Genmodifiserte matvarer en fare for helsen ?

Genmodifiserte matvarer en fare for helsen ?

  Mennesker og dyr som spiser dette får allergier, utvikler sterilitet og blir syke. Plantene skader miljøet og ødelegger artsmangfoldet. De eneste som i lengden tjener på slike produkter er de som selger de. Dette er noen av mange anklager mot GMO planter fra...
Når maten er forgiftet; kan man da forvente å holde seg frisk ? Del 1.

GMO matvarer farlig for helsen.

Den kjente franske professoren  Gilles –Eric-Seralini og CRIIGEN,en forskningsorganisasjon som har påvist helseskader ved å bruke  Glyfosat og  GMO modifiserte planteprodukter i matproduksjon. Seralini har blitt kritisert og forfulgt av GMO tilhengere; nå har Seralini...