Vitenskap: Immunstyrkende terapi med vitaminer.

Del 2: Vaksiner har som formål å øke aktiviteten i immunsystemet mot en bestemt type mikrobe .Vaksiner styrker derimot ikke immunsystemet mot enhver mikrobe,derfor må det stadig lages nye vaksiner mot nye mikrober. Immun-styrkende terapi har som formål styrke hele immunsystemet i dets daglige kamp mot enhver mikrobe og kreftcelle som truer kroppen.Når planter, mennesker og dyr får nok næringsstoffer vedlikeholdes et sunt immunforsvar og deres evne til å overleve og leve lenge blir styrket.
 
Professor Pauling  om  immunsystemet og vitaminer.
Immunsystemet beskytter deg mot infeksjoner og bidrar til  din almene helse-tilstand . . .

Denne artikkelen er kun for betalende medlemmer i "Mind Your Health Club".

Mat for liv

Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Forskning: Elektrifiser innelufta og få bedre helse og humør!

Bedre inneluft fremmer ens fysiske helse. I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du kan få bedre helse ved å bedre luftkvaliteten ved å tilføre negativt elektrisk ladde elektroner til lufta. Metoden brukes i dag over hele verden
Lyn= jordas elektroniske terapisystem.

Den største mengden lyn kommer gjerne på sensommeren når det har vært varmt en stund. Da blir det veldig varmt langs bakken og den oppvarmede og fuktige luften stiger opp. Når den kommer opp i høyere luftlag, kjøles den ned og det dannes iskrystaller. Iskrystallene begynner å falle nedover gjennom den . . .

Denne artikkelen er kun for betalende medlemmer i "Mind Your Health Club".

Mat for liv

Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Forskning: Influensa – en diagnose, men over 40 ulike årsaker!

Her er 11 ting du trolig ikke visste om Influensa og som kan være av stor nytte når du vet det.

  1. Influensa er en samlebetegnelse på infeksjoner som angriper luftveiene og kan gi fysisk ubehag og hos meget medtatte personer kan lede til uventet død. Influensa diagnosen stilles ut fra symptomer og blodprøver legen må ta for å forstå hva som fremkaller sykdomstegnene/symptomene.
  2. Denne artikkelen er kun for betalende medlemmer i "Mind Your Health Club".

    Mat for liv
    Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Borrelia: den «perfekte» parasitt ?

Leger flest tror Borrelia er en enkel bakterie som  kan kan drepes med en kortvarig antibiotika-kur. Dette kan vise seg å være feil. Forskning viser at Borrelia er en meget avansert  formskiftende, parasitt som har oppdaget fordelene med trådløs kommunikasjon og forsøker å lage en «hjerne» for å tenke bedre!

borreliaParasitter er livsformer, noen encellede andre flercellede og de endemiske, dvs de lever i ulike insekter, fugler og dyrearter og mennesker innen et område. De flytter fra vert til vert via  vektorer (smitte-transportører). Borrelia foretrukne Vektor er flått, men kan overføres ved samleie fra mor til foster eller via blodoverføringer.

Borrelia-parasitten kan anta ulike former: korketrekker form (lik en slange), som en liten kule, som en klar boble . Den kan knoppskyte (”Blebs”) og knoppene kan inneholde DNA, hele Borrelia mikrober eller være tomme.

borreliaBorrelia-parasittene  kan også «snakke sammen»  ved  utveksling av gener som sendes mellom de ulike parasittene via små virus kjent som phager. Parasittene  kan sende elektroniske signaler til hverandre. Signalene lages når mikroben pumper Kalium gjennom sine cellevegger og skaper elektriske radio signaler. Forskere har oppdaget at disse signalene tjener som kommunikasjon mellom de ulike individene som lever i blodet.

Forsøkene til professor Benveniste med  alle mikrober og immunceller i Paris har vist at celler har et avansert «sanseapparat» som kan gjenkjenne immun-proteiner elektrisk.  Nobelprisvinner Luc Montagnier har vist at mkrober også utsender radiosignaler fra sitt arvestoff. Trolig er dette også en del av mikrober’s trådløse sanseapparat og radiokommunikasjon!! Montagnier ønsker å utnytte denne oppdagelsen til å lage en ny type diagnose der vi identifiserer mikrober ved hjelp av elektroniske metoder.

