Maten du spiser er med all sikkerhet forurenset med rester av sprøytemidler som over tid kan øke risiko for helseskader. Her er en dokumentasjon av hvordan vi alle endte opp med forurenset mat og hvem som stod bak det hele.Hvordan du kan unnslippe er alt dokumentert i andre artikler på denne bloggen.

Den tradisjonelle bonden: Fram til relativt nylig har den tradisjonelle bonden vært en selvstendig jordeier med åker og husdyr. All drift har vært økologisk fordi sprøytemidler ikke var oppfunnet. Landbruksvarer: korn, grønnsaker, kjøtt og melkeprodukter ble laget lokalt, solgt lokalt til forbrukere som var omnivorer.  Supermarkeder eller produsenter av prosessert mat fantes ikke.-Man spiste hva man kunne få kjøpt.

1953 Big Agro fødes: I 1953 skjedde det en revolusjon i jordbruket: Rike og mektige menn inn olje og kjemisk industri kastet sine øyne på et nytt investeringsobjekt: landbruket. Nelson og John D Rockefeller III ; eiere av oljeselskapet Standard Oil grunnla  Agricultural Development Council med det formål for oppdra en ny generasjon agronomer og politikere til tanken om en ny type landbruk : industrialisert jordbruk.Argumentet var å øke verdens matvareproduksjon og forhindre sult. Det var altså ingen feil med idealene; men ikke alt var som det skulle være i følge forfatteren William Engdahl som har forsket på situasjonen og publisert historien i boka Seeds Of Dewstruction:The Hidden Agenda Of Genetic manipulation.

For samtidig med dette begynte Rockefeller familien sammen med Vanderbilt familien (transport og skipsfart) å kjøpe opp bondegårder i USA gjennom organisasjonen American Farm Bureau . I 1963 fikk de med Ford Foundation, stiftet av bilprodusenten Henry Ford. I følge forfatter F W Engdahl `s bok Seeds Of Destruction : var formålet  sentralisering av verdens landbruk og matvareforsyning under deres ledelse ”. Det var med andre ord langt fra idealet.

1960: Den Første Grønne Revolusjon:  Den første testen for ideen om et globalt industrielt jordbruk kom i Mexico. Agronomen Norman Borlaug som jobbet for Rockefeller Foundation startet opp storstilet utvikling av  nye kornsorter og mais  med høy avkastning . Dette gav større avlinger og reddet uten tvil mange liv.  For sin innsats fikk Borlaug  Nobels Fredspris i 1970 . Suksessen i Mexico ble døpt ” Den Grønne Revolusjon” eksportert til Asia og deretter USA og så til resten av verden. På nettstedet safewater.org kan interesserte lese om Borlaugs innsats og starten et landbruk som skulle forandre verden.

Det nettsteder som safewater.org ikke forteller er revolusjonens skyggesider.Borlaugs forsøkt ledet til utvikling av et fåtall plantesorter som fortrengte plantemangfold .De nye plantesortene trengte mere vann  og for å vokse trengte de rikelig med sprøytemidler.Rockefeller familien kunne via sine ulike selskaper selge mere kunstige oljebaserte kunstgjødsel og sprøytemidler til bønder som hadde råd til å være med på revolusjonen-

Revolusjonen førte også til at monopol på nye plantesorter førte til at fattige bønder ikke hadde råd til å kjøpe de og derfor gikk konkurs.Hele landsbyer ble ble fattige og mange bønder måtte gå fra sine gårder.

Ettersom årene gikk førte også  bruken av sprøytemidler  til økt utryddet insekter og ugress og forgiftet samtidig  jorda de vokste i og kom via grunnvannet inn i brønner, elver og sjøer . Rester av pesticidene i frukt, bær,korn og grønnsaker kom deretter inn i forbrukerne; uten at man i utgangspunktet visste hva dette ville bety for folks helse.

Agribusiness: jordbruk som industri: Denne perioden ble hva vi kaller utviklingen av” agribusiness” eller Big Agro; som er en motsvarighet til Big Pharma. Utviklingen ble ledsaget av et system kalt” vertikal integrasjon” der Big Agro har kontroll av alt fra eierskap av frø, drift av jordbruk, til foredling og distribusjon av råvarer og produkter og salg alle kjemikalier som brukes i hvert trinn av prosessen.

Lover for dyrking og matvareproduksjon ble deregulert under flere presidenter, blant andre President Carter , Ronald Reagan og  George Bush Sr. slik at Big Agro gradvis ble sine egne lovgivere og kontrollinstans med Capitol Hill´s velsignelse.

