En av de store mediasakene i USA i året som gikk var vitnemålet fra tre leger i det amerikanske forsvaret om en dramatisk økning i sykelighet blant militært personell i året 2021.Varslerne og deres advokat påstod at årsaken var Covid vaksinering. Forsvarsdepartementet på sin side påstod de høye tallene for 2021 var en feil i deres dataregistrering av sykdommer. Her er et forsøk på å finne svar på hva som er sant.

Doktor Theresa Long: var den første varsleren som gikk ut i media.Hun er en utdannet militær feltkirurg med eksamen fra universitetet i Texas i 2008. Long har videre utdannelse i luftfartsmedisin, miljømedisin og behandling av ofre for kjemisk og biologisk krigføring og arbeider for tiden ved Fort Rucker i Alabama. Hun er således ikke en vanlig uskolert vaksineskeptiker, men en del utdannet og vel informert fagperson som via yrket hadde iakttatt at mange av hennes soldater og flyvere har blitt uventet syke etter COVID- vaksinering.

Soldater nekter å la seg vaksinere: I september 2021, etter at mRNA vaksinering hadde pågått i ett år, stod Long frem som fagperson sammen med representanter for legegruppen Americas Frontline Doctors i en sak en gruppe soldater hadde anlagt mot Forsvarsdepartementet, DOD (Department Of Defence ) for å ikke å bli tvangsvaksinert mot COVID-19. Problemet var da betydelig. I april 2021 motsatte hele 40% av Marinesoldatene seg vaksinasjon (48.000 soldater). Problemet var med andre ord stort i enkelte grener. Mange ventet på en rettskjennelse om de måtte la seg vaksiner

Doktor Theresa Long´s erklæring om vaksinesikkerhet: I en uttalelse på 42 punkter avgitt under ed («affidavit») forklarer doktor Long hvorfor hun er mot tvungen COVID-vaksinering, bygget på egne og andre militærlegers observasjoner av at et større antall ellers friske, topptrente soldater og militærpiloter plutselig ble syke kort tid etter vaksinasjon. Blant de mange punktene hun tok opp var:

 • Økt forekomst av hjertesykdom etter vaksinering.(punkt 18-23)
 • Allergisk reaksjon mot nano-lipid-partikler i vaksinen punkt 23)
 • Allergisk reaksjon mot PEG (Poly-Etytlene-Glykol) i vaksinen, som hun påpeker finnes i frostvæsker (punkt 25-26).I følg Long har 72% av alle testede amerikanere allergi mot PEG.
 • Manglende registrering og oppfølging av bivirkninger (punkt 30-31)
 • Innhentet data fra 15 leger og medisinsk personell som bekrefter økt forekomst av helseproblemer og som har blitt møtt med motstand fra militær-ledelsen (punkt 38)
 • Forslag til 11 umiddelbare tiltak for bedre vaksinesikkerhet (Punkt 40)

Frostvæske- oppstyr i media : Man skulle to at alle disse punktene til sammen ville føre til en seriøs debatt i media. Det gikk ikke helt slik. Istedet for en kritisk gjennomgang av de mange punktene hang mange media seg opp i at hun hadde skrevet at vaksiner inneholdt «frostveske». (Punkt 25-26 )

Uttalelsen førte til umiddelbar latterliggjøring og kritikere var raskt ute med å hevde at Long ikke visste at PEG var et ufarlig middel som ikke fantes i frostvæske.( Al.com 4-12-2021 )

Det media og faktasjekkere ikke hadde sjekket var at det Amerikanske  Mat Og Medisin Tilsynet ;FDA, i mange år hadde anbefalt å bruke PEG  i visse  legemidler,  hudkremer,  som tilsetning til mat og som frostvæske  både for biler og til avisning i flyindustrien. De visste heller ikke at bruk av PEG i  mRNA vaksiner hadde ført til alvorlige allergiske reaksjoner hos sensitive personer.

Doktor Long uttalelse var derfor i tråd med akseptert, faktabasert vitenskap; media derimot fremstilte hele saken feil ,med det formål for å øye å fremstille Long som kunnskapsløs.

