Finnes det Graphene Oksid nanopartikler i coronavaksiner ?

En av de mange påstander som sirkulerer om corona-vaksiner, er at de i tillegg til kjente virkestoffer; også inneholder hemmeligholdte  substanser . En av de påståtte stoffene skal være karbon-nanopartikler kalt Graphene Oksid. Her er  et forsøk på å spore hvor denne påstanden kommer fra.

Les mer

Hva gjør mRNA vaksinene med immunsystemet?

De moderne mRNA vaksinene mot COVID-19  har bevist seg å være effektive, men ikke uten bivirkninger. I et forsøk på å forstå hvorfor vaksinen kan gi bivirkninger  tatt opp noen av de viktigste mekanismene.Dette betyr ikke at man  skal unnlate å la seg vaksinere; men at personer i utsatte grupper heller bør velge en alternativ vaksinetype […]

Les mer

Boosterdoser mot corona kan svekke forsvaret mot COVID-19.

Gjentatte vaksineringer med mRNA vaksiner vil over tid svekke immunsystemet i stedet for å styrke det: Påstanden kom i et intervju avisen France Soir gjorde med forskningssjef ved Centre National de Recherche Scientifique: Dr. Jean –Marc Sabatier, en av Frankrikes ledende spesialister på mikrobiologi og cellebiologi.

Les mer

Ledende fransk mikrobiolog mener boosterdoser mot COVID-19 gjør mer skade enn nytte.

mRNA vaksiner er i pseudo -vaksiner som ikke beskytter mot infeksjon. De svekker immunsystemet, inneholder farlige tilsetningsstoffer og er beheftet med alvorlige bivirkninger. Virkningen mot alvorlig COVID-19 er tvilsom.. Uttalelsene kommer fra Dr. Jean-Marc Sabatier, sjef for Nasjonale Senter for Vitenskapelig Forskning i Frankrike til den kjente avisa France Soir. Her er sammendrag av det første intervjuet.

Les mer

4 ubeviste konspirasjonsteorier om mRNA vaksiner og coronavirus.

Hva er sant og usant om mRNA vaksiner og COVID-19? Her er fire teorier fremsatt av konspirasjonsteoretikere som mener at vaksiner og viruset er biologiske våpen.Noen av teoriene kommer fra minoriteter på nettet, men noen er faktisk laget av regjeringer som i land som driver psykologisk krigføring fmot vesten.

Les mer

De hemmeligholdte FDA dokumentene om Pfizers vaksine mot COVID-19. Del 2

Hva visste myndighetene om Pfizer´s mRNA vaksinene mot COVID-19  som ble holdt hemmelig for publikum og legestand? Her er en kort innføring i hva som ble avdekket da  dommer Mark T Pittman i Forth Worth i Texas påla FDA (Food and Drug Administration) å offentliggjøre hele 328.000 sider hemmelighold vaksinemateriale. Avsløringene har reist spørsmål hvorfor […]

Les mer

Ny «flåttvaksine» under utprøving med problematisk forhistorie .

  For tiden utprøves en vaksine mot parasitten Borrelia som overføres av flåttbitt. Vaksinen er feilaktig kalt” flåttvaksine”. Sist gang en slik vaksine ble forsøkt solgt, ble den etter kort trukket fra markedet på grunn av til dels alvorlige bivirkninger. Nå skal den samme teknologien brukes på nytt. Hva har publikum i vente: En mulig […]

Les mer

Kan hyppig vaksinering svekke immunsystemet ?

Kan hyppig vaksinering svekke immunsystemet ? Eksperter på toppnivå i EU og USA mener at en fjerde booster-dose mot COVID-19 på det nåværende tidspunkt ikke er en vitenskapelig begrunnet handling. Forskning tyder på at hyppige, gjentatte booster-doser med korte mellomrom kan svekke immunsystemet og virke mot sin hensikt. På slutten finner du vitenskapelig dokumenterte råd […]

Les mer