Milde vintre har ført til eksplosiv økning i forekomst av den blodsugende vampyreddekoppen” flått” (Ixodes) som kan overføre sykdomsfremkallende parasitter og virus  fra dyr til mennesker. Her er en oversikt over 8 ulike parasitter og virus som kan overføres fra dyr og gi opphav til sykdommer hos mennesker.Noen av disse kan bli invalidiserende dersom de ikke behandles i tide 

 Borrelia: en  innføring i sykdommen Lyme-Borreliose , diagnose og terapi finner du på eldre artikler på denne bloggen.

Anaplasma: er en blodparasitt som angriper røde blodceller. Parasitten lever i pelsdyr. Den ble først registrert i 1910 og siden hos kyr i USA i 1993. I Norge er Anaplasmose en av de vanligste husdyrsykdommene. Den finnes også hos rådyr ,elg og hjortedyr .Dersom en flått har sugd blod hos et smittet dyr og deretter suger blod av et menneske vil vedkommende kunne  utvikle sykdommen Human Anaplasmose (HA). Så mange som 10,3% av alle som ble syke etter flåttbitt ble det påvist HA. Diagnose utføres ved Telelab i Skien.

Vanlige symptomer ved HA kan være blant annet: leddverk, muskelsmerter, kvalme, stivhet, hodepine, vekttap, tørrhoste, ansiktslammelse og lungesvikt. Hvor mange av disse symptomene den enkelte utvikler varierer fra person til person!  HA kureres med Doxylin terapi

Mere informasjon finner du på FHI ´s nettside.

Erlichea: er i likhet med Anaplasma ble sykdommen med denne parasitten først oppdaget hos husdyr. Det finnes to ulike varianter av Erlichea: Erlichea chaffeensis som gir opphav til sykdommen HME hos mennesker og Erlichea ewiigi som gir opphav til sykdommen HGE hos mennesker. Felles for de to typene Erlichose er symptomer som leddverk, muskelverk, hodepine hoste, kvalme, oppkast, utslett og i noen tilfeller dødelig utgang om sykdommen ikke behandles i tide . Når Erlichea overføres samtidig med Borrelia og soppartene Aspergillus og Candida som også finnes i enkelt flåttarter på en og samme individ kan det utvikles en immunsvikt som minner om AIDS.

Diagnose av Erlichea artene gjøres ved hjelp PCR testing. Det er  mulig og være smittet å ha negative tester. Fordi  den som er smittet kan utvikle forandringer i personligheten som følge av infeksjonen når parasitter rammer hjernen; kan pasienter bli diagnostisert som psykisk syke uten at dette forklares som å ha opphav i en infeksjonssykdom!

En fullverdig informasjon finnes på det amerikanske folkehelseinstituttet CDC`s nettsider. Folke Helse Instituttet (FHI) har pr dato ingen informasjon om sykdommen.

Mykoplasma: Man henviser leserne til artikkelen i bloggen om mykoplasma

Bartonella: Under første verdenskrig utviklet soldater som oppholdt seg under de meget uhygieniske forholdene i skyttergravene en febersykdom som ble kalt” skyttergravsfeber”. Først i 1949 ble årsaken indentifisert som å være fremkalt av en bakterie som ble døpt Bartonella quintana som viste seg å ha vært kjent siden 1919 som årsak til Carrisons sykdom.

Det finnes ulike former av Bartonella som gir opphav til ulike typer sykdom. Den vanligste utgaven er Bartonella henslæ.

 1. Bartonella henslæ akutt form: overføres fra katt til mennesker. Den akutte formen kalles katteklorsyken og arter seg med feber og hovne lymfeknuter og er en vanlig sykdom blant katteeiere.
 2. Bartonella henslæ kronisk form Den kroniske formen overføres mellom katt og mennesker via flått eller blodsugende insekter og kan gi opphav til en rekke sykdomsytringer som: feber, hovne lymfeknuter, leddsmerter, allmenn tretthet, søvnvansker, pustevansker, kronisk utmattelse, immunsvikt og magesmerter. Jo svakere immunforsvar man har jo flere sykdomsytringer vil oppstå. Infeksjon kan også gi opphav til psykiatriske lidelser!!! Den kroniske formen kan til forveksling likne Lyme-Borreliose.

Kronisk ubehandlet Bartonella er en invalidiserende sykdom om den ikke diagnostiseres ved et sertifisert laboratorium for mikrobiologi og behandles med antibiotika.

