Musikk er kjent for å kunne mer enn å underholde; det er også blitt brukt til å helbrede sykdommer. Her er en kort innføring hva mange forskere mener å ha oppdaget om  lyd og helse.Flere artikler kommer i seinere blogger.

1800- I det 18.ende århundre begynte leger i Frankrike å eksperimentere med å behandle pasienter med terapilyd. Abbed og Pier lagde en stol koplet til en moto som fikk stolen til å vibrere. Oppfinnelsen ble brukt til behandling av melankoli og av alle ting leversykdommer; det sistnevnte en utbedt lidelse pga for mye inntak av vin i kostholdet.

En annen lege Dr. Jegu brukte den samme type vibrasjonsstol til å behandle Parkinsons sykdom.

En fjerde lege Dr. Vigoroux benyttet stemmegafler som ble satt mot en liten boks og som så som lagde lavfrekvent lyd. Oppfinnelsen skulle i følg Vigoroux  kurere ataxi(ukontrollerte skjelvinger ) og lammelser etter slag (Hemiplegi ).Professor Charcot    i Paris som var en av Europas mest kjente nevrologer i slutten av det 18.åhundre brukte samme metode til å behandle migrene og hodepiner.

1900: I forrige århundre ble interessen for helbredende lyder utforsket av leger over hele kloden .Det finnes et overveldende mengde vitenskapelige avhandlinger som viser at ulike typer lyd kan helbrede alt fra depresjon, utmattelse til nervesmerter, hodepiner og muskel og skjelett smerter like bra som legemidler. Her er non eksempler.

Olav Skille utviklet vibrasjonsterapi der lyd ble formidlet til pasienten via en seng der det var bygget inn høyttalere i sengen. Av spesiell nytt i behandling av helseproblemer var frekvensene 40,52,68 og 86 Hz (Hertz).

En samtidig av Skille, Petri Lehikoinen fra Finland utviklet en liknende terapilyd -oppfinnelse og fikk i 1996 godkjent sin terapi-lyd seng i England til behandling av lymfe-ødem, nedsatt blodsirkulasjon, muskelsmerter, nedsatt muskelkraft, smerter og stress. Produkter bygget på forskningen til Skille og Lehikoinen kan kjøpes på internett til ulike priser; uten at man kan anbefale et spesielt produkt. Hva man velger avhenger av fabrikkens vitenskapelige dokumentasjon, hva man har råd til og hva ens fastlege vil mener er bra ens helse.

Solfeggio.Skille og Lehikoinen oppfinnelser bygger på bruk av lavfrekvente vibrasjoner som overfører vibrasjonene direkte til kroppens muskler, knokler, årer og indre organer. På 1970 tallet begynte de to amerikanske legene Dr. Glen Rein og Dr. Joseph Puleo uavhengig av å interessere seg for hvordan lavfrekvent lyd overført via hodetelefoner i spektret 40- 1000 signinger i sekunden (Hz) påvirket forsøkspersoners sinnstilstand og helse.

Av spesiell interesse ble utforskningen for toner i den gamle italienske sangstilen kjent som gregoriansk sang som bygget på en 6-toner skala kjent som Solfeggio.

Forskere som har studert hvordan lavfrekvente solfeggio toner påvirker nervesystemet har funnet en forbindelse mellom solfeggioskalaen og kroppens 7 nervesentret (kjent i Asia som chakra-systemet, se foregående blogg innlegg). De opprinnelige 6 tonene i Det opprinnelige gregorianske 6 tome Solfeggio systemet er merket med blått; de andre er tilkommet ved seinere forskning.

Frekvens Chakra Erfaringsmessig  gunstig effekt
40 Hz Motvirker utviklingen av Demens
174 Hz Fremmer avspenning. Reparerer DNA skader i cellene
285 Hz Regenererer celleskader i indre organer
396Hz  1 Fjerner følelse av frykt /angst
417 Hz  2 Fremmer tilheling av PTSD
432 Hz “Lucid dreaming”
440 Hz Øker hjernenes arbeidsevne
528 Hz   3 Øker følelse av empati

 

639 Hz  4 Fremmer hørsel og kommunikasjon
741 Hz  5 Fremmer problemløsning
852 Hz  6 Reduserer depresjon
963Hz  7 Stimulerer pineal kjertelen

 

Hvordan bruke Solfeggio i praksis.

Hvordan kan denne kunnskapen omfattes i praksis .Det finnes tre muligh ter:

  • Sett deg godt til rette i en lenestol eller legg deg på gulvet med en pute under nakken. Prøv å slappe godt av. Fokuser på et problem du synes forstyrrer deg eller noe du ønsker å oppnå. Spill deretter av de ulike tonene (begynne med de blå) og velg så ut den lyden som du synes passer best for deg Velg deg den lyden som du synes passer for seg.
  • Velge den ut hos en terapeut: en annen måte å velge ut den rette tonen på er å la pasienten (du) ligge i ro på behandlingsbenken. Bruk AK (Anvendt Kinesiologi) til å finne hvilket nervesenter som er svakt. Velg så ut den tonen som gjør AK refleksen sterk.
  • Elektro-akupunktur: mål ut hvilke meridianer som er mest ute av likevekt og velg så den lyden som normaliserer meridianene mest mulig /helt normaliserer.

Korrekt utført vil alle tre diagnosemetoder gis samme svar

Copyright Øverbye 2024

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.