Borrelia-1Når Borrelia angripes med antibiotika kan flere individer søke sammen og dekke seg med en tynn slimhinne (Biofilm) og samlingen kommuniserer da med elektroniske signaler og oppfører seg som en primitive ”hjerne”!!!

Borrelia er en mester i å unnslippe immunsystemet og antibiotika: de kan vrikke seg hurtig for å kaste av seg immun-antistoffer, de kan blokkere produksjonen av IgM (1) som er kroppens første- rekke forsvar, de kan danne slimkapsler rundt seg som avverger angrep med antibiotika og immunceller, og de kan flytte inn i immuncellene og reise inkognito rundt i kroppen. Borrelia kan også genmutere hurtig og bli resistent mot antibiotika i løpet av kort tid.

nucleus_1Siden Borrelia er en parasitt har den lik alle andre parasitter levd på jorda i milliarder av år og har tenkt å gjøre det fortsatt. Hvordan den best kan bekjempes synes det å være ulike oppfatninger om; men en ting er sikkert .Borrelia i likhet med alle parasitter har vært her bestandig, den bor i kroppen til langt flere enn man tror.

Stort sett er det kunnskapen om den som er epidemisk (dvs når man undersøker fenomenet oppdager flere pasienter og deres leger at sykdom kommer av parasitten), mens parasitten selv er endemisk (lever hos langt flere enn de legene oppdager med sine begrensede ressurser).

Synes du dette du har lest nå er utrolig er det fordi du enda ikke har kunnskaper nok om verden du lever i, sier forskere som våger å gå litt lenger enn de offisielle sannhetene. Kunnskaper du trenger for å overleve på en fasinerende, men farlig planet !

Vil du vite mer? Kjøp boka Syk av Flåttbitt av Dr.Øverbye.

  1. Bel Bozsik, Budapest talks 2014

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Disclaimer

Du blir ikke nødvendigvis syk av å bli smittet med en sykdomsfremkallende bakterie eller virus!

Borrelia-debatten har gjenoppvekket en 140 år gammel debatt om hva som skaper sykdommer. En gruppe leger hevdet og hevder fortsatt at dersom du er syk og legen påviser en bakterie i ditt blod så blir du bra av antibiotika i store nok mengder. En annen gruppe hevdet og hevder fortsatt at immunsystemet og allmenhelsen bestemmer om bakterien du smittes med skal gi opphav til sykdom. Professorene Petr Skarbanek og James McCormick har i sin bok «Medisinsk Dårskap og Feilslutninger » sett på problemet og kommer med noen interssante opplysninger du bør tenke over.

Det er lang vei fra fakta til det skrevne ordet.

Korzybski: Kartet er ikke terrenget!

Korzybski: Kartet er ikke terrenget!

Vitenskap er i følge semantiker(språkanalytiker) og ingeniør grev Alfred Korzybski å samle data ved hjelp av sansene eller instrumenter(maskiner  ,mikroskoper osv.) for deretter å ordne det man erfarer i bilder. Dette er helt i tråd med neuro-psykologiens nåværende forståelse av hvordan hjernen fungerer. Når data er omdannet til bilder i hjernen må man deretter prøve å bruke språket til å ordne bildene som dannes på en slik måte at andre forstår hva man har funnet ut ved sansing og måling. Dette er ekte vitenskap slik det skal være. Dette er slik man har skapt alt fra datamaskiner til rom-raketter. Ingeniørkunst kan derfor med rette sies å være den mest ekte av alle vitenskaper fordi det er en ganske rett linket fra fakta til bilder til teorier som leder til konstruksjoner av nyttige og sikkert noen unyttige ting. Som tidligere fysikkstudent er det i en slik verden jeg liker å befinne meg: der fakta leder til hva jeg vil si om verden.

Dessverre er ikke medisinen en vitenskap i vanlig forstand skal vi tro vitenskapsanalytikere som professor Karl Popper, Alfred Korzybski for ikke å glemme professorene Petr Skrabanek og James McCormick hvis bok ” Medisinsk Dårskap og Feilslutninger” går rett i hjertet av dagens ”medisinske” villfarelser både naturmedisinske og skolemedisinske .Ingen blir spart og bra det det være så lenge forfatterne holder seg til tema og ikke henfaller til å uttale seg om emner de åpenbart vet lagt mindre om.

Når teorier blir presentert som fakta.

