En meget omtalt sak i USA er professor Brian Hookers rapport om økt risiko for autisme hos tidlig vaksinerte barn. Rapporten er i ettertid sterkt kritisert av fagfolk og myndigheter, men brakte til overflaten en del forhold av allmen interesse vedrørende en betent debatt om autisme og vaksineskader. 

(Grafikk med tillatelse av SafeMinds,USA )

Forbindelse mellom autisme og tidspunkt for MMR vaksinering: I 2004 ledet Frank DeStefano, som var avdelingssjef ved CDC (Centre of Disease Control), en gruppe leger, som studerte forbindelse mellom autisme og MMR vaksinering. 624 barn hadde diagnosen autisme og 1824 neurologisk normale fra Atlanta , Georgia var med i studien.

70,5% av neurologisk normale barn hadde fått MMR vaksine da de var 12-17 måneder, mens 67,5% av barn med autisme var vaksinert i samme tidsrom. Deretter var det gjennomgående samme tidspunkt for vaksinering for de to gruppene frem til 36 måneder. Autistiske barn hadde det til felles at de oftere hadde lavere fødselsvekt, resultat av multiple svangerskap og hadde eldre mødre enn normale barn. Videre var 93% av autistiske barn og 91% av normale vaksinert med MMR før 36 måneder.

Autistiske barn som var 3-5 år da studien ble utført hadde svakt høyere forekomst av MMR vaksinasjon før fylte 36 måneder enn normale barn. Det ble ikke funnet noen forbindelse mellom autisme og MMR vaksinering før fylte 36 måneder og rase. ( «white» versus «black»). Funnene ble publisert i tidsskriftet Pediatrics i 2004.

CDC rapporten hadde stor faglig tyngde: Konklusjonen var altså slik: Man kunne ikke påvise at barn med autisme var resultat av et annerledes MMR vaksinasjonsprogram enn normale. Hadde autistiske barn eksempelvis gjennomgående fått sine MMR vaksiner på et tidligere tidspunkt enn friske ville dette har betydd at MMR vaksinering hadde en forbindelse til utvikling av autisme.

CDC rapporten ble vel tatt mot av helsemyndigheter og leger og man kunne berolige foreldre at det var trygt å gi barn MMR vaksiner. Dette betød ikke at alle foreldre følte at de ble hørt. Det var de som mente å ha observert at deres barns autisme /neurologiske problemer var inntrådt etter MMR vaksinering. 83 av disse hadde ved hemmeligholdte rettsforhandlinger fått millionerstatninger av det offentlige siden 1989. I lys av de mange millioner vaksinerte barn er dette et lite antall;men det viser at ikke alle dommere fornekter en forbindelse når det kommer i retten (Federal Vaccine Court ). En av de som håpet å vinne frem i FVC var Brian Hooker.

Professor Brian Hooker: Brian Hooker er professor i faget kjemi-teknikk ved Simpson Universitet i California. Han er far til et autistisk barn og hadde i mange år jobbet for autistiske barns rettigheter. I likhet med mange foreldre mente han og hans kone at deres sønn hadde fått sin lidelse etter MMR vaksinering. I den forbindelse forberedte de en rettssak med krav om økonomisk erstatning i FVC. For å innhente mere kunnskap tok Hooker kontakt med en gammel bekjent Dr. William Thompson som jobbet ved CDC og som var en av medforfatterne til De Stefano´s artikkel ( se ovenfor)..

I løpet av 40 telefonsamtaler Hooker hadde med Thompson over en 10 måneders periode via telefon i Oregon som tillater at man tar opp samtaler på bånd uten den annen parts samtykke, fortalte Thompson en annen historie enn den som stod i Pediatrics. Han hevdet følgende:

  • I 2001 hadde gruppen ved CDC data som beviste at det var en sammenheng mellom tidspunktet for MMR vaksinering og utvikling av autisme hos afroamerikanske barn.
  • Da dette ble erkjent alle i besluttet gruppen å destruere disse data i 2002, med unntak av Thompson som tok kopi av alle datafiler og papirer.
  • Thompson fortalte om dette til sjefen for CDC i 2004 før rapporten ble skrevet. Han ble da fratatt lederskapet over arbeidet og erstattet med Frank De Stefano som var sjef for vaksineavdelingen ved CDC.
  • Thompson fikk etter dette beskjed om å innordne seg eller mistet jobben.

Thompson ble etter dette mindre vel ansett. Da han senere mente å påvise neurologiske skader av tiomersal ( kvikksølv-adjuvans) i vaksiner ble han presset av CDC´s ledelse til å endre konklusjonen. Thompson hevdet derfor at CDC i visse tilfeller holdt tilbake informasjon om forbindelse mellom neurologiske skader/autisme og vaksiner.

For å bekrefte sine påstander oversendte han kopier av 10.000 sider dokumenter  til Hooker som bevis for CDC ikke alltid  fortalte alt de visste, eller som Pippi Langstrømpe sa: « Jeg mener det jeg sier, men sier ikke alt jeg mener».

For ytterligere å få fart i saken sendte Thompson kopier av  de samme dokumenter  til senator William (Bill ) Posey (republikaner /Florida) til bruk i en senatshøring om autisme den 29 desember 2012,  der Hooker også vitnet om forbindelse mellom tiomersal i vaksiner og autisme.

