En av mange uforklarte bivirkninger av mRNA vaksinene er sykdommer og symptomer fra nervesystemet. 4 vitenskapspersoner i USA har laget en teori for å forklare hvordan en nevrologisk bivirkning kan tenkes å ha oppstått. 

Alle linker er merket med rødt.

mRNA vaksiner har mange og alvorlige bivirkninger. En gruppe alvorlige bivirkninger er sykdommer og uforklarte symptomer fra nervesystemet som kan oppstå uker og måneder etter at pasientene har blitt vaksinerte. Disse vaksineskadene kan over tid lede til forbigående eller varig invaliditet.

Fordi mange av slike helseproblemer oppstår lenge etter vaksinasjon blir pasientene ikke trodd på at det er en vaksineskade, men sykdommer som oppstår uavhengig av vaksinasjon. Disse ulykkelige pasientene får derfor ingen økonomisk erstatning for sine skader og fordi sykdommen ikke kan forklares heller ingen årsaksrettet terapi i den grad dette er mulig.

mRNA spike proteiner som årsak til nerveskader:

En gruppe bestående av 4 forskere publiserte i februar 2023 en lenger artikkel i tidsskriftet Cureus der de prøvde en analyse av problemet ved å analysere ikke mindre enn 134 artikler som er relevante for emnet mRNA vaksiner og neurodegenrative sykdommer (Seneff et al 2023)  De kom da til en konklusjon at forandringene som oppstår i nervesystemet etter vaksinering skyldes at S1-spikeproteinene som lages av vaksinen vandrer fra innstikkstedet og til nervesystemet hvor de fremkaller en helt spesiell type betennelsesreaksjon som minner om det man kaller prionsykdommer. Før vi beskriver hvordan denne vandringen av spikeproteiner er mulig skal vi kort beskrive prionsykdommer.:


Prionsykdommer oppstår i spesielle proteiner i nervesystemet som kalles prioner. Når prioner begynner å få avvikende struktur (misfolding ) oppstår det ulike sykdommer. Årsaken til prionsykdommer er mutasjoner i genene som koder for prionproteiner.  Det er også muligheter for at unormal prionproteiner kan overføres fra infisert kjøtt til mennesker, dvs være smittsomt. De finnes ulike typer prionsykdommer som alle leder til pasientens død innen få år etter at sykdommen har oppstått

 • Sporadisk Creutzfeldt-Jacobs sykdom (CJD).
 • Familiær Creutzfeldt- Jacobs sykdom (f CJD)
 • Dødelig søvnløshet
 • Hjerne degenerasjon («kuru sykdom»). Det er også mulig at :

Sykdommer der prionsykdommer kan være en del av problemet:

 • Parkinsons sykdom.
 • Alzheimers sykdom.
 • ALS (dødelig lammelser fremkalt av degenerasjon i øvre del av ryggmargen)
 • Andre neuro-degenerative lidelser.

Prionsykdommer kan også smittes fra syke personer til friske personer via sosial kontakt, dersom man spiser kjøtt fra syke dyr, ved bruk av hormoner laget av biologisk materiale fra syke dyr (eks veksthormon fra hypofyse fra kyr ), ved kirurgisk utstyr som ikke har vært desinfisert godt nok etter å ha vært i kontakt med en syk pasient eller ved transplantasjon fra syke donorer.

Spike-proteiner likner prioner: I artikkelen i Cureus  argumenterer forskerne med at spike-proteinene som lages av mRNA vaksinen fremkaller en lignende skade på nervevev som prioner ( syke prion proteiner ) . Årsaken er at oppbyggingen av Spike-proteinene på overflaten av Covid-19 viruset og de som lages av mRNA vaksiner har visse likheter med prionproteiner. For å understøtte denne påstanden siterer de blant annet Nobelprisvinner i medisin: professor  Luc Montagnier som beskrev 26 tilfeller der pasienter utviklet Creutzfeldt Jacobs sykdom liknende sykdom få uker etter at de var vaksinert for annen gang med mRNA vaksiner. Alle pasienter døde innen 5 uker etter injeksjon med vaksinen ! Forklaringen kan være at det enten er spikeproteiner alene eller spikeproteiner som sammen med prioner akselererer en latent sykdom.

Hvordan kommer spikeproteiner inn i hjernen?
I vaksiner finnes kodene for spikeproteiner innkapslet i nano-fettpartikler (LNP) som begynner en lang reise fra innstikkstedet i skuldermusklen til hjernen som forklart nedenfor:

 1. LNP partiklene tas opp av lokale celler hvor de begynner å lage spike-proteiner av typen S1
 2. Andre LNP partikler vandrer til lokale lymfeknuter hvor de opptas av såkalte makrofag-lymfeceller og lager spikeproteiner i disse. Makrofagene begynner å lage betennelsesproteiner som kalles cytokiner.
 3. LNP infiserte makrofager vandrer til milten der de begynner å snøre av mikroskopiske fett-kledde partikler på størrelse med et virus som kalles exosomer. Exsosomene inneholder både spikeproteiner og vaksine mRNA.
 4. Exsosomene plukkes deretter opp av nerver som går til milt og tarmsystemet og vandrer via Vagusnerven til hjernen.
 5. Exsosomene tas deretter opp av nerveceller og såkalte støtteceller i hjernen (gliaceller ) hvor vaksine mRNA  igangsetter produksjon av  spikeproteiner av type S1 som  fremkaller en prion- liknende type betennelser i hjernen.
 6. Betennelsen i hjernen leder til ulike prionliknende sykeligheter som ALS; Alzheimer sykdom, Parkinson sykdom mm. (se tabellen ovenfor). Forfatterne av avhandlingen hevder at dette kan forklare økningen av sykdommer i nervesystemet som er innrapportert til det statlige meldesystemet for vaksiner VAERS i USA.

Hvem er mest utsatt for disse sykeligheter ?: Forfatterne av artikkelen hevder videre at det er bevist at utviklingen av de prionliknende betennelsene i hjernen og nervevev lettere oppstår når man er har diabetes 1 eller type 2. Diabetespasienter har i følge nyere forskning en svekkelse i det såkalte HRS systemet som er en del av immunsystemets evne til å rangere på infeksjoner med økt immunrespons og feber. Når HRS systemet svekkes vil immunsystemet være svekket slik at betennelser i nervevev fremkalt av spikeproteiner blir kraftigere og mer omfattende enn hos friske personer.

Hvordan kan dette forhindres? Det finnes for tiden ulike forslag til å forhindre en slik utvikling blant annet forskning på ulike naturstoffer som kan hindre spikeproteiner til å feste seg til celleveggene eller kan redusere/forhindre spikeproteinene å passere barrieren mellom blod og hjernevev. Noen av disse stoffene er beskrevet i en tidligere artikkel på bloggen og kan leses der.

Hva kan man gjøre når betennelsen i nervevev først har satt i gang? Dette blir et tema for leger som arbeider med å lindre/helbrede nervebetennelser. Det må også poengteres at alvorlig hjerneskade pga mRNA vaksiner er  sjelden.

@ Copyright Bjørn Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.