Mere informasjon kan nedlastes fra nettsiden til Dr. James Schaller.  ; Norsk Veterinær Institutt. Og FHI nettsider.

Babesia: hører med en parasitt som er beslektet med malariaprotozoen. Babesiose ble først oppdaget blant husdyr av den rumenske legen Dr. Viktor Babes samtidig som den fransk legen Charles Alphons Laveran oppdaget malariaprotozoen. I 1889 ble det oppdaget at parasitten gir opphav til febersykdommer hos kyr. I 1957 oppdaget to jugoslaviske forskere  Skrabalo og Deanovic at sykdommen kunne overføres fra syke kyr til mennesker av flått.

I likhet med malariaprotozoen mesteparten av sitt liv inne i de de røde blodcellene. Når flåtten suger blod får de i seg en sporefom av parasitten som så gjennomgår en komplisert forvandling når den sprøytes inn i verten av den blodsugende flåtten. På grunn av sitt nære slektskap med malaria kalles Babesiose også for ”Nordens malaria”.

Babesiose  arter seg med et stort antall mulige symptomer slik som utmattethet, feber, muskelverk ,kvalme ,nakkestivhet, hoste, sår hals, forstørret milt og blodmangel. Diagnose kan stilles ved mange mikrobiologiske laboratorier; men fordi diagnosen ofte er vanskelig forblir mange syke udiagnostiserte. I følge Dr. Schaller i USA som er en kjent ekspert på flåttbårne sykdommer er Gentamycin det foretrukne antibiotika.

Mere informasjon kan man finne på nettsiden til dr. James Schaller.

Chlamydia Pneumoniæ (Cpn): er en blodparasitt som lever deler av sin livssyklus inne i blodceller. Cpn finnes i et slags frøstadium som kalles EB (Elementary Body) utenfor blodcellene. Når parasitten trenger inn i blodceller bruker den vertscellen energiproduksjon til å omdanne seg til et Retikular Body (RB) som har små pigger på overflaten som gir den mulighet for å feste seg til blodlegemets innside eller innsiden av en kroppscelle. Dersom parasitten angripes av immunceller eller antibiotika kan den danne en uangripelig form som kalles Cryptic Body (CB). I denne formen er parasitten nesten umulig å drepe med antibiotika og i kroniske varianter av Cp infeksjon må man av og til behandle syke med medisiner i månedsvis for å utrydde den fullstendig.

Sykdommer som er blitt forbundet med kronisk Cpn infeksjon; enten som årsak eller mulig medvirkende årsak

 • Fibromyalgisk sykdom
 • Macula degenerasjon på øyets netthinne
 • Kronisk utmattelse-syndrom (ME/CFS)
 • Astma
 • Prostatabetennelse
 • Kronisk tarmbetennelse: Crohn’s sykdom og Ulcerøs Colitt.
 • Leddbetennelse /leddgikt
 • Hjertebetennelse
 • MS

Diagnose må stilles dels ved serumtest og dels ved mikroskopisk analyse av blod fra syke. Behandling skjer ved bruk av ulike antibiotikatyper som kan drepe dels former som lever utenfor cellene og typer som dreper livsformer som lever inne i cellene.

En meget god nettside for Cpn er www.cpnhelp.org der man finner mange og gode opplysninger om Cpn parasitten.

TBE-virus (Flått båren hjernehinnebetennelse  virus) : er et virus som overføres fra dyr til mennesker av flått. Infeksjon gir opphav til feber, hodeverk og muskelsmerter og i  30% av tilfellene opphav til hjernehinnebetennelse, nakkestivhet, kvalme , brekninger, muskelverk og langvarig feber. Diagnose stilles via blodprøve og symptomer. Vaksine med dødt virus gir god beskyttelse mot at infeksjon leder til sykdom. En fullverdig og meget god utredning finnes på FHI`s nettside.

Flere parasitter kan overføres samtidig: Det er ikke uvanlig at man kan smittes med to eller flere av de nevnte parasittene samtidig. Problemstilling en eller flere parasitter dukker opp dersom:

 • Utvikler sykdom selv om Borrelia –prøven er negativ
 • Utvikler sykdom selv om man er fullverdig behandlet for Borrelia
 • Utvikler symptomer som er typisk for vedkommende parasitt /virus

Man bør da ta turen tilbake til legen og be om å bli testet for andre parasitter. Dersom fastlegen ikke finner ut av problemet må turen gå til en spesialist i infeksjonssykdommer.

@Copyrigth Øverbye 2023

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.