Skrabanek: Skeptisismens Gudfar!

Skrabanek: Skeptisismens Gudfar!

I boken til Skrabanek og McCormick tar forfatterne opp fenomenet ”årsak til sykdommer”. Blant mange årsaker til sykdommer vet vi at mikrober som finnes i kroppen kan skape sykdommer; men en bakterie er ikke nok til å skape en sykdom! Troen på at en mikrobe (virus, bakterie eller sopp) alene kan skape en sykdom er ikke i samsvar med fakta hevder forfatterne. De sporer denne troen /antagelsen tilbake til professor Robert Koch som hevdet at dersom en mikrobe er årsak til pasientens sykdom, så skal man kunne påvise mikroben i en prøve fra pasienten (blod, spytt, urin ,avføring, hud avskrap, tarmprøve og lignende), deretter dyrke den på et laboratorie, så skal bakterien fremkalle samme sykdom hos et forsøksdyr som får injisert bakterien som hos pasienten den ble hentet ut fra. Ideen hadde Robert Koch fra sin lærer professor Henle som på sin side manglet fakta til å underbygge påstanden;det var mer en forestilling i hans hode enn et faktum bevist ved å se i mikroskopet.

I mangel på beviser for sine utsagn, kalte derfor Robert Koch dette for postulater,som er en finere talemåte for påstander som enda ikke er bevist men antas å være slik.Det er som å lage et veikart og håpet at terrenget er deretter.Vi er da i religionens verden.Enten får verden være slik vi sier,ellers så får verden seile sin egen sjø og vi står på vårt!! Da vitenskapen fikk flere fakta innså mange at Koch faktisk kan sies å ha diktet opp en del av det han presenterte som sannheter. Skrabanek og Mc McCormick  gir derfor Koch «det glatte lag» og sier at Koch tar en medvirkende årsak (bakterien) for å være den eneste årsak til en infeksjonssykdom!

Professorens påstander var ikke det samme som sannheten om verden!

Kochy science

Kochy science

Koch`s påstander som fortsatt av mange ansees som 100% sanne og antas å ha  en universal status slik Koch ønsket og arbeidet for.De  som tror slik  på et nivå Korzybski kaller det teoretiske nivået. Det er noe Koch trodde skulle være slik uten at han etterprøvde det ved direkte forsøkt annet enn for et fåtall bakterier og et fåtall sykdommer. Istedet for å holde seg til det han visste, mente  han at det han hadde sett og erfart gjaldt alle bakterier, alle typer syke, alle typer forsøksdyr. Dette til tross for at Kolera-bakterien ikke skaper sykdom hos kveg, kaniner, marsvin eller høns. Det som er farlig for noen arter er det ikke derved for andre arter.

Mer om dette  kan du lese i min bok Syk av Flåttbitt som du bestiller på denne websiden. Robert Koch var dessverre ikke alene om dette; det er i følge Alfred Korzybski en svakhet vitenskapen har arvet fra den greske filosofen Aristoteles som mente at man kunne lage universelle utsagn fra et fåtall observasjoner. Sagt mer folkelig: Vi tror vi vet alt når vi bare vet litt. Korzybski`s livsverk var derfor å skape en vitenskap uten denne vitenskaplige naivitet.

Professor Koch påstår at drikker du kolerainfisert vann blir du syk!!

Skeptikerne Bibel?

Skeptikerne Bibel?

Fordi  Robert Koch  var en sann entusiast , en svoren tilhenger av Aristoteles og ikke en nøyaktig semantiker ( forståelse for konsekvenser av egen ordbruk)  gikk han for langt bort fra fakta i det han skrev. Ifølge Skrabanek og McCormick  konstruerte Koch en  sykdomslære som  forledet leger og publikum til å tro at dersom man ble smittet med en mikrobe i kroppen og man ble syk, så var bakteriens tilstedeværelse den eneste årsak til sykeligheten. Koch hadde rett og slett sett bort fra kroppens eget forsvarssystem mot mikrober og totalt neglisjert pasientens allmennhelse som medvirkende faktor!

