En vitenskapelig studie publisert i 2020 viser en interessant trend: Dersom barn ikke vaksineres før de er fylt ett år, gis brystmelk og fødes på naturlig vis vil de ha mindre risiko for helseproblemer i oppveksten enn om de får vaksiner første året, tas med keisersnitt og gis melke-erstatning. Her er fakta til ettertanke.

I en studie publisert i Sage Open Medicine den 27 mai 2020 tar professor i kjemiteknikk Brian Hooker og journalist Nei Z Miller for seg helsetilstanden til barn som er tidlig vaksinerte versus de som får vaksiner etter fylte ett år. Ingen av de to er leger; men studien er gjort i samarbeid med tre barneleger som har stilt data til rådighet for undersøkelsen..

I alt ble sykehistoriene til 2.483 guttebarn og 2.338 pikebarn analysert. 30.9% av barna var ikke vaksinert før 1 år, 69.1% ble vaksinert da de var 1 år og 16.3% var vaksinert etter at de var 1 år gamle. Alle barna var 3 år eller eldre da de inngikk i studien.

Resultatene av undersøkelsen .Det viste seg ikke å være en fordel for barns helse å bli vaksinert før de var ett år . Det et var mest gevinst å hente dersom barnet ble vaksinert etter første leveår og i tillegg fikk brystmelk. I statistikken brukes begrepet Odds-ratio som er forholdet mellom forekomst i prosenter av et gitt helseproblem hos tidlig vaksinerte dividert med prosentvis forekomst av samme helseproblem i prosent hos uvaksinerte 1.ste leveår. Odds -ratio høyere enn 1.0 betyr at tidlig vaksinerte kommer dårligere ut enn sent-vaksinerte; i artiklen kalt «uvaksinerte».

Helseproblemer hos tidlig vaksinerte versus vaksinert etter 1 år: tallene nedenfor gjelder barn som ble undersøkt da de var 3 år eller eldre.

Helseproblem Vaksinerte 1.ste leveår Uvaksinerte 1.ste leveår Odds-ratio=
Forsinket utvikling 10.9% 5.4% 2.18
Astma 4.7% 1.1% 4.49
Ørebetennelse 29.0% 19.5% 2.13
Mage-tarm problem 4.0% 2.9% 1.47
Hodeskader 6.7% 4.9% 1.26

Antall vaksiner første leveår øker risiko for flere helseproblemer : Men hva betyr «vaksinert før 1ste leveår?». Dette er en gruppe barn som har fått alt fra 1 vaksine første leveår til barn som har fått hele 21 vaksiner første leveår. Ved å dele opp helseproblemene etter hvor mange vaksiner barna fikk første leveår. Det viser seg at jo flere vaksiner et barn får første leveår jo flere helseproblemer har de i forhold til de som ikke er vaksinert første leveår; med to unntak. Barn som fikk 1-5 vaksiner første leveår hadde mindre mage-tarmproblemer (odds ratio 0.49) og hodeskader (odds ratio 0.68).

Tidspunkt for vaksinering og helseproblemer: Når man delte opp barna etter når de fikk sine første vaksinedoser var resultatene slik at jo lenger man ventet med å vaksinere jo større var gevinsten. Barn der foreldre ventet til 18 eller 24nde levemåned med å starte vaksinering hadde mindre forekomst av alle undersøkte helseproblemer vis a vis barn som var vaksinert før første leveår.

I en oppfølgingsartikkel med mere statistikk som ble publisert i juni 2021 på nettstedet Open Access Text, har forfatterne med enda mere data. Blant de mange data i denne artiklen er det noen positive tall å ta med seg.

  • Barn som er født på naturlig måte og ikke vaksinert første leveår, har mindre av alle undersøkelser helseproblemer enn barn som er tatt med keisersnitt og uvaksinert første leveår og de som var først med keisersnitt og vaksinerte første leveår.
  • Barn som får morsmelk (dies) første leveår har mindre helseproblemer enn de som får melke-erstatning. Den eneste sykdommen som kom bedre ut hos de som fikk melke-erstatning var interessant nok vannkopper («chickenpox»)
  • Barn som var vaksinerte første leveår hadde høyere risiko for helseproblemer enn de som ikke var vaksinert første leveår; med ett unntak. Tidlig vaksinerte hadde mindre utbrudd av vannkopper !! Dette bekrefter at vannkoppevaksinering er en fordel før første leveår.

Autisme og ADD/ADHD : I undersøkelsen i Open Access Text var også helseproblemene ADHD /ADD og autisme tatt med. Også disse to helseproblemene fulgte samme trend: de var hyppigere hos tidlig vaksinerte . Det var imidlertid ett avvik fra reglen: Barn som var tatt med keisersnitt og ikke ble vaksinert første leveår hadde ikke ADD/ADHD!!

Risiko tallene for autisme vil nok vekke størst debatt i USA og mange andre land og trekkes i tvil av skeptikere.

 

@ Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.