GMO-planter og den grønne revolusjon: I 1984 under president Reagan skjedde enda en oppskalering av agribusiness ved at kjemifirma Monsanto der Rockefeller familien hadde aksjer og satt i styret utviklet genmodifisert (GMO) korn. GMO planter og korn var mer motstandsdyktig mot høye doser sprøytemidler som Monsanto selv lagde; det mest kjente Roundup hvis hovedbestanddel er det giftige stoffet Glyphosate. (Kilde: W. Engdahl:  Seeds of Destruction)

De store ble større og rikere: I årene som fulgte utviklet det hele seg etter samme mønster: De store ble større og vokste fra å være amerikanske gigantselskaper til å bli multinasjonale selskaper. De små bondegårdene  gikk konkurs og ble overtatt  av firmaer som Cargill, Acher Daniels Midland, Smithfield Foods og ConAgra som i perioden 1993 til 1996 økte  sine overskudd fra 13 % til 23% . De ” nye bøndene” bor ikke lenger på familie-eide gårder ; men har kontorer på Wall Street og  politikerne på Capitol Hill mener det er bra for økonomien.(Kilde: W. Engdahl:  Seeds of Destruction)

Mer enn 1000 ulike sprøytemidler: I 2004 kontrollerte 6 selskaper 75% av all plantevernmiddelproduksjon. Mer enn 1000 ulike kjemiske stoffer blir solgt til planteprodusenter over hele kloden. Enorme mengder nedsprøytede planter blir så til dyrefor og menneskeføde, mye av det GMO. Helsemyndighetene som skulle ivareta forbrukerne bygde sin forståelse på plantevernmidlenes giftighet på forskning som i stor grad var utført av produsentene. (Kilde: W. Engdahl:  Seeds of Destruction)

Helse og miljøskader av Big Agro: I denne perioden, 1970 -2020 har utviklingen av Big Agro vokst dramatisk. Fordi insekter og ugress adapterer seg til sprøytemidlene må industrien stadig lage ny og giftigere stoffer som må brukes i stadig større mengder. Dette forurenser jorda og vannkilder og når kundene via produkter man spiser. I denne perioden har man også sett en stadig vekst av sykdommer som legevitenskapen ikke kan forklare; fordi man ikke regner med forurensing av matfatet som en sykdomsårsak.

Sykdommer som kan linkes til forurenset mat: Hva slags sykdommer er det snakk om?  Plantevernmiddel kritiske nettsteder som Beyond Pesticids. Com hevder med bakgrunn i uavhengig forskning at pesticider i maten resulterer i økt forekomst av astma, autsime, ADHD, fødselsskader, kreft, sterilitet og Parkinsons sykdom .Når medisinsk forskning ikke har tilgang til å foreta målinger av pesticider i blod, urin og vevsprøver fra sine pasienter forblir deres tilstedeværelse som sykdomsårsak ukjent og sykdommene det dreier seg om blir uforklart.  Når leger og forskere fra tid til annen sier i fra blir de enten ikke hørt eller avskjediget. Et eksempel er professor Stanley Ewen ved Aberdeen Universitet som mistet jobben for å ha hevdet å ha bevis for at GMO skader folks helse.

Den Andre Grønne Revolusjon i fattige land: Man skulle med dette tro at de rike investorene og selskapene som tjente på utviklingen var fornøyde med utviklingen; men slik synes det ikke. I 2006 slo Rockefeller Foundation og Gate Foundation seg sammen for en oppskalering av en allerede profitabel grønn revolusjon.

Målgruppen denne gangen er primært de mange små bondegårder i fattige land som ikke ble med i den første grønne bølgen og som produserer 80% av all mat i U-land! Med andre ord et enormt upløyd marked av bønder som har eierskap over egne frø til matproduksjon og som i århundrer har drevet utvikling av egn frøsorter.

Det er ikke vanskelig å se hvorfor internasjonale firmaer og investorer bak den første Grønne Revolusjonen så at patenterte GMO vekster til små bønder verden over og spesielt i upløyd mark i U-land er det neste stor markedet. Mens slagordet før var ” Mer produksjon av mat til massene”, er slagordet nå ”Massene skal produsere mere mat ”.

India som eksempel :Et eksempel er India der man har under utvikling 111 ulike GMO vekster for karrig jord. Genmanipulasjonen skal også omfatte husdyr til kjøttproduksjon, høns, oppdrettsfisk og melkekyr. Viktige selskaper i denne prosessen er indiske firmaer i samarbeid med de som skapte og profiterte på den første grønne bølgen: Monsanto, Du Pont, Bayer, BASF og Syngenta.

Dette er selskaper der både Gates og Rockefeller familien har aksjer.

GMO og sterilitet: Spredning av GMO vekster til de store masser av små bønder i fattige land, kan på sikt påføre befolkningen helseskader ingen enda kan forutse omfanget av. I boka Genetic Roulette av Jeffrey Smith dokumenteres hele 65 ulike helseskader av GMOvekster på dyr og mennesker; en av disse er sterilitet. Uten at det enda er bevist, kan Den Andre Grønne Revolusjon føre til økt reduksjon i befolkningstilveksten i fattige land, uten derved å skulle hevde at spredning av GMO er en del av en bevisst plan om å redusere befolkningsveksten slik en indisk YouTube hevder

Del 2: Historien om det forurensede matfat .Del 2 : Om World Economic Forum og The New Food Order

@ Copyright Øverbye 2023

Disclaimer

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.