Vitenskap: Immunstyrkende terapi med vitaminer.

Del 2: Vaksiner har som formål å øke aktiviteten i immunsystemet mot en bestemt type mikrobe .Vaksiner styrker derimot ikke immunsystemet mot enhver mikrobe,derfor må det stadig lages nye vaksiner mot nye mikrober. Immun-styrkende terapi har som formål styrke hele immunsystemet i dets daglige kamp mot enhver mikrobe og kreftcelle som truer kroppen.Når planter, mennesker og dyr får nok næringsstoffer vedlikeholdes et sunt immunforsvar og deres evne til å overleve og leve lenge blir styrket.
 
Professor Pauling  om  immunsystemet og vitaminer.
Immunsystemet beskytter deg mot infeksjoner og bidrar til  din almene helse-tilstand . . .

Denne artikkelen er kun for betalende medlemmer i "Mind Your Health Club".

Mat for liv

Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Forskere og miljø-aktivister avslører at Zika-virus epedemien i Brazil er en mediabløff !

Sjokknyheter. Epidemi på gang! Ifølge media har Zika virus epidemien i Brazil fremkalt fosterskade hos 3893 barn, 49 døde. Opprørte spesialister har uttalt seg til media seg om hvor farlig dette er. Men velmenende ekspertise og ærlige journalister ser ut til å ha blitt ført bak lyset av kyniske politikere og industriforetak  i Brazil. Her er nyhetene helseminister Bent Høie og norske media ikke fikk med seg:

Miljøbevisste forskere har avslørt «noe» du bør vite om…

zika7Leger fra Red Univeristaria de Ambiente et Salud , en aksjonsgruppe startet av miljøbevisste akademikere /leger/ forskere og sivile personer med utgangspunkt i Universitetet i  Cordoba i Argentina har informasjon du bør vite om: Gruppen har hatt som oppgave å overvåke og rapportere helseskader som har kommet i kjølvannet av ukontrollert misbruk av giftige sprøytemidler i landbruket og bekjempelse av mygg-overførte sykdommer! Gruppen har vært i arbeid siden 2010 og på nettsiden kan de som leser engelsk og helst spansk lese følgende:

Helseskadene som Brazilianske myndigheter har påstått er fremkalt av infeksjon fra Zika Virus har ingen ting med dette viruset å gjøre. Helseskadene har oppstått i områder der det de siste 18 måneder har vært drevet intensiv sprøyting fra fly med larve-giften Pyriproxifen som lages av Sumitomo Chemicals, en ”strategisk partner ” av kjemikaliegiganten Monsanto.

Miljøgift i luften og drikkevann skader befolkningen!

zika2Dette har ifølge gruppen miljøbevisste forskere og aktivister vært kjent i lang tid før Zika virus historien kom i pressen. Men hva er forbindelsen til Zika viruset ? I 18 måneder har den Brazilianske regjeringen betalt firmaet Sumitomo Chemicals for å spraye store områder med larve-giften Pyriproxifen fra fly for å utrydde larver fra moskito som sprer Dengue Feber og det egentlig ufarlige Zika-viruset. Regjeringen har også tillatt at giften ble tilsatt drikkevannskilder!!

Som følge av den massive sprayingen og tilførsel av giften til drikkevann er 3893 barn født med hjerne-defekter i områdene der sprøytemidlene åpenbart brukes liberalt og uten kontroll har 49 av de 3893 barna dødd og av disse 49 døde var bare 5 infisert med Zika- viruset.

Zika viruset er ufarlig hevder forskere som vet bedre.

zika5Videre har forskningen til miljøaktivistene /lege/ akademikerne brakt på det rene at i flere områder i Sør og Latin Amerika har inntil 75% av befolkningen vært infisert av Zika-virus uten at det noen sinne er påvist fødselsskader hos fostre. Kun i områder der det er sprayet gift  fra fly  eller der giften er tilført drikkevannet er det påvist skader. Det larvedrepende, genskadelige stoffet Pyriproxifen fra Monsanto-partner Sumitomo Chemicals  er altså ifølge forskerne selve kilden.