Rundebordskonferanse 24 januar 2022: Konferansen ble innkalt av senator Ron Johnson (republikaner) for å høre vitneforklaringer fra leger, pasienter, representanter fra helsedepartementet, CDC (Centre of Disease Control) og vaksineindustrien for å få belyst temaet COVID-19 terapi og vaksine-sikkerhet. Ingen av de 15 inviterte representantene for industrien eller myndighetene møtte opp for å forsvare vaksinene mot kritikk..

De som møtte opp var derimot leger som jobbet med COVID-19 syke, advokater og pasienter. To av disse var doktor og varsler Theresa Long og hennes advokat Thomas Renz som også representerte to andre varslere : doktor Samuel Sigolof og general doktor Peter Chambers. Med andre ord varslere av høy kvalitet.

Disse hadde via sin posisjon tilgang til forsvarets database for militæpersonells helsetilstand, DMED. Ved å sammenlikne diagnoser i 2021 med årene før fant de en massiv økning i sykelighet i kjølvannet massevaksinasjoner av militært personell. De mente at siden DOD hadde tiet om dette til sine ansatte og media, så var det deres plikt å informere offentligheten og medsoldater.

Senator Johnsons tall Senator Ron Johnsson samlet alle relevante data fra varslerne i et brev til forsvarssjef Loyd J Austin III den 1 februar 2022 der han opplyste om tallene som var fremkommet fra varslerne under høringen. Fordi soldater og piloter i utgangspunktet er yngre friske personer og har usedvanlig god helse vil selv mindre økning representere store tall som ikke direkte lar seg overføre til det sivile samfunn.

Her er tallene fra Johnsons brev:

 • Høyt blodtrykk 2181 %
 • Sykdommer i nervesystemet 1048%
 • Kreft i spiserøret 894%
 • MS 680%
 • Kreft i mage tarm 624%
 • Guillain- Barre Syndrom (nervelammelse ) 551%
 • Brystkreft 487%
 • Skader på nervev (demyeliniserende lidelser )487%
 • Svulster på endokrine kjertler 474%
 • Kvinnelig sterilitet 472%
 • Lunge emboli 468%
 • Migrene 452%
 • Ovarier dysfunksjon 437%
 • Testikkel kreft 369%
 • Rask puls 302%

Forsvaret forklarer hvorfor : Dagen etter at Ron Johnsons brev ble publisert i media og høringen ble lagt ut på YouTube rykket forsvaret ut og forklarte tallene slik: De benektet ikke antall syke for året 2021 som er hentet ut av DMED. Men de forklarte den dramatiske forskjellen mellom året 2019 og årene før som å være fremkalt av en massiv underrapportering av sykelighet i foregående år. DOD satte derfor i gang en oppgradering av disse årene med flere diagnoser, hvoretter forskjellen mellom 2021 og foregående år forsvant.

En sammenlikning mellom data som varslerne overleverte til advokat Renz i 2021 og de korrigerte data DOD la ut siden kan nedlastes på renz-law.com Renz har kalt data før 2022 «sanne data» og forsvarets nye data for «DOD dekk aksjon». De endrede tallene fra DOD viser at sykeligheten for alle grupper har gått ned etter vaksinering! Vaksiner har altså vært et udelt gode i følge DOD.

Det konservative nettstedet «Blaze Media» skrev samme dag (2-2-2022) at « rådata for 2021 er usedvanlig høye. Hvis dette er et normalt år, har vi ikke da et forferderlig usunt mannskap i militæret ?»

Hva beviser denne saken ? Nettstedet Evidence Based Medicine som driftes av faktasjekker og kreftkirurg David H Gorski mener hele saken er ute av proporsjoner, at antivaxere har misbrukt tallene fra DMED og mistolker data for å feilaktig overbevise publikum om at mRNA vaksiner ikke er bra.

Vaksineskeptikere mener at dette er  enda et bevis i en lang rekke avsløringer om  en utrygg vaksine og myndigheter som vanlig fornekter beviselige fakta.

Det man har hevdet på denne bloggen gjentatte ganger er dette: Publikum  behøver kunnskap som kan bevise for hvem vaksiner  kan representerer et helseproblem for slik at disse kan få råd om alternativer. Denne kunnskapen mangler. Inntil da blir vaksinering en avgjørelse mellom lege og pasient.

@COPYRIGTH ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.