De aller fleste barn tåler vaksiner Men forskning har indikerer at et lite mindretall barn kan ha genetiske defekter som gjør at de kan utvikle autisme i kjølvannet av vaksiner vanlige barn tåler. Dersom disse problemene blir identifisert ; kan da problemet fjernes helt?

1998 rapporten i Lancet som startet det hele: Dette år publiserte 13 leger anført av kirurgen Andrew J Wakefield en 4 siders rapport i tidsskriftet The Lancet som bygget på undersøkelse av 12 barn med autisme og tarmsykdom. Legene hevdet at det var grunn til mistanke at problemene var fremkalt av MRR vaksinen. I etterkant viste det seg at rapporten inneholdt så mange feil at den ble trukket tilbake.Men før dette skjedde ( i 2010) førte rapporten til vaksineskepsis blant publikum og en en debatt blant leger om tema autisme og vaksiner.

Dette er beskrevet i blogginnlegget den 23.3.23.Men er det grunn til å gravlegge enhver tvil ? Her er noen ubesvarte problemer.

MMR vaksinen er trygg : I dag 2023 er majoriteten av leger enige: det er ikke bevist at MMR vaksinen i sin alminnelighet leder til autisme slik Wakefield fortsatt hevder.

Det er bekreftet blant annet i en dansk undersøkelse av 537.303 barn der 440.655 var vaksinerte med MMR ble ikke funnet noen økt forekomst av autisme blant vaksinerte vis a vis uvaksinerte.

I en uttalelse fra Cochrane senter for medisinsk statistikk er det ved gjennomgang av data fra 14.7 millioner barn konkludert med at det ikke er en forbindelse mellom autisme og MMR vaksiner.

Det er derfor ingen grunn til å fraråde alle barn fra å bli vaksinert med MMR vaksine.

Men det kan være at en liten andel barn er mer mottagelig for bivirkninger enn andre.Er det denne minoriteten som er problemet ?

Unntak fra reglen ?: Å finnes artikler som kan bevise en slik forbindelse har imidlertid vist seg henimot umulig .For det første er de få.For det andre er innholdet i de fleste som finnes fjernet fra Internett.Det eneste som er tilbake av undersøkelser som kan vise forbindelse mellom MMR vaksiner og autisme er overskriftene. Her er imidlertid tre vitenskapelig undersøkelser som beviser lite; men indikerer at noen barn kan ha blitt syke etter vaksinering.

Siden 1999 hadde Dr. Wakefield samarbeidet med den verdensberømte irske patologen professor John O´Leary som via sitt firma Unigenetics Ltd i Dublin hjalp Wakefield å teste autistiske barn for mulig meslingvirus- RNA. Metoden som ble brukt var PCR , den samme som man i 2020 begynte å bruke for å påviste RNA fra Covid-19 viruset. Den 6 april 2000 vitnet de to for en Kongresshøring om autisme i USA. O´Leary kunne da bekrefte å ha påvist positiv PCR test for meslingvirus RNA i vevsprøver fra tarm hos 24 av 25 barn. I løpet av påfølgende år ble det i alt funnet positiv PCR test for mesling- RNA hos 75 av i alt 91 autistiske barn. Resultatet ble publisert i det medisinske tidsskriftet Molecular Pathology i april 2002 . I forkant av publiseringen uttalte O´Leary at han sto ved sine funn; men at han nå ikke lenger kunne si at mesling-RNA i tarm kom fra MMR vaksinen .Artikkelen finnes ikke lenger på Internett .I etterkant ble O´Leary´s funn trukket i tvil av en en uavhengig undersøkelseskommisjon ledet av en doktor Stephen Bustin .