Ifølge flere miljø- bevisste leger/forskere /akademikere og sivile aktivister i ulike land kan det synes som om den Brazilianske regjeringen vil få media i eget land og verdenssamfunnet til å ”se feil vei” dvs. ha fokus på et ufarlig virus for å dekke over ukontrollert /massiv bruk av det giftige sprøytemidlet Pyriproxifen fra Monsanto partner Sumitomo Chemicals. Det har også blitt spekulert på om dette er en planlagt media-manipulasjon for å spre frykt for så å tilby vaksine mot Zika-virus på verdensbasis, med andre ord skape frykt for noe som det ikke er grunn til å frykte.

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Disclaimer

Autisme: ny teori påstås å gi håp om et bedre liv.

Del II. Ved undersøkelser av hjernen  hos autister oppdaget forsker Brett Cohen skader som han satte i sammenheng med forhøyede mengder av GABA (gamma–amino-smørsyre) ammonium (NH3) i plasma hos pasientene. Cohen fant også genforandringen som ledet til problemet…

Brett Cohen fremsatte da en teori om at de høye mengdene GABA fremkalte de fleste symptomene som opptrer ved autisme. Han mente også at den høye mengden av ammonium hemmet enzymet GABA-T som skal nedbryte GABA i lever. Derved oppstår det både høye verdier av GABA og ammonium. Den biokjemiske defekten resulterte også i at GABA ble ufullstendig nedbrudt og at dette ledet til økning av stoffet propionsyre og meta-malon syre (MMA).

Kirurgen  Andrew Wakefield påviste ved objektive målinger høyere verdier av MMA  hos autister enn hos friske. MMA er interessant fordi det også øker når man har for lite vitamin B12 i blodet, kan da B12 være enda en faktor i dette pusle-spillet spurte WakefieldWakefield fremsatte senere en teori om at økningen av MMA var fremkalt av defekt opptak av B12 i barnas tarm.

Cohen`s  forklaring på MMA har derimot ingen ting med Andrew Wakefields B12- mangel teori å gjøre fordi han linker høy MMA med økt GABA, mens Cohen krediteter Wakefield for hans målinger. I 2004 lyktes det Cohen å identifisere gendefekter hos autister som kunne forklare defekten i GABA omvandlingen og derved økt MMA uten å trekke inn vaksiner i det hele tatt!

CorpusCallosum3dGABA er en hemmende nevrotransmittor. Høye verdier leder til skader på Corpus callosum i hjernen, ett av sentrene for kognitive evner, tale og intelligens. Ifølge Cohen kan disse skadene i hjernen forklare visse av de typiske kjennetegnene ved autisme.  GABA teorien ser ikke ut til å forklare alle sider ved  autisme. Det kreves mer forskning, men det gir i det minste håp om at ikke alle sider ved gendefekter er upåvirkelige. Siden norske biokjemikere og genforskere er i verdenstoppen burde dette være et område der myndighetene kan gi mere penger for å hjelpe våre eminente forskere til å øke vår forståelse og i neste omgang hjelpe personer med autisme. Mer forskningsstoff i del III.

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Dsiclaimer

Autisme: årsaker, behandling og mulige forebyggende tiltak!

Del I: Autisme øker dramatisk. I USA fødes 1 av 68 med autisme/PDD. Ny amerikansk forskning utført av topp vitenskapsfolk mener de er i ferd med å finne årsakene og behandlingen som lindre tilstanden. Ikke bare det: Andre forskere mener det eksisterer forbyggende tiltak som kan redusere genskader hos foreldrene slik at sjansene for å føde et autistisk barn minskes, men den norske regjeringen har forbudt midlene uten å være klar over det. Vi bringer deg nyhetene!

Autisme/PDD øker dramatisk !

Autisme er en genetisk lidelse som innebærer at barnet har alvorlig mangel på sosiale ferdigheter, autism-diagnoses-risingforsinket eller avvikende språkforståelse og redusert taleevne, og har ritualisert og gjentagende adferd som kommer til uttrykk i sosial adferd, lek og valg av interesser. Det er stor spredning av hvor alvorlig barnet er rammet alt fra lett grad til 100% invalidiserende. Inntil nå finnes det ingen akseptert medisinsk terapi for autisme!

