GMO matvarer farlig for helsen.

GMO matvarer farlig for helsen.

Den kjente franske professoren  Gilles –Eric-Seralini og CRIIGEN,en forskningsorganisasjon som har påvist helseskader ved å bruke  Glyfosat og  GMO modifiserte planteprodukter i matproduksjon. Seralini har blitt kritisert og forfulgt av GMO tilhengere; nå har Seralini...
GMO matvarer farlig for helsen.

GMO helsefarlig mat på norske bord?

Regjeringen har pålagt helsemyndigheter og landbruksmyndigheter å godta internasjonale handelsavtaler som er undertegnet og som gir multinasjonale firmaer retten til å selge Genetisk Modifiserte Organismer i Norge Nyttig informasjon  du må vite om GMO Regjeringen har...