I en undersøkelse utført av professor Vijendra K Singh og medarbeidere ved Utah Universitet i 2002 ble det funnet høye verdier av immun-antistoffer mot meslingvirus hos 75 av 125 vaksinerte barn med autisme, men ingen hos 92 vaksinerte normale barn. 90% av immunreaksjonen hos de autistiske barna som testet positivt for mesling virus antistoff hadde en profil som indikerte at virusene kom fra en MMR vaksine. Forskerne mener at autistiske barn kan ha en unormalt kraftig immunreaksjon mot meslingvirus fra vaksine eller mesling-sykdom som friske barn ikke har.

I et brev til legetidsskriftet The Lancet den 14.2.2004 henviser neurologen Peter Harvey til en upublisert undersøkelse der det ble det funnet arvestoff fra meslinger av den typen som er i MMR vaksiner i spinalvæsken hos 19 av 28 barn som hadde regressiv autisme (syk etter vaksinering ) og tarmbetennelse. Hvem som hadde foretatt denne undersøkelsen er umulig å finne ut av da listen over vitenskaplige undersøkelser Harvey henviser til er fjernet fra Internet.

Pr dato er det altså liten støtte blant forskere for noen forbindelse mellom MMR vaksiner og autisme; men det finnes noen få undersøkelser som viser at det meget lite fåtall autistiske barn kan ha en immunsvakhet som gjør at de reagerer unormalt på meslingvirus enten fra MMR vaksine eller vanlig meslinger Kan saken Hannah Poling kan være nøklen til mysteriet spør tidsskriftet Scientific American?

Saken Hannah Poling og mitokondrial defekt: I år 2000 var Hannah 19 måneder og fikk 5 vaksiner,deriblant MMR.Etter kort tid utviklet hun autistiske symptomer, diare og feber. Foreldrene; en far som er neurolog og en mor som er sykepleier og dommer søkte om økonomisk kompensasjon for vaksineskade og vant saken.

Hannah´s far fant senere ut at Hannah hadde en lidelsen mitokondrial defekt og videre at forskning avslørte at 5% av alle barn med autisme hadde denne genfeilen. Personer med en slik genfeil har redusert immunforsvar .Disse vil da være mer mottagelig for vaksinebivikninger fremkalt av levende vaksiner slik som MMR vaksinen.

Kritikere slik som mitokondrial defekt ekspert John Shoffner hevdet imidlertid autismen kunne forklares som fremkalt av en genfeilen og utløst av feber fremkalt av vaksinering og ikke av viruset i vaksinen.

Inntil nå er det ikke utført forskning på forbindelse mellom utvikling av autisme og mitokondrial defekt ,immunsvakhet og vaksiner.

Redusert evne til avgiftning og Aluminium i vaksiner: Det er videre bevist at mange barn med Autistisk Spektrum Forstyrrelse (ASD) har en nedsatt produksjon av glutation som er nødvendig for å avgifte kroppen. Dette gjør at ASD barn letter vil få skader når de utsettes for giftstoffer. Det er vist at autistiske personer har en uvanlig høyt innhold av aluminium i deler av hjernen .Det samme gjelder personer med Alzheimers sykdom og MS. Men hvorfra kommer i såfall aluminium ? Metallet finnes som forurensing i matvarer og drikkevann ; men det forekommer også som tilsetningsstoff i 18 ulike vaksiner som barn får før de er ferdigvaksinerte (men ikke MMR vaksiner). I en større undersøkelse fant forskere følgende:

  • Barn med ASD har fått flere vaksiner med Aluminium enn andre barn.
  • Økningen av ASD i USA samsvarer med økning av vaksiner med Aluminium
  • Det er samsvar mellom vaksinering med aluminiumholdige vaksiner og økning av ASD i 7 vestlige land; spesielt de vaksinene som gis i 3-4 måneders alder.

Slik situasjonen står i dag er det ingen grunn til å si at vaksiner i sin alminnelighet fremkaller autisme! En  liten andel barn kan ha genetisk feil som gjør at de reagerer unormalt på vaksiner barn flest tåler..Disse barna kan diagnostiseres før de vaksineres og slik at de ikke utsettes for potensielle problemer

@Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.