I år 2000 var forekomsten av autisme 1 pr 10.000 levende fødte barn i USA, fire år senere steg antall autister til 1 pr 1000 levende fødte barn. Forskere som bruker en mer liberal definisjon av autisme og klassifiserer lidelsen som en del av PDD (Pervasive Developmental Disorder = Omfattende Utviklings Forstyrrelse) opplyser at det den gang ble født 1 barn med autisme/PDD pr 500 levendefødte!! I 2009 var tallet med autisme/PDD steget til dramatiske 1 pr 150 levende fødte amerikanske barn og i 2014 anslår Center for Disease Control (CDC) at forekomsten av autisme er steget til 1 pr 68 levende fødte barn i USA! Og tallet stiger.

Årsaker og gener.

dnaDet finnes mange forsøk på å forklare den dramatiske økningen man ser i antall autsime/PDD ofre. Teoriene omfatter alt fra infeksjoner og vaksiner(?) til miljøgifter . Det siste nye innen forskningen kalles epigenetiske årsaker. Epigenetikk er det faktum at våre gener adapterer seg og påvirkes av miljøet i sin videste forstand. Lenge før man fikk avanserte DNA testmetoder ble det ført beviser for at miljøet kan påvirke hvordan arvelige egenskaper kan endres  (I .Lobo Nature Education 1(1):39 ) I 2006/2007 kom det forskning som kunne med sikkerhet bevise at gen-sekvenser i arvestoff blir påvirket av miljøet, dette kalles epigenetikk. Kjente miljøfaktorer  som man lenge har visst påvirker gener er temperatur, ernæring, stress og parasittinfeksjoner (Carl Zimmer: Parasite rex 2014). Poenget er at dersom slike faktorer vedvarer kan egenskapene individet har utviklet i kampen for sin eksistens overføres til barn og deretter barnebarn.

Radioaktivitet kan skape autisme i tredje slektsledd.

Radioaktivitet dengang blir barnas skjebne i dag

Radioaktivitet dengang blir barnas skjebne i dag

Mange miljøfaktorer er altså oppdaget som årsak til direkte genskader og epigenetiske skader. Brett Cohen og andre forskere mener at en hovedkilde kan være  radioaktiv stråling. Strålingen  stammer fra bruken av atomvåpen mot Japan under Verdenskrig II og senere fra prøvesprengninger i atmosfæren i etterkrigstiden. Andre årsaker er kjente lekkasjer av radioaktivt avfall fra sivile atomulykker som Three Miles Island , Tjernobyl og Fukushima. I tillegg til dette kommer talløse og ikke rapporterte lekkasjer fra atomkraftverk og atomdrevne militære fartøy. Fordi den radioaktive strålingen nå stiger på verdensbasis som følge av slike lekkasjer, har mange lands regjeringer sluttet å offentliggjøre strålingstall i håp om at publikum skal glemme en truende tragedie som rammer vår generasjon og neste generasjoner.

Holdes leger uvitende via utdanningssystemet?

Leger som har et spesielt ansvar om å bli informert og bringe informasjon videre, de er i dag tause om det som skjer med folkets helse. De mangler svar på hvordan epigenetiske skader kan forebygges. Sistnevnte er bevist mulig , men metodene er forbudt i Norge fordi de innebærer bruken av store doser mineraler/vitaminer som sittende helsebyråkrater dessverre i mangel av kunnskapsbasert beslutninger har forbudt innført etter 1.10.15. Når så galt er skjedd at man har et barn med autisme/PDD finnes det i følge Cohen en løsning som kan bedre barns skjebne, dette er interessant nok….(fortsettelse følger)

Kilde: Cohen B: Rising Autisme Rates and the Link with Epigenetics. Nexusmagazine, October-November 2015, 21-24

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Disclaimer

Du blir ikke nødvendigvis syk av å bli smittet med en sykdomsfremkallende bakterie eller virus!

Borrelia-debatten har gjenoppvekket en 140 år gammel debatt om hva som skaper sykdommer. En gruppe leger hevdet og hevder fortsatt at dersom du er syk og legen påviser en bakterie i ditt blod så blir du bra av antibiotika i store nok mengder. En annen gruppe hevdet og hevder fortsatt at immunsystemet og allmenhelsen bestemmer om bakterien du smittes med skal gi opphav til sykdom. Professorene Petr Skarbanek og James McCormick har i sin bok «Medisinsk Dårskap og Feilslutninger » sett på problemet og kommer med noen interssante opplysninger du bør tenke over.

