Dr. Max Gersons diett-terapi av kroniske sykdommer.

Den tysk/amerikanske legen Dr. Max Gerson (1881-1959) ble i sin levetid berømt for sine mange gode resultater i behandling av kronisk sykdommer og kreft med vegansk kosthold.Resultatene var så gode at en senatshøring om kreft  i 1946  endte med å ville bevilge en større sum penger for å støtte Gersons arbeid med kreftsyke..Her er historien om legen, kuren og hvordan det deretter gikk.Er det noe å lære av historien ?

Les mer

Kan man planlegge et barns helse ?

En vitenskapelig studier publisert i 2020 viser en interessant trend: Dersom barn ikke vaksineres før de er fylt ett år, gis brystmelk og fødes på naturlig vis ; vil de ha mindre helseproblemer i oppveksten enn om de får vaksiner første året , tas med keisersnitt og gis melke-erstatning. Her er fakta til ettertanke.

Les mer

Autism og vaksiner; en oppdatering.

De aller fleste barn tåler vaksiner Men forskning har indikerer at et lite mindretall barn kan ha genetiske defekter som gjør at de kan utvikle autisme i kjølvannet av vaksiner vanlige barn tåler. Dersom disse problemene blir identifisert ; kan da problemet fjernes helt?

Les mer

Historien om legene som hevdet at MMR vaksinen kan fremkalle autisme.

I 1998 publiserte 13 engelske leger en rapport i legetidsskriftet The Lancet der de påsto  å ha funnet en forbindelse mellom MMR vaksine, tarmbetennelse og utvikling av barne-autisme. Rapporten førte til at mange foreldre i ettertid unnlot å la sine barn få vaksinen. Rapporten ble til sist bevise å inneholde for mange feil til å være troverdig og rapportens initiativtager; kirurgen Andrew J Wakefield  måtte ta støyten og mistet i 2010 sin legelisens.

Les mer

Chitosan: fatgrabbers and detoxes made from shellfish.

The oceans are a source of innumerable medical substances. One such magic substance is : Chitosan made from shellfish. Chitosan has since decades been cherished in Korea, Japan and China as a “wonder-drug” used to lower cholesterol, reducing body fat, purifying blood, making vines taste better, cleaning sluggish liver

Les mer

Kan mRNA vaksinene påvirke menneskets arvestoff? Fakta eller fantasi.

Bare tre måneder etter at vaksinene fra Pfizer-BioNTech og Moderne ble rullet ut for massevaksinasjon, begynte det å oppstå rykter om at vaksinene kunne endre menneskets DNA. Etter den gang er dette en av de mest seiglivede påstandene i visse antivaksinemiljøer. Men hva startet ryktene? Fantasier eller bevist ved vitenskapelig forskning ? Her er fakta til ettertanke.

Les mer