Mennesker og dyr som spiser dette får allergier, utvikler sterilitet og blir syke. Plantene skader miljøet og ødelegger artsmangfoldet. De eneste som i lengden tjener på slike produkter er de som selger de. Dette er noen av mange anklager mot GMO planter fra informerte kritikere. Nå planlegger regjeringen å åpne for GMO i Norge. Det første dyre-foret med olje fra GMO raps til oppdrettsfisk er alt godkjent .Her er fakta til ettertanke.

Den Grønne Revolusjonen : ble initiert av amerikanske økonomer ved Harvard Business School, industriselskaper og Rockefeller Foundation for å skape et landbruk med høyere produktivitet gjennom bruk av mekanisering , sprøytemidler, patenterte kornsorter og kunstgjødsel. Dette gjorde bonden totalt avhengig av leverandører av slike produkter. Samtidig utviklet man konseptet «vertikal integrering» der store amerikanske firmaer tok kontroll over alle ledd i matvareproduksjon fra « farm to fork».( F W Engdahl : Seeds of Destruction ,2006 )

Den Grønne Revolusjon en kjemisk revolusjon : Den Grønne Revolusjon ble over år til en industriell og kjemisk revolusjon. Revolusjonen hadde en rekke tragiske konsekvenser som er dokumentert i tidligere innlegg på denne bloggen. En av mange var at liberalt bruk av kjemikalier gjorde ugress resistent mot sprøytemidler og at man derfor måtte bruke stadig etter som årene gikk. Dette skadet selvsagt også plantene man dyrket. ( F W Engdahl : Seeds of Destruction ,2006 )

Fra Green Revolution til Gene Revolution : I 1980 presenterte Monsanto en revolusjonerende løsning : verdens første genmanipulerte mais som tålte mere av ugrassmidlet Roundup som Monsanto også produserte. Fra da av ble The Green Revolution til The Gene Revolution. Flere firmaer slo lag slik som amerikanske Du Pont, Syngenta og Cargill som leverte genetisk manipulerte produkter til bønder i alle land der produktene ble tillatt.( F W Engdahl : Seeds of Destruction ,2006 )

Produktene ble hevdet foruten å være mer motstandsdyktige mot kjemikaler , insekter og plantesykdommer og være totalt ufarlige for dyr og mennesker som spiste de.

Hvem garanterer at GMO er ufarlig :Men hvem garanterte dette om ikke produsentene av vekstene selv.

I følge Philip Angell, markedssjef for Monsanto :« Monsanto burde ikke gå god for sikkerhet ved bioteknologi matvarer .Vår interesse er å selge så mye av det som mulig. Å stå for sikkerheten er FDAs arbeid  (FDA=Food & Drug Administration) «

FDA på sin side hevdet:« I siste instans er det matvare- produsenten som er ansvarlig for matvaresikkerheten» .

Som om dette ikke var nok, da GMO selskapene, ved hjelp av den amerikanske regjering prøvde å få EU til å akseptere GMO het det i en uttalelse fra European Food Safety Authority .:»«Det er ikke opp til EFSA å utføre sikkerhetsstudier. Det er opp til GMO industrien å fremlegge beviser for sikkerheten til det enkelte GM produktet «

Uavhengige forskere protesterer : Uavhengige forskere som ville etterprøve påstandene fra GMO produsentene om vekstenes påståtte sikkerhet ble møtt med bevisst motarbeiding fra produsentene som nektet de innsyn i hva slags funn som lå til grunn for selskapenes testing av GMO på dyreforsøk. Da det endelig ble gjennombrudd i slik forskning endte mange forskere opp med å bli hengt ut i media eller regelrett miste sine stillinger.

Den amerikanske presidenten hindret at kritisk GMO forskning ble publisert i England –  En slik kjent sak i England var forskningen til Adnan Pusztai som påviste endringer i indre organer hos laboratorierotter som ble matet med GMO planter fra Monsanto. Da forskningen ble kjent klaget Monsanto til president Bill Clinton, som deretter ba statsminister Tony Blair ta affære. Saken endte med at Pusztai ble anklaget for dårlig forsking og deretter mistet jobben.( Stephen Lendmann: Sowing The Seeds Of Destruction , Nexus Magazine, januar ,2008). dette forhindret ikke at andre forskere fortsatte der Pusztai slapp. Her er noen data fra slik forskning.