Skrabanek og McCormick tar for seg ett historisk eksempel på hvordan Koch`s monomane tro på mikroben og neglisjering av allmennhelsen ble bevist å være en ufullstendig forståelse. Beviset er historisk sett slik: Da Robert Koch kom tilbake fra sin reise til Egypt i 1883 hadde han med seg en ren-kultur av bakterien Vibrio Cholerae som han hadde sett med mikroskopi i avføringen hos pasienter med tarmsykdommen kolera. Bakterien var kjent helt siden 1854 da den første gang ble identifisert i mikroskop av italieneren Filipo PaciniKoch opptrådte som om han ikke hadde hørt om Pacini og hevdet at han var den som hadde oppdaget bakterien først. Det kan godt være slik fordi man den gang ikke hadde internasjonal utveksling av vitenskap, men det kan også være at det ikke var slik. Hvorom alt: Robert Koch hevdet at det var nok at man fikk i seg bakterien fra urent drikkevann eller mat til at man så skulle bli syk og utvikle tarminfeksjonen kolera. Sykdommen kunne medføre døden på grunn av hyppige diaréer med stort væsketap. Med rett væsketilførsel mineralsalter og bruk av visse plantestoffer er ufarlig  for de fleste.Antibiotika kan forkorte sykdommen;men væskeinntak er livreddende,

Professor Pettenkofer drikker kolerainfisert vann uten å bli syk!!

Pettenkofer

Pettenkofer

Professor Robert Koch`s samtidige professor Max von Pettenkofer(1818-91); kjent som grunnlegger av moderne hygiene og epidemiologi, mente at Robert Koch bakterie-teori var for enkel. Han mente at all vitenskapelig erfaring tilsa at bakterien alene ikke var god nok forklaring, det måtte foreligge andre faktorer som bidro til at bakterien kunne gi sykdommen. Idag vet vi at svaret ligger i allmennhelsen og immunsystemet. Det visste ikke hverken Koch eller Pettenkofer den gang, men Pettenkofer forstod at det var noe mer enn bakterien, en faktor han døpte «X» for ukjent. For å bevise  at bakterien alene ikke var nok utfordret han Koch til en bakteriologisk duell. Koch påstod at om Pettenkofer drakk kolera-bakterie- vann ville han få sykdommen kolera. Pettenkofer sa at dette ikke alene var nok, og for å overbevise Koch og pressen  inntok han 9 Oktober 1892 en buljong tilsatt kolerabakterier.

I følge Koch`s teori ville han bli alvorlig syk. Det ble han ikke. Han fikk en mild diarre, men ingen kolerasykdom!!. .Han beviste derved at en bakterie-infeksjon alene er ikke nok til å fremkalle en sykdom. Det må være noe annet i tillegg. Dessverre for Pettenkofer var hans forklaring på hva dette «andre og ukjente X » var. Han trodde det var noe i jordsmonnet som aktiverte mikroben. Det var feil!! I dag vet vi at svaret er pasientens allmennhelse og immunsystem dvs. «motstandskraften mot sykdom» som er svaret. På hver sin kant fremla Koch og Pettenkofer feil forklaringer. Begge så det sammen, men deres hjerner tolket det de så ulikt.

Tragiske følger av kolera-duellen!

En æressak min herre!!

En æressak min herre!!

Pettenkofer hadde sett at man kunne være frisk selv om man ble smittet av en bakterie. Dette kunne han bevise ved undersøkelser av sykdommens forekomst i befolkningen. I en befolkning som utsettes for smitte er det kun et lite antall som blir syke; et godt argument for ikke å vaksinere en hel befolkning, men heller søke å bedre hygienen og allmennhelse og høyne befolkningens motstandskraft mot mikrober. Problemet for Pettenkofer var at han ikke kunne nok om immunforsvar og allmennhelse og derfor forklarte sine iakttagelser med ord som ikke var i samsvar med fakta. Han trodde det var noe i jordsmonnet som skapte aktive eller inaktive bakterier. Konsekvensene av hans feilaktige teori ble at han ikke ville koke infisert vann eller satse på bedre allmennhelse.

 

Bakterie+ dårlig helse= ?

Bakterie+ dårlig helse= ?

Kochs feil på sin side var at han neglisjerte det faktum at kun et fåtall smittede ble syke og i stedet påstod ubegrunnet at dersom man var syk var det fordi man var smittet av bakterien. Han hadde rett og slett unnlatt å teste friske for å se om det fantes friske bærere av bakterien. I dag vet vi at det er slik. I enhver befolkningen kan det finnes et stort antall friske bærere av en hvilken som helst mikrobe. Også et argument mot massevaksinasjoner slik Koch foreslo: Hvorfor tilføre mer av det friske bærere allerede har i seg? Robert Kochs feil medførte også at heller ikke han gikk inn for bedre allmennhelse, men i stedet satset på to tiltak som dog virket: koking av vann og isolering av syke på egne leire eller sykehus!! I ettertid vet vi at koking av vann var 100% i tråd med vitenskapen, men at isolering i det omfang Robert Koch iverksatte var unødvendig.