Det er lang vei fra fakta til det skrevne ordet.

Korzybski: Kartet er ikke terrenget!

Korzybski: Kartet er ikke terrenget!

Vitenskap er i følge semantiker(språkanalytiker) og ingeniør grev Alfred Korzybski å samle data ved hjelp av sansene eller instrumenter(maskiner  ,mikroskoper osv.) for deretter å ordne det man erfarer i bilder. Dette er helt i tråd med neuro-psykologiens nåværende forståelse av hvordan hjernen fungerer. Når data er omdannet til bilder i hjernen må man deretter prøve å bruke språket til å ordne bildene som dannes på en slik måte at andre forstår hva man har funnet ut ved sansing og måling. Dette er ekte vitenskap slik det skal være. Dette er slik man har skapt alt fra datamaskiner til rom-raketter. Ingeniørkunst kan derfor med rette sies å være den mest ekte av alle vitenskaper fordi det er en ganske rett linket fra fakta til bilder til teorier som leder til konstruksjoner av nyttige og sikkert noen unyttige ting. Som tidligere fysikkstudent er det i en slik verden jeg liker å befinne meg: der fakta leder til hva jeg vil si om verden.

Dessverre er ikke medisinen en vitenskap i vanlig forstand skal vi tro vitenskapsanalytikere som professor Karl Popper, Alfred Korzybski for ikke å glemme professorene Petr Skrabanek og James McCormick hvis bok ” Medisinsk Dårskap og Feilslutninger” går rett i hjertet av dagens ”medisinske” villfarelser både naturmedisinske og skolemedisinske .Ingen blir spart og bra det det være så lenge forfatterne holder seg til tema og ikke henfaller til å uttale seg om emner de åpenbart vet lagt mindre om.

Når teorier blir presentert som fakta.

Skrabanek: Skeptisismens Gudfar!

Skrabanek: Skeptisismens Gudfar!

I boken til Skrabanek og McCormick tar forfatterne opp fenomenet ”årsak til sykdommer”. Blant mange årsaker til sykdommer vet vi at mikrober som finnes i kroppen kan skape sykdommer; men en bakterie er ikke nok til å skape en sykdom! Troen på at en mikrobe (virus, bakterie eller sopp) alene kan skape en sykdom er ikke i samsvar med fakta hevder forfatterne. De sporer denne troen /antagelsen tilbake til professor Robert Koch som hevdet at dersom en mikrobe er årsak til pasientens sykdom, så skal man kunne påvise mikroben i en prøve fra pasienten (blod, spytt, urin ,avføring, hud avskrap, tarmprøve og lignende), deretter dyrke den på et laboratorie, så skal bakterien fremkalle samme sykdom hos et forsøksdyr som får injisert bakterien som hos pasienten den ble hentet ut fra. Ideen hadde Robert Koch fra sin lærer professor Henle som på sin side manglet fakta til å underbygge påstanden;det var mer en forestilling i hans hode enn et faktum bevist ved å se i mikroskopet.

I mangel på beviser for sine utsagn, kalte derfor Robert Koch dette for postulater,som er en finere talemåte for påstander som enda ikke er bevist men antas å være slik.Det er som å lage et veikart og håpet at terrenget er deretter.Vi er da i religionens verden.Enten får verden være slik vi sier,ellers så får verden seile sin egen sjø og vi står på vårt!! Da vitenskapen fikk flere fakta innså mange at Koch faktisk kan sies å ha diktet opp en del av det han presenterte som sannheter. Skrabanek og Mc McCormick  gir derfor Koch «det glatte lag» og sier at Koch tar en medvirkende årsak (bakterien) for å være den eneste årsak til en infeksjonssykdom!

Professorens påstander var ikke det samme som sannheten om verden!

Kochy science

Kochy science

Koch`s påstander som fortsatt av mange ansees som 100% sanne og antas å ha  en universal status slik Koch ønsket og arbeidet for.De  som tror slik  på et nivå Korzybski kaller det teoretiske nivået. Det er noe Koch trodde skulle være slik uten at han etterprøvde det ved direkte forsøkt annet enn for et fåtall bakterier og et fåtall sykdommer. Istedet for å holde seg til det han visste, mente  han at det han hadde sett og erfart gjaldt alle bakterier, alle typer syke, alle typer forsøksdyr. Dette til tross for at Kolera-bakterien ikke skaper sykdom hos kveg, kaniner, marsvin eller høns. Det som er farlig for noen arter er det ikke derved for andre arter.

