Hvordan isbade etter vitenskapen I Kriya Yoga Leksjon 8

Hvordan isbade etter vitenskapen I Kriya Yoga Leksjon 8

Dette handler om stor vilje for å nå et mål.Kriya er ikke en yogapositur eller et hemmelig mantra eller en hemmelig chakraåpningsmetode eller det man ofte lser om «turning the wheel».Det er hardt arbeid under ledelse av en opplyst mester.Derfor kan ingen i...
Om helbredelse ved bønn .

Om helbredelse ved bønn .

Mange mennesker, flere enn vi våger tro har blitt helbredet ved bønn og forbønn.Mange av disse har fått aksept og vokst  selvaktelse og glede. Men mange opplever og bli mistrodd og dersom psykiatrisk syke, blir ofte ansett som psykotiske.Her er hva jeg læret om dette...