Genmanipulert soya gir opphav til allergier: Etter at GMO soyaprodukter kom på det engelske marked økte forekomst av soya-allergier med 50%. (Mark Townsend, “Why soya is a hidden destroyer,” Daily Express, March 12, 1999.) Forklaringene kan være som følger:

Kokt genetisk manipulert soya inneholder opptil 7 ganger mer allergener enn vanlig soya i følge en artikkel som ble publisert i tidsskriftet : Allergy and Asthma Proceedings 26, no. 3 (May–June 2005): 210-216(7). Genmanipuleringen tilfører også soya nye proteiner som ikke finnes i vanlig soya og som kan gi allergier av den grunn.

Enda en forklaring ifølge forskning publisert i Nature Biotechnology 22 (2004): 2.viser at gener fra genmanipulert soya overføres til tarmbakterier hos mennesker og fortsetter å produsere allergistoffer i lang tid etter at man har spist.

GMO soya er enda ikke tillatt i Norge men i følge Norsk Offentlig Utredning 2023:18 kan genmanipulerte vekster i stort omfang komme på markedet innen få år. Mens godkjenning planlegges har laksenæringa allerede nå fått lov til å ha olje fra genetisk manipulert raps i foret , men trenger ikke merke laksen som foret på GMO .

GMO vekster gir opphav til sterilitet: Nettstedet Responsible Technologies siterer forskningsrapporter som viser at : 50% av fostre hos gravide mus som ble foret med GMO soya døde . Mannlige rotter og mus fikk endringer i testiklene og redusert spermieproduksjon. Hunrotter utviklet endringer i sine eggstokker og ovarier . Avkom av mus som ble foret på GMO soya utviklet avvik i sitt arvestoff.

Masseutryddelse av biologisk mangfold : I en lenger artikkel av Rosemary A Mason publisert i Rosemary A. Mason i tidsskriftet Journal of Biological Physics and Chemistry, argumenterer forfatteren ut fra vitenskaplige data at GMO , industrielt landbruk og massivt bruk av sprøytemidler er i ferd med å føre til en irreversibel masseutryddelse av dyr ,planter og etterhvert mennesker.

Massedød av sauer som spiste GMO-plante rester : I en rapport fra nettstedet GM Watch kan man lese   at sauer som beitet på åkrer det var dyrket såkalt genmanipulert Bt-bomull etter at bomullen var høstet , døde 25% av dyra 5-7 dager etter at de hadde spist resten av bomullplanten. I alt døde 651 sauer.

GMO et unødvendig onde ? Dette er bare et lite utvalg av dokumenterte skader som påføres dyr og mennesker av genetisk manipulerte vekster. Så hvorfor vil man utsette verdens befolkning og snart den norske for GMO? Ifølge tilhengere for å øke produktivitet. Det kan da være viktig å lytte til Doug Gurian-Sherman ,tidligere rådgiver til den amerikanske statens miljødepartement (EPA) :» Kommersielt genmanipulerte vekster har så langt ikke økt hverken deres iboende eller potensielle avkastning . Tvert om har vanlige dyrkingsmetoder vært overlegne i så måte. Det er slike metoder som har ført til økt produktivitet i USA og andre deler av verden som kjennetegner det 20 århundres landbruk «

I følge miljøaktivist, fysiker og filosof Vananda Shiva i India som har lært opp 1 millioner bønder i økologisk landbruk  » Selskaper som promoterer genetisk manipulering stjeler naturens matmangfold, enten ved å destruere biologisk mangfold eller ved tilfeldig forurensing med arter inn i økosystemene. De stjeler naturens gaver av sunne og næringsrike vekster. de stjeler også kunnskap fra befolkningen ved å nekte forbrukerne å få vite hva som er i matvarene»

Fortsettelse følger

@ Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.