Mer om dette  kan du lese i min bok Syk av Flåttbitt som du bestiller på denne websiden. Robert Koch var dessverre ikke alene om dette; det er i følge Alfred Korzybski en svakhet vitenskapen har arvet fra den greske filosofen Aristoteles som mente at man kunne lage universelle utsagn fra et fåtall observasjoner. Sagt mer folkelig: Vi tror vi vet alt når vi bare vet litt. Korzybski`s livsverk var derfor å skape en vitenskap uten denne vitenskaplige naivitet.

Professor Koch påstår at drikker du kolerainfisert vann blir du syk!!

Skeptikerne Bibel?

Skeptikerne Bibel?

Fordi  Robert Koch  var en sann entusiast , en svoren tilhenger av Aristoteles og ikke en nøyaktig semantiker ( forståelse for konsekvenser av egen ordbruk)  gikk han for langt bort fra fakta i det han skrev. Ifølge Skrabanek og McCormick  konstruerte Koch en  sykdomslære som  forledet leger og publikum til å tro at dersom man ble smittet med en mikrobe i kroppen og man ble syk, så var bakteriens tilstedeværelse den eneste årsak til sykeligheten. Koch hadde rett og slett sett bort fra kroppens eget forsvarssystem mot mikrober og totalt neglisjert pasientens allmennhelse som medvirkende faktor!

Skrabanek og McCormick tar for seg ett historisk eksempel på hvordan Koch`s monomane tro på mikroben og neglisjering av allmennhelsen ble bevist å være en ufullstendig forståelse. Beviset er historisk sett slik: Da Robert Koch kom tilbake fra sin reise til Egypt i 1883 hadde han med seg en ren-kultur av bakterien Vibrio Cholerae som han hadde sett med mikroskopi i avføringen hos pasienter med tarmsykdommen kolera. Bakterien var kjent helt siden 1854 da den første gang ble identifisert i mikroskop av italieneren Filipo PaciniKoch opptrådte som om han ikke hadde hørt om Pacini og hevdet at han var den som hadde oppdaget bakterien først. Det kan godt være slik fordi man den gang ikke hadde internasjonal utveksling av vitenskap, men det kan også være at det ikke var slik. Hvorom alt: Robert Koch hevdet at det var nok at man fikk i seg bakterien fra urent drikkevann eller mat til at man så skulle bli syk og utvikle tarminfeksjonen kolera. Sykdommen kunne medføre døden på grunn av hyppige diaréer med stort væsketap. Med rett væsketilførsel mineralsalter og bruk av visse plantestoffer er ufarlig  for de fleste.Antibiotika kan forkorte sykdommen;men væskeinntak er livreddende,

Professor Pettenkofer drikker kolerainfisert vann uten å bli syk!!

Pettenkofer

Pettenkofer

Professor Robert Koch`s samtidige professor Max von Pettenkofer(1818-91); kjent som grunnlegger av moderne hygiene og epidemiologi, mente at Robert Koch bakterie-teori var for enkel. Han mente at all vitenskapelig erfaring tilsa at bakterien alene ikke var god nok forklaring, det måtte foreligge andre faktorer som bidro til at bakterien kunne gi sykdommen. Idag vet vi at svaret ligger i allmennhelsen og immunsystemet. Det visste ikke hverken Koch eller Pettenkofer den gang, men Pettenkofer forstod at det var noe mer enn bakterien, en faktor han døpte «X» for ukjent. For å bevise  at bakterien alene ikke var nok utfordret han Koch til en bakteriologisk duell. Koch påstod at om Pettenkofer drakk kolera-bakterie- vann ville han få sykdommen kolera. Pettenkofer sa at dette ikke alene var nok, og for å overbevise Koch og pressen  inntok han 9 Oktober 1892 en buljong tilsatt kolerabakterier.

