«Krigskunst er unaturlig, fordi all krig er unaturlig! «                                                                       Gammelt kinesisk ordtak

Krig og vold påfører soldater og deres ofre fysisk hjerneskader i de deler som styrer moral, intuisjon, hukommelse og empati. I stedet aktiveres den voldelig delen av hjernen kalt ”reptil hjernen”. Skadene vedvarer å utvikle seg selv mange måneder etter at voldshandlingene er over og soldatene blir derfor et problem for seg selv og det sivile samfunn

Hjernen; nyttig til så mangt: Forskjellen mellom dyr og mennesker er blant annet mennesker velutviklede hjerne; som i krig ikke brukes til stort annet enn å drepe fienden. Men den som dreper går ikke skadefri. Noen mister livet, noen mister armer og ben, noen mister synet osv. ; men det som er felles for alle som ikke dør på slagmarkene er at alle påføres varige hjerneskader. Disse hjerneskadene rammer viktige deler av hjernen som styrer moralsk tenkemåte, fantasi, hukommelse og empati. Skadene er ikke avhengige av at man påføres skader; bare det å delta i krig og utøve vold er nok .Og skadene vedvarer ut over perioden man deltar i krig. Hva dette betyr i praksis skal vi komme tilbake seinere i innlegget.

 Hjerneskader pga deltagelse i vold forbundet med krigshandling: Dr. Philos. Simone Kühn ,Max Planck institutt, Berlin:Forskerne tok for seg 121 soldater som hadde deltatt i kamphandlinger og sammenliknet disse med 40 soldater som enda ikke hadde deltatt i krig. Sammenliknet med soldater som ikke hadde vært i krig ,hadde soldater med krigserfaring reduksjon i følgende deler av hjernen:, Thalamus (Th) , hippocampus (HC) ventro-mediale Pre Frontale Cortex vm(PFC)og Anterior Cingular Cortex (ACC).Nedgang i cellemasse i de to sistnevnte områdene fortsatte i lang tid etter at krigshandlingene var over. Siden artikkelen er ment for leger med kunnskap/interesse for neurologi; gir ikke forfatterne noen mere opplysninger enn det som er gitt her .Men dersom man har kunnskap om neurologi; blir dette ”skummel ” lesning.

Hjerneskader og adferds-avvik. For å forstå forbindelse mellom adferdsavik og hjerneskade har jeg satt opp en tabell hentet fra boka The Biology Of Transcendence av Dr. Philos Joseph Chilton Pearce og andre kilder:

Thalamus : er en eggformet struktur sitter på toppen av den hjernebroen (Pons)marg og kontrollerer alle sanseinntrykk (unntatt lukt) som går inn til hjernen. Thalamus kan sammenliknes med en telefonsentral. Den har også betydning for søvn og våkentilstand og læring og hukommelse. Fordi thalamus tar hand om alle innkomne sanseinntrykk fører reduksjon i cellemasse på grunn av krigstraumer og voldshandlinger forbundet med krig følgende mulige problemer:

 • Redusert hukommelse
 • Manglende entusiasme
 • Redusert språkforståelse
 • Søvnighet og søvnvansker
 • Kronisk smerter
 • Talevansker

Ventro Mediale Pre Frontale Cortex (vmPFC):  vmPFC Hjernebarken i den mest avanserte delen av hjernen som kalles Neo-cortex og som skille mennesker fra alle andre dyrearter; er siste tilskudd til hjernebarkens utvikling. Den ligger i forkant av hjernebarken og styrer det vi kaller ”høyere bevissthetsfunksjoner” som bare mennesker har. Redaksjon av cellemassen i  vmPFC fører til redusert evne til å:

 • ta fornuftige beslutninger
 • ha kontroll over adferd.
 • å forstå de finere nyanser i språket som sarkasme, ironi og dobbelt-mening (“understatement”)
 • evne til å forstå løgn og godtar letter løgnaktig reklame /propaganda!!
 • evne til å ta moralske beslutninger og forstå moral i sin alminnelighet.
 • evne til å forstå betydning av moral

 

Anterior Cingulate Cortex (ACC): Ligger i bunnen av Neo-cortex og styrer våre følelser. Reduksjon i cellemasse slik man ser hos voldsofre (soldater og sivile ofre) og voldsutøveren (soldater) fører til reduksjon i evnen til å:

 • reagerer normalt på sorg
 • kontrollere frykt ,utløser derfor større frykt enn hos normale personer som utsettes for samme mengde fare
 • kontrollere sosial angst

Skader på ACC er en viktig del av årsakene til  PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder).

Hippocampus (HC):  HC er to små eggformede strukturer I den delen av hjernen som kalles det limbiske system og som er sentral evnen til å overføre korttidshukommelse til langtidskontroll, samt å tolke tredimensjonale synsinntrykk. Skader /redusert cellemasse i HC fører til redusert evne til å:

 • lagre hukommelse. Skader fører til Alzheimer-liknende tilstander hos yngre personer. Hos eldre er forkalkninger og celleskader en del av utviklingen av Alzheimers sykdom.
 • løse komplekse oppgaver som å finne ut av en labyrint/finne frem i byer/finne veien i naturen

Damaged Goods: Med den nye kunnskapen man har om hjerneskader ved bruk av MRI-hjernescan, tegnes et grimt og uhyggelig bilde av soldaters skjebne. De som ikke er smarte nok ender sine dager på slagmarken. De som er uheldige mister et bein, en hand, en arm eller et øye; eller må tilbringe resten av livet i en rullestol. Men felles for alle er at etter få måneder ved fronten, alle som en pådrar de seg ulike former for hjerneskader, hvorav noen vedvarer i lang tider etter at man har kommet tilbake til fra fronten.

Skader på hjernen på grunn av vold; enten som offer eller voldsutøver er i ferd med å bli forstått; men dessverre er det lite terapitilbud til slike krigsofre i det sivile samfunn. De som må bære byrdene er soldatene selv; deres familie og det sivile samfunn.

Ny artikkel om samme tema kommer om noen dager.

Copyright Øverbye 2024

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.