En studie av 325 obduksjoner av pasienter som var død etter COVID-19 vaksinering oppdaget at hele 74% av dødsfallene var fremkalt av selve vaksinen. Studien ble publisert på nettstedet til det anerkjente legetidsskriftet Lancet, men bare 24 timer senere ble artikkelen fjernet. Her er et kort sammendrag av hva forskerne fant.

Når en person vaksineres mot COVID-19 og deretter dør kort tid innen vaksinering, hvor stor sannsynlighet er det at det er vaksinen som er årsaken og ikke noe annet ? Spørsmålet opptar mange som har mistet pårørende eller venner etter en vaksinering. Ofte er det vanskelig å få svar. En gruppe leger i USA ledet av cardiologen Peter Mc Cullough og epediemiologen Harvey Risch gikk gjennom i alt 678 vitenskaplige studier som omhandlet spørsmålet i forsøk på å finne troverdige svar. Ut fra disse ble 44 gode, troverdige studier som bygget på obduksjon av dødsfall etter COVID-19 vaksine valgt ut. Disse omfattet 325 obduksjoner I samtlige studier var obduksjonen bevitnet av 3 leger som til sammen avgjorde hvorvidt dødsårsaken var fremkalt av vaksinasjon eller ikke. Dødsfallene skjedde i snitt 14,3 døgn etter vaksinering, pluss minus 7 dager.

De fleste som døde hadde hjertesvikt (53%), deretter fulgte forandringer i blodet (17%), luftveiene/lunger (8%) og svikt i flere indre organer (7%).

240 av de obduserte (73,4%) døde som direkte følge av vaksinering, de resterende døde som følge av andre årsaker som ikke kunne settes i samband med vaksinen. Forfatterne skriver «… likheten mellom tilfellene i studien og kjente mekanismer fremkaller skader av COVID-19 vaksiner, sammen med funnene ved obduksjon og legenes beskrivelse indikerer at at det høyst sannsynlig er en forbindelse mellom COVID-19 vaksinene og dødsfallene i de fleste av tilfellene. Videre undersøkelser er påkrevet så snart som mulig for å forklare våre funn»

Hva skjedde så med denne studien? Studien ble publisert på nettstedet til Lancet . Etter bare 24 timer ble den fjernet av tidsskriftets redaktør med begrunnelsen « at konklusjonen ikke underbygges av av studiens metodebruk «. Gjentatte søk på internett viser at artikkelen ikke er å finne noen steder; noe som tyder på at noen har gjort en god jobb med å fjerne alle spor etter hva forskerne oppdaget! Det eneste stedet man kan finne den er i en kort omtale på det alternative tidsskriftet Nexus (August-september 2023 side 7-8).

@ COPYRIGHT ØVERBY 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.