FN og World Economic Forum anbefaler mer vegansk mat for å redde planeten.Samtidig anbefaler de samme et landbruk der man nedsprøyter GMO-planter med plante-giften Glyfosat og deretter tilsetter råvarene giftige konserveringsmidler for å ha lenger holdbarhet.Når mennesker deretter blir syke, blir de fortalt at deres sykdommer ikke lar seg forklare.

Glyfosat en allsidig gift til mange formål : en gift oppfunnet av kjemigiganten Monsanto. I 1961 ble stoffet godkjent for å fjerne tungmetaller (Chelator) i kjemiske oppløsninger. I 1968 ble det godkjent som et plantedrepende ugressmiddel i landbruket.I 2002 godkjent som antibiotikum og i 2003 godkjent som det protozo drepende middel. Som sprøytemiddel i jordbruket selges det under fabrikknavnet Roundup og er pr dato det mest brukte sprøytemiddel på verdensbasis.

 

Nyresykdommer fremkalt at Glyfosat: Den veganske anbefaling fra FN og WEF er å fjerne husdyr og erstatte kjøtt med belgfrukter og soya.Men man unnlater å fortelle at soya og belgfrukter blir nedsprøytet med Glyfosat mange ganger i løpet av vekstsesongen. Det samme gjelder stort sett alle typer planter til mat verden over.For de som jobber med å dyrke matvekster og bruker Glyfosat har dette katastrofale følger.

I Shri Lanka har bruk at glyfosat ført til dramatisk økning i nyresykdommer (CKD= Chronic Kideney Disease ) hos bønder som bruker Glyfosat i risdyrking. I Mellom Amerika er sykdommen CDK utbredt i 16 land der Glyfosat er mest brukt,

Men også de som spiser mat laget av sprøytede råvarer lider. I England alene oppsøker ca 1 million pasienter årlig sykehus med akutt nyresvikt og 25% av disse dør som følge av sykdommen.

Økning i død av akutt nyresvikt siden 1995 har stort sett følgt inntak av GMO mais og soya som er behandlet med Glyfosat. Det er derfor et dårlig råd å erstatte kjøtt med soya når erstatningen er sykdomsfremkallende.

Stadig mer Glyfosat i mat : Når man bruker et ugressmiddel dør selvsagt ugresset; men det gjør også en viss prosent av plantene man bruker til matvarer.Derfor genmodifiseres plantene slik at de tåler Glyfosat.Men det skjer også noe annet på¨bondens åker:ugresset som sprøytes ordner med sin egen genomifisering og over tid vil det utvikles ved mutasjoner nye varianter av ugress som tåler Glyfosat.Løsningen om det er så, er å bruke mere Glyfosat som igjen fører til mere Glyfosat i matvarene. I 1994 ble grensen for Glyfosat i matvarer økt fra 5 milligram/kilo til 20 milligram/kilo.I dyrefor fra 20 milligram/kilo ril 200 milligram/kilo.

Glyfosat har ført til dannelser av ny type mikrober: På planter sprøytet med Glyfosat har utviklet seg en helt ny type parasitt; en slags mikro-sopp-art som er noe større enn et virus. Sopparten kan bare sees i elektronmikroskop og er bevist å skade planter.Hos dyr som fores med soya som er sprøytet med Glyfosat har organismen fremkalt sterilitet og spontan abort for kuer,svin og sau. Det er enda ikke gjort forskning på mennesker; men man må forvente at noe slikt også kan skje hos mennesker.

Glyfosat er like skadelig for dyr og mennesker som for planter: En vanlig påstand om glyfosat, er at giften lammer et enzym som bare finnes hos planter og ikke i dyreriket.Dette er feil! Det samme enzymsystemet finnes også i tarmbakterier dyreriket .Når tarmbakteriene skades/dør oppstår det ubalanse i tarmens evne til å fordøye mat. Senfølgene av endret tarmflora er blant annet: fedme , diabetes-2, tarmbetennelse og hudsykdommer.

Glyfosat fører til dannelse av super-ugrass: Etter årevis med Glyfosat sprøyting har det over hele kloden utviklet seg nye varianter av ugress som ikke lenger kan bekjempes med noe sprøytemidler.I delstaten Georgia ble det i 2007 nedlagt ikke mindre enn 10.000 acres med bomullsmarker på grunn av super-ugress.

GMO vekster krever stadig mer Glyfosat: En av mange påstander for bruk av GMO vekster, som også stadig flere norske forskere tror på, er at GMO vekster trenger mindre Glyfosat.Dette har i praksis vist seg å være feil.Forbruket av Glyfosat har økt også der det brukes GMO vekster. GMO vekster har videre vist seg å inneholde betydelige mengder Glyfosat når det selges som mat til dyr og mennesker. GMO soya har videre vist seg å være fattigere på viktige mineraler.

Dette betyr at de som spiser GMO planter vil komme i næringsunderskudd.Hva er da poenget med vegansk mat når råvarene er forgiftede og næringsfattige ?

Kilde: We Are What We Eat :The poisoning of our food supply .Rosemary Mason MB ChB FRCA Compiled with information from a global network of beekeepers, indepnedent scientists and environmentalists 10/04/2014- Hele artiklen finnes på betal nettstedet www.academica.edu. 

Fortsettelse følger

@Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.