Den kjente franske professoren  Gilles –Eric-Seralini og CRIIGEN,en forskningsorganisasjon som har påvist helseskader ved å bruke  Glyfosat og  GMO modifiserte planteprodukter i matproduksjon. Seralini har blitt kritisert og forfulgt av GMO tilhengere; nå har Seralini vunnet i retten.GMO og Glyfosat er helseskadelig!Les den utrolige historien.

ProfessorGilles-Eric- Seralini  har blitt angrepet av pro-GMO lobbyen ledet av  Professor Marc Fellous (f 1938) . Fellous har i mange år innehatt betydelige posisjoner i Frankrike og vært foreleser i genetikk ved Universitetet i Paris. Pasteur Instituttet, vaksineinstituttet INSERM . Fellous var en viktig pådriver for å fremme GMO i fransk jordbruk i perioden 1998-2007 og ble deretter leder for den Franske Forening for Plante Bioteknologi; en organisasjon som har til hensikt å tillate og spre bruken av GMO.

Fellous har angrepet professor Gilles –Eric-Seralini og CRIIGEN,en forskningsorganisasjon som har påvist helseskader ved å bruke Roundup og GMO modifiserte planteprodukter i matproduksjon.

Fellous angrep  Seralini ved å henvise til viktig dokument der en kjent forsker kritiserte  Seralini .Problemet var at dokumentet var en forfalskning. Fellous vil nå bli dømt og  vil trolig havne i fengsel og GMO tilhengere er derved avslørt fra å bruke uhederlige metoder for å nå sine mål. Rettssaken mot Fellous er et viktig tilbakeslag for GMO tilhengere i hele Europa fordi retten nå har fastslått at professor Seralini har rett når han hevder at GMO og Glyfosat er helseskadelig.

Rettsaken må nødvendigvis føre til at norske myndigheter må revurdere sine positive holdninger for GMO og Glyfosat fordi professor Seralini`s forskning har bevist at GMO produsentenes egne forsøk der man hevder at GMO er ufarlig, ikke holder mål.

GMO tilhengere har med dette fått et stort problem ;nemlig at man kan ha stolt på sikkerhetsklareringer som bygger på feil premisser. Dette betyr at Fellous mot Seralini saken i Paris er enda et argument for økologisk, biologisk landbruk og et tilbakeslag for GMO.Anti-GMO og pro økologisk jordbruks tilhengere venter nå spent videre utvikling.

Kilde: GMWATCH ,

Disclaimer

Copyright Bjørn J Øverbye 2016 ,

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.