Det finnes flere ulike forsøk på å klassifisere personlighet på; en av de mest kjente er MBTI (Meyers Briggs Test Indikator).Besvar 8 spørsmål og se hvor godt testen passer med din egen forståelse av din egen personlighet. MBTI gjør ikke krav på å være 100% vitenskapelig” bevis”; men gir mer en indikator på hvor du har din styrke og svakhet.

I 1921 utgav den sveitsiske psykologen og filosofen Carl Gustav Jung en bok om personlighetstyper” Psychologische Typen”. I følge Jung finnes det 8 ulike mennesketyper: Innadvendte og utadvendte. Hver av disse kan være enten rasjonelle / intuitive eller takestyrt/emosjonell.

Hovedtype Rasjonell (R) Intuitiv (I) Takestyrt(T) Emosjonell (E)
Innadvendt (I) IR II IT IE
Utadvendt (U) UR UI UT UI

 

Parallelt med dette og inspirert av Jung drev Katharina Cook Briggs og hennes datter Isabel Briggs Meyer sine egne studier av personlighetstyper. Ingen av de to var psykologer: Katharina Cooks Briggs var utdannet i politisk vitenskap og hennes datter i statistikk innen bankvesenet. Deres klassifiseringssystem kalles BMTI ( Myers-Briggs-Test-Indeks).

Man bør ikke ta MBTI systemet som en absolutt sannhet; men mer som en guide i å se visse personlighet-karakteristika og bruke dette til egeninnsikt; å kunne evaluere andre og for å planlegge utdannelse som passer med ens personlighet. Man må også ta med i billedet at ytre omstendigheter kan forme oss fra noe vi liker å være; til noe vi ikke liker å være; dvs at personlighet derved er sosialt betinget og ikke noe vi er født som

. –———————–ooOoo———————

De ulike motpolene innen personligheter

Holdninger: Det finnes i følge MBTI og i følge Jung to store grupper hva angår holdninger til verden rundt en

E: ekstroverte: utadvendt, sosial, liker å omgås mennesker, liker å snakke med folk:

I :introvert: innesluttet, liker seg best i eget selskap, filosofisk.

————————ooOoo———————

Ferdigheter; hvordan vi navigerer i verden.

S ; Sansing :bruk av sansene til mestre praktiske ferdigheter. Realistisk. Liker fakta.

N: Intuitive, strategisk, ser det store bildet.

T: Tankestyrt, Liker ,logisk, business minded, rettferdig

F Følelsedominert: styres av følelser, varm ,sympatisk, like harmoni, munter

J: har god dømmekraft: aktiv ,organisert ,systematisk ,god planlegger.

P: persepsjon: nysgjerrigs, fleksibel, tolerant, impulsiv

Velg så ut  4 kjennetegn som passer for deg. Du får da følgende kombinasjonsmuligheter.

————————ooOoo———————

Når du har valgt de svarene du mener passer best for deg sitter du altså igjen med 4 valg (bokstaver) .Se så på pasienten nedenfor.

ISTJ :Vektlegger ære, administrative, oppleves av andre som prinsippfaste og lite fleksible

ISFJ Detaljstyrte og til å stole på

INFJ og INTJ: begge likner på hverandre, fremtidsrettede, liker å ordne opp.

ISTP: liker sport, liker seg godt utendørs, velger ofte å så inn i politiet.

ISFP: Frihetssøkende personer.

INFP: dagdrømmere, liker mennesker. Mange har hyperaktiv adferd.

INTP: intelligente, smarte, autoritative.

ESTP: praktiske, liker å gjøre ting framfor å studere

ESFP :Liker hva livet har å by på, livsnyter

ENFP: Entusiastiske, oppfinnsomme, mange tar jobb som rådgivere i næringslivet.

ENTP :Innovative, oppfinnsomme, liker å reise .

ESTJ: Organiserte, liker å holde orden på ting.tar ofte jobb i næringsliv, politi osv.

ESFJ og ENFJ :Lojale medarbeidere der de finner arbeid.

ENTJ: Ledertype. Handfaste handlingsmennesker.

————————ooOoo——————— 

Yrkesvalg: Enkelte personlighets-typer har en tendens til å gjøre yrkesvalg som passer for deres iboende natur.

SP: Entertainere, entreprenører, gründere, forretningsmennesker, enmannsbedrifter.

SJ : politi, leger, tannleger ,sjefsstillinger innen yrkeslivet.

NT: ingeniører, arkitekter, designere, vitenskapspersoner, forskere.

NF: psykologer, rådgivere ,prester ,kunstnere, journalister.

Går man på nettet vil man finne både tilhengere og kritikere hva angår MBTI. Men det betyr ikke at at den er ubrukelig .Den er men som en veileder og kan gi mennesker som føler at de er kommet på ” feil sted i livet” en forklaring på at det ikke er ”deres skyld”; men bare at de fra starten av livt har en personlighetstype som ikke passer med de valg man siden har gjort. Så test deg og dine venner og gjør en interessant oppdagelse:” Samme personlighetstype finner hverandre og trives sammen fordi de likner på hverandre.

Copyright Øverbye 2024

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.