I 1932 skrev den polsk-russisk-amerikanske ingeniør forfatter  og språkforsker Alfred  Korzybski (1879-1950)en avhandling om  ”almen semantikk (språk-vitenskap) som ble publisert under titlen ” Sceince & Sanity”.Boken er omfattende, men uten å behøve å lese den har jeg tatt meg den friheten og trekke ut de viktigste poengene som angår befrielse fra språkets tyranni. Dette er viktig i disse dager da krigspropaganda er blitt en del av vår hverdag.

Verden er ikke slik du beskriver den: Hvordan vi ser på verden er betinget av hva du tror om verden Det finnes selvsagt både godt og ondt; men hva du kaller god og ondt avhenger av hva du tror om saken; så lenge det fysisk sett ikke skader deg.Korbzynski skriver: Uansett hva du sier om verden rundt deg-så er det ikke slik du beskriver det

Slutt å sammnelikne ting og hendelser:For å få bedre forståelse av verden må du slutte å sammenlikne ting og hendelser og personer med hverandre.Enhvert fenomen og objekt og person er unik.Ingen likner på en annen.Det er dette som gjør statistikk farlig; fordi den går ut fra at alle mennesker kan sammenliknes.Spesielt blir dette et problem i medisinsk og biologisk forskning, der individuelle særegenheter blir tilsidesatt og alle pasienter/individer behandles som om var sammenlignbare; uten at de egntlig er det.

Alt vi gjør/tenker og sier påvirker omgivelsene og oss selv: Alle ting må behandles som om vi er forbundet med hverandre og ikke isolerte.Dette betyr ikke at vi alle ikke er unik, det betyr at vi som ulike individer påvirker hverandre gjensidig på et unik måte.Alt du sier og gjør påvirker andre i din nærhet og i medietider påvirker alt du sprer via Facebook ,Tinder  alle andre som leser det.

Språk beskriver ikke verden fullverdig: Virkeligheten er strukturel og kan ikke beskrives fullverdig med ord.Verden har lukt, smak, form ,farge og mønstre.Enkel verbal beskrivelse som ”vakkert landskap” er derfor en løgn med mindre vi beskriver alle sider av det vi ser. Korzybski advarer oss alle mot fornkling.Ingen ting i verden er enkelt.Alt er komplisert.Ord alene er til for å generalisere og forenkle; de kan brukes til å formidle ideer, men ikke realiteter.realiteter kan bare oppleves.

Uenigheter oppstår fordi man kommuniserer på ulikt nivå:Uenigheter mellom mennesker kommer av at de kommuniserer på ulike nivåer.Språk kan operer på ulike nivåer av forenkling/generaliseering eller ulike nivåer av detaljbskrivelse .Dersom en part er detaljorientert og derfor nærmere sannheten om det man skal formidle, skal snakke med en som er generaliserende vil det ende ingen steder hen.Skal man diskutere må de som samtaler operer på samme nivå.Altså:….alt i denne verdi eksisterer på ulike nivåer av erkjennelse vi gjør i studie av virkligheten.

Verden er ikke logisk.Logikk er prosess orientert og kan brukes for å lage maskiner og vitenskaplige systemer, men ikke for å beskrive den subjektive virkeligheten.Den subjektive virkeligheten er et mangfold av ikke logiske hendelser.Logikk er menneskers fosøk på å forenkle.Skal du bli en klokere person: se,stopp opp, føl, bruk alle sanser, visualiser og deretter bruk ord.Jo mer du sanser jo bedre blir du til å forstå virkeligheten.

Kartet er ikke terrenget: Den forståelse du har av verden er ditt kart over virkeligheten .Husk: din forgåelse blir aldri fullverdig.”Kartet du lager over virkeligheten vil aldri kunn beskrive virkeligheten” Virkeligheten er og blir utenfor din rekkevidde.Du kan bare forså en liten del.

Det farligste ordet : Det farligste ordet er ”er ”.Det finnes ikke noen ”alle som er slik eller slik”.Skal du beskrive noe som omfatter flere personer bruk aldri ordet ”er”. I følge Korzybski er ”er” det mest destruktive ordet vi kan bruke, når vi skal beskrive hva vi erfarer og formidle dette via språk.

De rådene Korzybski har beskrevet er typisk for Vestens måte å tenke på.Vi er opplært fra barnsbena av til å¨ spørre ”hvorfor”.Indianerne i Peru kaller den ”hvite mann” for ”the why people ”.Vi vil ha svar på hvorfor ting er slik de er , mens asiatene og urbefolkninger er ”hvordan menneskene ”; som vil vite hvordan ting er blitt slik som de fremtrer for våre sanser.Begynn derfor å tenke asiatisk: Spør deg selv: Hvordan ble det slik  ? I stedet for å tenke”hvorfor er det slik”.

Vi kan overføre dette til et eksempel: Dersom  du har smerter i nedre delen av ryggen, vil et røntgenbilde og en fysisk undersøkelse kunn  avsløre om du har skiveutglidning dvs hvorfor du har vondt.

Mens en grundig undersøkelse også kan gi deg svar på hvordan det ble slik; eksemplevis en skjevhet i hoften som gjør at du blir gående skjevt og derved fikk en skiveskade.Alstå ikke bare hvorfor men også hvordan.

Korzybski har utarbeidet 4  trinn (hvordan) man skal komme seg unna ”selvbesdrag”.

  1. Trekk deg tilbake fra situasjonen og se det hele fra en nøytral posisjon.
  2. Prøv så å tre inn i situasjonen som aktiv deltager
  3. Ikke trekk forhastede slutninger
  4. Mediter: dvs la tankene gå fritt uten hemninger

Vi håper at man etter dette vil begynne å tenke/reflektere over hvordan vi er opplært til å bruke språk for å la oss bli programmert av et samfunn der de som har makt (mis) bruker et maktspråk der vi bli fortalt at at kan forenkles. Mere informasjon om hvordan befri seg fra spåkets begrensninger kommer i neste blogg.

Ted Falconar:Creative intelligence And  Selfliberation,Crown House Publishing Limited, London.

copyright Øverbye 2024

Disclaimer

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.