul G Seeger: Krebs Problem Ohne Ausweg. Verlag fur Medizin Ewald Fischer. Heidelberg, 1974

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.