I følge Koch`s teori ville han bli alvorlig syk. Det ble han ikke. Han fikk en mild diarre, men ingen kolerasykdom!!. .Han beviste derved at en bakterie-infeksjon alene er ikke nok til å fremkalle en sykdom. Det må være noe annet i tillegg. Dessverre for Pettenkofer var hans forklaring på hva dette «andre og ukjente X » var. Han trodde det var noe i jordsmonnet som aktiverte mikroben. Det var feil!! I dag vet vi at svaret er pasientens allmennhelse og immunsystem dvs. «motstandskraften mot sykdom» som er svaret. På hver sin kant fremla Koch og Pettenkofer feil forklaringer. Begge så det sammen, men deres hjerner tolket det de så ulikt.

Tragiske følger av kolera-duellen!

En æressak min herre!!

En æressak min herre!!

Pettenkofer hadde sett at man kunne være frisk selv om man ble smittet av en bakterie. Dette kunne han bevise ved undersøkelser av sykdommens forekomst i befolkningen. I en befolkning som utsettes for smitte er det kun et lite antall som blir syke; et godt argument for ikke å vaksinere en hel befolkning, men heller søke å bedre hygienen og allmennhelse og høyne befolkningens motstandskraft mot mikrober. Problemet for Pettenkofer var at han ikke kunne nok om immunforsvar og allmennhelse og derfor forklarte sine iakttagelser med ord som ikke var i samsvar med fakta. Han trodde det var noe i jordsmonnet som skapte aktive eller inaktive bakterier. Konsekvensene av hans feilaktige teori ble at han ikke ville koke infisert vann eller satse på bedre allmennhelse.

 

Bakterie+ dårlig helse= ?

Bakterie+ dårlig helse= ?

Kochs feil på sin side var at han neglisjerte det faktum at kun et fåtall smittede ble syke og i stedet påstod ubegrunnet at dersom man var syk var det fordi man var smittet av bakterien. Han hadde rett og slett unnlatt å teste friske for å se om det fantes friske bærere av bakterien. I dag vet vi at det er slik. I enhver befolkningen kan det finnes et stort antall friske bærere av en hvilken som helst mikrobe. Også et argument mot massevaksinasjoner slik Koch foreslo: Hvorfor tilføre mer av det friske bærere allerede har i seg? Robert Kochs feil medførte også at heller ikke han gikk inn for bedre allmennhelse, men i stedet satset på to tiltak som dog virket: koking av vann og isolering av syke på egne leire eller sykehus!! I ettertid vet vi at koking av vann var 100% i tråd med vitenskapen, men at isolering i det omfang Robert Koch iverksatte var unødvendig.

Medsinens bitre pille som er vanskelig å svelge selv i dag.

Antibiotika eller sosial reform---??

Antibiotika eller sosial reform—??

Disse to geniale pionerer i de smittsomme sykdommers historie  illustrerer hvordan det å ikke holde seg til fakta, men henfalle til teorier og induksjon; skape allmenne teorier fra et fåtall observasjoner leder til feil vitenskapelig innsikt. Det er denne vitenskaplige «sykdom» Alfred Korzybski ville  helbrede med sin 1200 siders  livsverk : Vitenskap og Normalitet. Hadde Koch og Pettenkofer og de fleste leger og forskere vært mer nøyaktige i sine iakttagelser og ikke så opptatt av ære ,anerkjennelse og å skape storslagne teorier, kunne man allerede den gang ha erkjent det alle så: nemlig  at infeksjons- sykdommer helst rammer svake og syke og disse er det flest av i den sosiale  underklasse. De med dårlige boforhold, skitne arbeidsplasser, lav inntekt, dårlig ernæring, dårlig drikkevann osv. var og er det de som i størst grad led og lider under de smittsomme sykdommene.

Overklassens feilslutninger blir underklassens lidelser.

Hva trengs her...?

Hva trengs her…?

