Dersom mineraler, vitaminer og legemidler skal virke som forventet; må cellene i kroppen ha nok energi til å oppta de og utnytte de. Samtidig må de ha nok energi til å kvitte seg med avfallsstoffer. En vei til målet kan være  å  reaktivere  cellenes energi ved bruk av  elektromagnetisk terapi .Her er fakta til ettertanke

All celle-energi er elektrisk: Vi har i flere artikler på denne bloggen skrevet om cellers elektromagnetisk livsenergi som lages i cellenes energigeneratorer ; mitokondriene. Hver celle har noen hundre slike generatorer som omvandler glukose og fettstoffer til høyaktive negativt ladde elektroner ved tilførsel av oksygen.Disse elektronene lagres i spesielle transportmolekyler ; ATP, som så transporteres ut av mitokondriene til de deler av cellen der energien trengs; hvoretter elektronene frigis.

Sykdom er svikt i energiproduksjon :Sviktende energiproduksjon fører til elektrisk forfall i cellene. Cellens evne til å organisere sine ulik prosesser forfaller.Cellemembranen som omgir cellen mister sine elektriske egenskaper og transport av næringsstoffer inn i cellen og giftstoffer ut av cellen svikter.Cellen går deretter over i en tilstand av under-ernæring og selvforgiftning; som er basis for sykelighet. (Seeger :Krebs Problem Ohne Ausweg, Verlag Ewald Fischer, Heidelberg )

Sykdom som energisvikt: I 1924 beviste professor Otto Warburg at kreft er sluttstadiet av energisvikt i cellene.Cellene er da så underernært og selvforgiftet at de mister evnen til normal celledeling og blir til en kreftcelle; som deretter vokser ukontrollert . Warburgs oppdagelse er også høyst relevant for de fleste kroniske sykdommer.

Energien i syk celler må reaktiveres: Siden kreft og kroniske sykdommer ; er en svikt i cellers evne til å lage energi; må cellene helbredes ved at celle-energien gjenoppvekkes Dette ble livsprosjektet til Dr. Paul G Seeger som i perioden 1938-65 utviklet et avansert 10 punkt program kjemisk gjenoppliving av energisvake celler. Programmet viste seg å kunne helbrede kreft og kroniske sykdommer ; men er såpass komplisert og omfattende at det må utføres ved en velutstyrt medisinsk klinikk eller sykehus ( Paul G Seeger:Krebs Problem Ohne Ausweg, Verlag Ewald Fischer, Heidelberg )

Reaktivering av celler ved elektrisk energi: I 1925 skjedde det noe helt uventet i Paris.Den  Belarus-franske elektroingeniøren Georges Lakhowski publiserte boka Livets Opphav der han fortalte hvordan han of professor Arsene D`Arsonval hadde oppdaget at levende celler fungerer som små radiostasjoner som kan oppta og utsende elektro-magnetiske radiosignaler.

Ved å velge riktige frekvenser kan svekkede og kreftsyke celler bli reaktivert og igjen begynne å lage energi som normalt.Helbredelsen fører til at de syke cellene begynner å kvitte seg med giftstoffer og ta opp næring som slik som før de ble syke.

MWO maskinen som gjenoppvekket syke celler: Samtidig med at boka kom ut arbeidet Lakhowski med å lage en maskin som skulle utsende helbredende elektromagnetiske frekvenser som kunne gjenoppvekke syke celler. Han dro nytte av tekniske oppfinnelser utarbeidet av Nicolas Tesla i USA, professor Esau i Jena i Tyskland og Dr. Franz Seidel i Østerrike. En gang rundt 1931 tok han ut patenten for MWO ( Multiple Wave Oscillator ) apparatet som består av tre deler: En elektrisk frekvensgenerator og to store sirkulære antenner som utsender radiobølger i 12 ulike frekvensbånd . Pasienten plasseres mellom antennene og den elektromagnetiske energien pulserer frem og tilbake mellom antennene, i det ingeniører kaller longitudinelle bølger. Pasienten som oppholder seg i energifeltet absorberer energien som så revitaliserer alle deler av kroppen.De sunne deler av kroppen blir stimulert og de syke reaktivert.

Helbredelse av sykdom : Forskning utført av Lakhowski og Arsonval viste at MWO maskinen ved å gjenoppvekke svekkede cellers energisvikt kunne reverserte ulike sykdommer hos planter, dyr og mennesker. Maskinen helbredet også infeksjoner på et tidspunkt før man hadde antibiotika .Den viste også å gi helbredelse av ulike kreftformer. Flere MWO maskiner ble solgt til sykehus i Belgia, Holland Frankrike, Italia ,Tyskland og Østerrike .På grunn av den 2. verdenskrig måtte Lakhowski rømme til USA og produksjonen av MWO maskinene opphørte. I USA samarbeidet Lakhowski med leger ved New York City Hospital og oppnådde de samme gode resultater som i Europa.Flere maskiner ble også solgt til leger for behandling av aldersforandringer og sykdommer i huden.

Lakhowski´s død : Det som kunne blitt en suksess endte med tragedie. I 1942 døde Lakhowski etter å ha blitt påkjørt av en bil.Han ble ikke innlagt på sykehus og døde på et hotellrom 73 år gammel. Etter hans død ble alle MWO maskiner i New York beslaglagt, pasienter ble fortalt at maskinene ikke virket  og pasientjournaler ble konfiskert på ordre fra helsemyndighetene.

I Europa gikk det bedre mange MWO maskiner var fortsatt i bruk ved sykehus etter verdenskrigen. Men økt tro på kjemisk terapi gjorde at enrgimaskinene gradvis ble glemt og resultatene legene oppnådde forsvant slik at man i dag ikke kan studere det som skjedde den gang.

MWO gjenoppstår: I 1963 ble en MWO maskin oppdaget i USA og en sammenslutning av ingeniører som kaller seg Borderland Science Research Foundation begynte å arbeide for å gjenskape en kopi av maskinen med mer moderne elektronikk. I 1986 utkom summen av deres arbeid : The Lakhovksy Multiple Wave Oscillator Handbook .

Pr dato finnes  det tre produsenter som lager eksakte kopier av MWO maskinen som fungerer slik som Lakhowski´s originale maskin gjorde : en i USA, en i  Kroatia og en i Russland. Maskinene er avanserte og  tar flere uker å bygge for hand med meget dyre komponenter og komplisert  elektronikk, så prisen er dessverre deretter.Produsentene gir ingen garanti, men henviser potensielle, pengesterke kunder til allmenn litteratur om emnet. MWO er derfor ikke en behandlingsform for den vanlige pasient ,men mer som en tilleggsterapi brukt ved et sykehus for å se om metoden i moderne tid  kan ha samme virkning som i fortid.

Vil man vite mer om MWO  maskinen anbefales boker som The Lakhovksy Multiple Wave Oscillator Handbook   , Secrets of Life  og   Waves That Heal 

@COPYRIGTH ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.