Professor Hooker´s rapport: Med grunnlag i sine samtaler med Thompson og data han nå satt på; forfattet Hooker nå en ny analyse der han blant annet hevdet å kunne påvise

  • Barn som ble vaksinert før 36 måneder hadde høyere odd-ratio på 1.49 for å få autisme enn de som ble vaksinert etter 36 måneder. De Stefano hevdet i 2004 at årsaken var at autistiske barna måtte tidligere i offentlig omsorgsprogram og derfor ble vaksinert før slike tiltak ble iverksatt . Hooker mente at dette var feil da diagnosen autisme i 2004 ble gjort ved 50 måneders alder og at barna følgelig var blitt autistiske som følg av tidlig vaksinering!
  • Gutter får oftere autisme enn jenter.når de ble vaksinert tidlig Det var en odds ratio på 1,67 for at gutter som fikk vaksine før 36 måneder skulle utvikle autisme enn for de som ble vaksinert senere. For jenter var det ingen slik forbindelse. Dette beviser i følge Hooker at MMR vaksiner påvirker utvikling av autisme (hos gutter).
  • Rase spiller inn. Dersom man skiller ut afroamerikanske guttebarn hadde disse gjennomgående høyere risiko for å utvikle autisme enn hvite guttebarn. De som ble vaksiner ved 18 måneder hadde økt odds-ratio med 1,49 ved 24 måneder 1,82 og ved 36 måneder hele 3,83 .

Hele rapporten ble så publisert i tidsskriftet Translational Neurodegeneration den 27 august 2012.

Tidsskriftet trekker tilbake Hookers artikkel: Den 3 oktober 2012 trakk tidsskriftets redaktør tilbake artiklen fordi de mente Hooker hadde « ikke erklærte, konkurrerende interesser « . En kopi ble senere publisert i Journal of American Physecian and Surgeons , vinteren 2018.

I følge Hooker var det som ble holdt mot ham, var at han var far til et autistisk barn han mente var vaksineskadet .Videre at han satt i styret for organisasjonen Focus For Health Foundation som arbeidet for opplysning om vaksineskader og via dette arbeidet kjent med noen av de mest profilerte antivaxere i USA. Han hadde også kontakt med advokat for å søke om erstatning for vaksineskade. Det var derfor lett å mene at han hadde interesse av å skulle bevise at vaksinering kunne gi opphav til autisme uten at det var grunnlag for det i tallmaterialet fra CDC.

På spørsmål fra media om han hadde fikset på sin artikkel (for å tjene egne interesser ) svarte Hooker at han hadde publisert mer enn 50 vitenskapelige artikler og at han aldri ville ha diskreditert seg ved å skrive en usann avhandling (om vaksiner).

Kritikk av Hookers analyse : Etter publiseringen med redaktørens påfølgende tilbaketrekking av artikkelen; manglet det ikke på kritikk av Hooker. Han ble anklaget for å ha brukt feil type statistikk metoder, for å være forutinntatt antivaxer og for å ha et motiv om å «demonisert CDC». Han ble også anklaget for å misbruke statistikk ved å påstå at afroamerikanske barn er spesielt utsatt; dvs «rasisme».

På den andre siden av den sosiale arena ble han hyllet av antivaxere for sin innsats. Hooker valgte derfor naturlig nok side med de som sa seg enige med ham.En av disse var Andrew Wakefield.Samme lagde de en video der de hadde med utdrag av Hookers telefon-samtaler med Thompson , samt alvorlige anklager mot CDC med ord som var så diskriminerende at YouTube etter kort tid fjernet den fra Nettet.

William Thompson´s offentlige uttalelse om sin rolle : I kjølevannet av videoen la WilliamThompon den 27 august ut en pressemelding via sin advokat Fredrick Morgan der han innrømmet at han og medarbeidere hadde fjernet viktige forskningsdata og at protokollen for forskning ikke ble fulgt da CDC lagde sin rapport i 2004. Han skrev videre at vaksiner er en god ting og at han aldri ville fraråde noen å la sine barn vaksinere. Han erklærte videre at han oppfattet høyere forekomst av autisme blant tidlig vaksinerte afroamerikanske guttebarn som å kunne forklares av sosiale og økonomiske forhold.

En uverdig debatt : Når man leser hva partene skriver om hverandre i denne vaksinedebatten bidrar det ikke med noe nytt eller positivt å beskrive det hele.

I 2015 ble tre av samtalene Hooker hadde med Thompson utgitt i bokform av forsvarsadvokat Kevin Barry esq med titlen Vaccine Whistleblower.

I 2016 tapte Hooker og hans kone saken om økonomisk erstatning for påstand om at hans autistiske sønn var blitt skadet etter vaksinering.Hooker´s ekspertvitner fra antivaxer miljøet ble alle underkjent i retten; det samme ble forskningen Hooker og hans advokater henviste til.

Uventet støtte fra  pro vaksine ekspert : I 2021 gikk den anerkjente barne-neurologen Dr. Andrew Zimmermann ut å sa at : en en viss gruppe barn med spesielle forutsetninger  kan utvikle autisme/Autisme Spectrum Disorders som følge av vaksiner. Zimmermann har i mange år vær myndighetenes pro-vaksine ekspert som har vitnet mot foreldre som har hevdet at deres barn ble skadet av vaksiner. Dette blir tatt opp i en senere blogg. Uttalelse er ingen direkte støtte til Hooker; men sannsynliggjør at Hooker muligens ikke hadde direkte feil i alt han fant.

Denne artikkelen er ikke et innlegg mot  vaksinering av barn; men en artikkel for å belyse en pågående debatt i USA om mulig forbindelse autisme og vaksinering. Sannsynligvis kan sannheten være den Dr. Andrew Zimmermann hevder  

@ Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.