Forståelsen av og erkjennelsen av sykdommers  ulike fordeling blant sosiale klasser er erkjent men  ikke  fullverdig implementert i moderne, industriell medisinsk praksis. Et eksempel på velment handling koplet med sosial angst for å tale vitenskapens sak illustreres ved at leger drar U-land for å dele ut antibiotika og vaksinere mot smittsomme uten samtidig tale for bedring av sosiale kår i de land de arbeider i. Man gjentar derfor de samme feil Koch og Pettenkofer stred om!  Det vitenskapen idag faktisk vet er at det disse landene trenger er bedre sanitæranlegg, bedre ernæring, bedre boforhold, nok av nødvendige mineraler og vitaminer i maten og fremfor alt fravær av krig. Medisinens vitenskapssosiale konsekvenser er således langt fra implementert: Istedet blir sosial urettferd oppretthold og forsterket ved at leger fra rike land reiser til U-land og innbiller folk at de kan hjelpe de syke uten at de sosiale kårene bedres. Dette er lik det mange religioner i alle år har sagt til de undertrykte: Lev lykkelig med din fattigdom og elendighet ved å tro på vår gud. Eller som Korzybski så ironisk ville sagt det hadde han levd i dag: Den som  har en vei til indre lykke vil være fortsatt lykkelig mens han går seg bort etter feil kart. Men det er ikke slik det skal være? Eller er det slik du mener det skal være……. Vi gir ikke svaret; vi tar frem premissene. Du får selv velge hva du skal tro. Vi drifter kun et informasjons-nettsted.

Copyright Bjørn J Øverbye – 2015

Les vår Disclaimer.

 

Selvhelbredelse: Fra behandling til handling!

Kan du spise og trene deg frisk uten piller ? Er det mulig å påskynde selvhelbredelse med asiatiske metoder som Yoga og Chi Gong? Har vitenskapen laget maskiner som utsender energibølger som likner de kroppen selv lager for selvhelbredelse og derved klart å imitere mekanismene bak selvhelbredelse?Finnes det naturlige metoder  som gir deg økt evner til å motstå og bli bra av infeksjoner? En serie om selvhelbredelse. del 1

Vitenskapen ligger foran legenes hverdag.

Back from the  future

Back from the future

Dagens naturvitenskap ligger allerede mange tiår foran det helsevesenet har råd og muligheter for å anvende i en travel og lite fleksibel hverdag. Vitenskapens pionerer har for lengst flyttet grenser for erkjennelse og trengt stadig dypere inn i mysteriene som ligger ak det vi kaller liv, tanke og intelligens. Mens leger fortsatt må jobbe med et begrenset utvalg kjemiske stoffer, kirurgi og psykisk nødhjelp innenfor et system kalt New Public Management ,har vitenskapens pionerer for lengts gått forbi disse grensene og begynt å forstå en av livets største gåte: selvhelbredelse !!. De har nådd stadiet der man ikke lenger studerer skadene virus, bakterier og gifter gjør på kroppen; men hvordan kroppen overvinner mikrobene og selvhelbrede skadene de fremkaller! Der jakter på og har funnet nøkler til det evige gamle visdomsord: Legen behandler, men naturen helbreder (seg selv)

4 milliarder år med eksperimenter har gitt resultater!

Mens moderne legevitenskap bare kan skryte på seg snaue 200 år, har levende organismer fra de første bakterier og virus frem til dagens mange dyrearter (herunder menneske-dyrene) eksperimentert med naturlovene i 4 milliarder år og løst gåter legevitenskapen, fysikken og kjemien kun har sett de første konturene av. Og hva mener pionerene blant vitenskapsmenn å  ha realisert som legene ennå ikke kan benytte ?

Stopp denne avviklingen av helse !

Stopp denne avviklingen av helse !

Men leger lærer at kroppen består av celler som styres via DNA; har pionerene tatt ett steg lenger; de har studert hvordan cellenes enkelte molekyler er satt sammen av atomer  og hvordan disse vibrerer med frekvenser som beskrives av kvantefysikkens likninger. En av de fremste forskerne på dette området professor Dejan Rakovic har nylig klart å bevise at energiene i kroppens nervesystem, celler og organer oppfører seg helt i tråd med de grunnleggende lovene for kvantefysikk som ble beskrevet av fysikere som Werner Heisenberg, Erwin Schrødinger og Albert Einstein ! Levende vesener er derved bevist å være en forstørret utgave av de samme lover som gjelder for atomenes indre. I følge musiker og matematiker Richard Merrick er atomene og kroppens enkelte deler anordnet etter geometriske mønstre som kan forklares med matematiske modeller fra musikk.

