En 100 år gammel observasjon vedrørende kreftcellers kjemi ,kalt Warburg-effekten , har fått renessanse i nyere tid .Den forklarer kreftceller biokjemi og  hvorfor giftfri mat og kampen mot miljøforurensninger er viktig for å forebygge kreft. Med andre ord i pakt med et grønt skifte i krigen mot kreft.Her er noen fakta til ettertanke…

Del 1: Vitenskapsmannen Otto Heinrich Warburg.

Mens alternative kreftforskere som Max Gerson og Roy Rife som er omtalt i to foregående artikler ,arbeidet utenfor tradisjonell medisinsk forskning og praksis; var Otto Warburg et ektefødt barn av tradisjonell vitenskapelig forskning. Han gikk alle trinn innen klassisk vitenskap: kjemistudier ved universitetet i Freiburg, doktorgrad i kjemi ved Universitet i Berlin i 1906 .Deretter ansettelse som forsker ved det nyopprettede Kaiser Wilhelms Institute (KWI) i Berlin-Dahlem i 1913 og i 1918 ble han utnevnt til professor.

I perioden 1913 frem til 1931 ble han innstilt til Nobelprisen i Medisin ikke mindre enn 49 ganger; inntil han endelig fikk den i 1931

Han ble så ansatt som leder ved KWI- Institutt For Cellebiologi i Dahlem ; opprettet og finansiert av Rockefeller Foundation i USA for studier og forskning på cellebiologi og kreft.

Takket være sin internasjonale berømmelse fikk han fortsette sitt arbeid under 2.verdenskrig i Tyskland til tross for at hans far var jøde og han selv ikke var nazist.

I 1944 ble han innstilt til sin annen Nobelpris; men ble nektet av Hitler å motta den. Etter krigen fortsatte hans akademiske karriere uforstyrret frem til hans død i 1970. Han etterlot seg da flere hundre vitenskaplige arbeider og ble den mest produserende forsker i sin generasjon.

Del 2: Oppdagelsen av Warburg effekten og kreft som en stoffskiftesvikt.

Warburg-effekten: I 1924 publiserte Warburg en viktig observasjon som i ettertid kalles Warburg-effekten.En variant lyder slik « Kreftceller oppfører seg som gjærceller ved at de lager sin energi av glukose uten behov for oksygen» Warburg mente oppdagelsen forklarer kreft som en stoffskiftesykdom. Her følger en sterkt forenkletbeskrivelse av Warburg-effekten og dens konsekvenser.

Gjæring :Alt liv er manifestasjon av energi.De mest primitive organismer er de kjerneløse organismer som kalles pro-karyote celler. Til denne gruppen hører bakterier og gjærceller. Disse primitive encelleorgansimene lager energi og CO2 ved å nedbryte glukose til pyruvat og deretter til melkesyre.Prosessen gir 2 enheter energirike molekyler ATP . Det behøves ikke oksygen og gjæring er derfor kjent som an-aerob-metabolisme ( stoffskifte uten oksygen)

Celleånding: Hos flercelleorgansimer med cellekjerne, lages energien ved at pyruvat fra glykolysen i cellevæsken tas opp av små celle-organismer som kalles mitokondrier. Ved tilførsel av oksygen utvinnes det hele 36 enheter ATP .Det som blir tilbake av prosessen er vann og CO2. Dette kalles aerob metabolisme eller «celleånding». Prosessen er med andre ord 18 ganger mer energirik enn ved gjæring og gir derved mere energi som er basis for alle høyere livsformer. Jo mere energi-jo mere liv. Jo mindre energi- og høyerestående celler begynner å degenerere

Hvordan Warburg forklarte fenomenet : Dersom det er en skade på mitokondriene vil evnen til å lage aerob energi svekkes.Cellene vil da være henvist til energifattig energiproduksjon ved anaerob gjæring .Pyruvat blir ikke omvandlet til energi i de syke/skadede mitokondriene, men omdannes i stedet til melkesyre (laktat). Hvordan kan det da forklares at kreftceller vokser raskt? Ved at de kompenserer for lavt energiutbytte pr glukosemolekyl ved å oppta desto større mengder glukose!

