Det finnes forskning som påstår en  forbindelse mellom tettsittende BH , antall timer man bruker BH og økt sjanse for brystkreft . Dette blir heftig  motsagt skeptikere og helsemyndigheter .Før man avviser det helt ; Hva skrev  forskerne som var opphav til påstanden og hva sa deres kritikere om saken ?

CC Hsieh og D Tricopoulos 1991: Publiserte i 1991 en fagfellevurdert undersøkelse i  European Journal of Cancer, ( Vol. 27  Issue 2, 131-35,1991) der de sammenliknet 11.712 friske kvinner fra 7 ulike land med 3918 kvinner med brystkreft. De fant da at kvinner som fortsatt hadde menstrasjon og ikke brukte BH hadde 50% lavere risiko for å utvikle brystkreft enn de som brukte BH. Videre fant de en økt risiko med større bryster..Undersøkelsen tok ikke hensyn til hvor mange timer pr dag kvinner brukt BH.Det gjorde imidlertid neste undersøkelse.

Singer og Grismaijer 1995: I 1995 utgav antropologene Sidney Ross Singer og Soma Grismaijer boka «Dressed to Kill:The Link Between Breast Cancer And Bras» Som antropologer hadde de gjort undersøkelser i kulturer der kvinner ikke bruker BH og oppdaget at de ikke hadde mere brystkreft enn menn. De postulerte derfor at BH kan være et bidrag til brystkreft. Tilbake i USA intervjuet 4700 kvinner fra 5 byer i USA i perioden 1991-93 og oppdaget at kvinner som brukt BH mer enn 12 timer i døgnet hadde økt risiko for brystkreft. Årsaken ment de to ; er at (tettsittende ) BH hemmer drenering av lymfe og holder tilbake toxiner som så leder til kreft.

I  tabellen nedenfor kan man se hvor stor andel av pasienter med brystkreft som hadde brukt BH et tilsvarende antall timer pr døgn.

Antall timer med BH pr døgn Hvor mange av brystkreftsyke
24 timer i døgnet 3 av 4
Mer enn 12 timer i døgnet, men ikke om natten 1 av 7
Mindre enn 12 timer i døgnet 1 av 152
Brukte aldri BH 1 av 168

Lu Chen og medarbeidere 2014: publiserte en fagfellevurdert undersøkelse der man undersøkte 1044 kvinner med brystkreft som var ferdig med overgangsalder .De to forskerne fant ingen samband mellom forekomst av brystkreft og antall timer man brukte BH, størrelse på brystene, om det var spiler i BH. Undersøkelsen ble så sitert på en rekke nettsteder som et endelig bevis for at det slett ikke var noen økt risiko ved økt bruk av BH.Man skulle tro at med dette var debatten over; men 2 år senere fant en gruppe brasilianske forskere ut at debatten kanskje ikke var over enda.

Da Silva Rios og medarbeidere 2016: en gruppe brasilianske forskere publiserte i 2016 en fagfellevurdert artikkel i tidsskriftet Journal of Onclology Research and Treatment en undersøkte 304 kvinner i alder mellom 24-92 år å finne ut om bruk av av BH hadde noe å si for risiko for brystkreft. . 152 var friske ,152 hadde brystkreft for. I tillegg undersøkte de om tettsittende BH hadde en innvirkning for risiko for kreft. De fant da følgende:

  • Kvinner som brukte tettsittende BH flest timer om dagen hadde 227 % økt forekomst av kreft enn de som brukte løst sittende BH få timer pr dag
  • Kvinner som brukte BH mer enn 16 timer pr dag hadde 431% økt forekomst av kreft enn de som bare brukte BH 8 timer eller mindre.
  • Kvinner som røykte hadde 176% økt forekomst av brystkreft enn ikke -røyker.
  • Kvinner som brukte hormoner for overgangsalder hadde 127% økt forekomst av brystkreft enn de som ikke brukte hormoner.

Forklaringen forskerne gav var at tettsittende BH flere timer om dagen reduserte blodsirkulasjonen og at trykket fra BH kan påføre brystene arrdannelser. En annen teori er at det hindrer lymfedrening.

Slik situasjonen er pr dato er det ingen faktasjekkere, skeptikere, helsemyndigheter, kreftforeninger , BH produsenter leger eller forskere som holder seg til den den vanlige måten å se på kreft  , som støtter det fåtall  forskere som   har funnet en sammenheng. På den andre siden finnes det grunnlag for videre forskning på tema.

@COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.