Asias kultur ligger titusner av år foran oss.

Merkelig nok er ikke denne erkjennelse er ikke ny! I Asia har man i mer enn 5000 år gjort de samme erfaringene ved studier av kroppen og sinnet og naturen. De har arbeidet med direkte erfaringer av bevissthet og hvordan man med sin egen vilje kan kontrollere kroppens energier. Metodene kalles under ett Yoga i India og Taoisme i Kina. I disse praktiske treningssystemene finnes ulike metoder hvis hensikt er å utforske de ulike grader av bevissthet og de ulike grader av hvordan man behersker kroppen fysisk og dens energier; de de kalte Prana/Qi ,men vi i mangel av andre begreper kaller elektromagnetisk energi manifestert i biologiske vesener. Deres erkjennelser likner forbløffende nok på det våre fysikere har omtalt med avanserte matematiske formler.

Trening er nøkkelen til all suksess.

Ta kontroll,nå!Tren-tren-tren.

Ta kontroll,nå!Tren-tren-tren.

Ved å trene kropp ,sanser og sinn kunne disse menn og kvinner som trente  fysisk og mental kontroll fra barnsben av ,undervist av kompetente lærere, etter hvert beherske sin egen tanke og egen kropp og utføre bedrifter utrente og uopplyste feilaktig har beskrevet som ”overnaturlige” eller endog ”mirakler”. Men disse antatte mirakler er i bunnen og grunnen kun resultat av trening og bare ”enestående” fordi utrente ikke kan gjøre det samme.

Slik sett finnes det ingen mirakler eller overnaturlige fenomener; det finnes kun fenomener som enten er forstått og behersket eller ikke er forstått eller behersket ,men som manifesterer seg på tross av menneskets begrensede natur fordi de er naturfenomener.

Fra offerrolle til selvbeherskelse.

Når noen ved trening og forskning lærer seg å beherske kropp og sinn i energiene i kroppen blir det for disse en dagligdags fenomen, mens utenforstående mener det er paranormalt og skeptikere mener må være en form for trylleri eller bløff. Selvsagt er mange utrente sjarlataner som kan imitere den ekte vare, men det er ikke det sammen som at ekte vare ikke finnes! Har man innsett dette kan man i neste omgang vie tid til å prøve å forstå hva ekte vare kan være.

Hva er så mer naturlig enn å følge instruksjonene Yogier, Taoister og deres moderne venner i mange land, bruker og se hva det fører til? Heldigvis for oss finnes det slike treningsvillige personer. Et eksempel er interessen i Vesten for verden for den årtusen gamle asiatisk Yoga /taoisme metoden som kalles  pranayama. Metoden gjør at man kan styre det automatiske nervesystemet og endre hjerterytme ,blodsirkulasjon og kroppstemperaturen og derved utholde ekstrem kulde uten klær. De beste utøverne kan tåle lave temperaturer over lang tid ,noe som ellers ville ha forvoldt utrente personers snarlige død. Dette er en av eksemplene på hva Yogier forstår med å kontrollere livsenergi med tankens kraft.

Til 7060 meter iført bare sko og kortbukse beviser sinnets kraft over materien.

Ultimat kontroll!!

Ultimat kontroll!!

Jeg vil anbefale at man leser om Wim Hof fra Nederland som har klatret til 7060 meter (toppen av North Column) på Mount Everest kun iført kortbukse, sko og eller ingen klær. Hof har i dag 21 Guinness rekorder, blant annet å være nedsenket i is i 72 minutter. Men hvor har han lært slike evner ? Fra treningens -manualene til Yogier og Taoister som for årtusener siden lærte å utholde ekstrem kulde av ren nødvendighet fordi de levde i avsidesliggende deler av Himalaya med lite tilgang på trær for å tenne bål om vinteren…

Dagens sitat: «Ta vare på egen helse,før du må la andre ta vare på deg«

(NB. Wickipedia har lagt ut feil informasjoner om Wim Hof`s bedrifter,les derfor hans biografi:Becoming the Iceman)

Vil du lese mer må du melde deg inn i My Health Club.Der er resten av artikkelen og kildene og bøkene og metodene.

Copyrigth Bjørn J Øverbye 2015

Les som alltid vår disclaimer