Nyere forskning har også bevist at anaerob stoffskifte er til en fordel for kreftceller når de deler seg raskt. En annen fordel er at kreftceller kan overleve i oksygenfattig miljø og under ekstreme kjemiske forhold.

Del 3 : Hva skjer i kroppen når kreftceller ikke lenger kan lage energi ved celleånding ?

Kreftsvulsten er med andre ord en ansamling celler som har det til felles at de er i ulike stadier av gjæring.Denne forandringen ser ut til å kunne forklare ulike forhold ved kreft som også andre forskere har observert:

  1. Kreftceller må for å vedlikeholde sin høye energiproduksjon ha mere glukose enn friske celler siden kreft-cellene får mesteparten av sin energifattig gjæring. 
  2. Gjæring fører til opphoping av pyruvat som omdannes til melkesyre.Kreftceller lager derfor syre som gradvis forgifter miljøet rundt svulsten og i sene stadier leder til forsuring av kroppens indre kjemi.Høy hastighet på gjæring leder også til økt dannelse av CO2 og derved mer  syre  i forhold til celleånding.
  3. Et oksygenfattig , forurenset , surt miljø i svulster som kan forklare oppveksten av kreftmikrobene slik Roy Rife i USA og professor Enderlein i Tyskland beskrev det på 1930 tallet.
  4. Endring i kreft-cellene metabolisme og lokale mikromiljø kan forklare hvorfor de mister sin evne til å vedlikeholde sine elektriske og magnetisk egenskaper og evne til å vibrere med normal frekvens. Dette kan forklare det Georges Lakhowski og Royal Rife observerte på 1930-40 tallet
  5. Kreftcelles evne til å lage energi uten oksygen gjør at de overlever i svulster med oksygenfattig miljø eller totalt fravær av oksygen.Gjæring blir derfor til kreftcellens fordel i kampen for å overleve og formere seg.

Del 4: Hvordan Warburgs oppdagelse kan lede til praktiske terapiråd.

Warburgs oppdagelse førte til at han forstod kreft som et problem i mitokondriene .Hans teori var at cellenes energiproduksjon i mitokondriene var fremkalt av miljøgifter.Han vektla derfor økologisk dyrket plantekost fra giftfri jord.Han ble en forkjemper for rent vann, var en motstander av tobakk og alkohol og var tidlig ute mot å advare mot utslipp av CO2 og giftige produkter fra biler!!

I tillegg til disse rådene anbefalte Warburg bruk av daglige doser B vitaminer som er nødvendig for normal mitokondriefunksjon og  å kutte ut enhver form for sukker; som er kreftcellers eneste næringsmiddel. (Normale celler kan også leve av fettsyrer )

Warburg ble derfor aldri et navn innen kreftterapi. Hans oppdagelser ble først å fremst  bidrag til å forebygge kreft. Andre prøvde å omsette Warburgs oppdagelser i praksis.En av disse var den jødiske legen doktor Max Gerson som hevdet å ha bevis for at et økologisk,giftfritt vegetabilsk, saltfattig og sukkerfritt kosthold både kunne bidras  i å forebygge og hjelpe til ved kreftlidelse.

NB! Artiklen om Warburg´s oppdagelse er ikke ment for å se bort fra moderne genetisk forskning av kreft som følge av skade på arvestoffet. Men oppdagelsen forsvinner ikke til tross for fremskritt innen genetikk: den er simpelthen en egenskap ved kreftcellers stoffskifte Uansett  årsak kan  oppdagelsen brukes til å forstå kreft i et bredere perspektiv.Ikke minst fordi den forklarer kreft  fremkalt av feilernæring, underernæring og miljøforurensing.

@ COPYRIGTH ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.