Medsinens bitre pille som er vanskelig å svelge selv i dag.

Antibiotika eller sosial reform---??

Antibiotika eller sosial reform—??

Disse to geniale pionerer i de smittsomme sykdommers historie  illustrerer hvordan det å ikke holde seg til fakta, men henfalle til teorier og induksjon; skape allmenne teorier fra et fåtall observasjoner leder til feil vitenskapelig innsikt. Det er denne vitenskaplige «sykdom» Alfred Korzybski ville  helbrede med sin 1200 siders  livsverk : Vitenskap og Normalitet. Hadde Koch og Pettenkofer og de fleste leger og forskere vært mer nøyaktige i sine iakttagelser og ikke så opptatt av ære ,anerkjennelse og å skape storslagne teorier, kunne man allerede den gang ha erkjent det alle så: nemlig  at infeksjons- sykdommer helst rammer svake og syke og disse er det flest av i den sosiale  underklasse. De med dårlige boforhold, skitne arbeidsplasser, lav inntekt, dårlig ernæring, dårlig drikkevann osv. var og er det de som i størst grad led og lider under de smittsomme sykdommene.

Overklassens feilslutninger blir underklassens lidelser.

Hva trengs her...?

Hva trengs her…?

Forståelsen av og erkjennelsen av sykdommers  ulike fordeling blant sosiale klasser er erkjent men  ikke  fullverdig implementert i moderne, industriell medisinsk praksis. Et eksempel på velment handling koplet med sosial angst for å tale vitenskapens sak illustreres ved at leger drar U-land for å dele ut antibiotika og vaksinere mot smittsomme uten samtidig tale for bedring av sosiale kår i de land de arbeider i. Man gjentar derfor de samme feil Koch og Pettenkofer stred om!  Det vitenskapen idag faktisk vet er at det disse landene trenger er bedre sanitæranlegg, bedre ernæring, bedre boforhold, nok av nødvendige mineraler og vitaminer i maten og fremfor alt fravær av krig. Medisinens vitenskapssosiale konsekvenser er således langt fra implementert: Istedet blir sosial urettferd oppretthold og forsterket ved at leger fra rike land reiser til U-land og innbiller folk at de kan hjelpe de syke uten at de sosiale kårene bedres. Dette er lik det mange religioner i alle år har sagt til de undertrykte: Lev lykkelig med din fattigdom og elendighet ved å tro på vår gud. Eller som Korzybski så ironisk ville sagt det hadde han levd i dag: Den som  har en vei til indre lykke vil være fortsatt lykkelig mens han går seg bort etter feil kart. Men det er ikke slik det skal være? Eller er det slik du mener det skal være……. Vi gir ikke svaret; vi tar frem premissene. Du får selv velge hva du skal tro. Vi drifter kun et informasjons-nettsted.

Copyright Bjørn J Øverbye – 2015

Les vår Disclaimer.

 

Militære forskere i USA oppdaget at elektromagnetisk terapi øker immunforsvaret!

Forsøk  utført i regi av det amerikanske forsvaret på 1960 tallet beviste at elektromagnetisk terapi øker immunsystemet.Forskerne håpet den gang at man kunne utvikle apparater som kunne brukes av leger og vetrinærer for å øke immunforsvart hos dyr og mennesker!

Militær forskning viser vei.

Mikrtowave5 Redaktør Thomas J Brown  fra Borderline Science  hevder at gamle tidsskrifter er ofte en kilde til spennende kunnskap i en tid da pressen har en underlig tendens til å innta negative holdninger til nye erkjennelser som ikke støttes av rådende vitenskaplige grupper av individer med tilgang på politisk makt.Således hevder han å ha dokumentasjon for at en rekke av fortidens mer fantastiske oppdagelser har  lidd den forsmedelige skjebne å bli begravet før de kunne anvendes til menneskers beste.Her er en slik kunnskap Brown har hentet fra New York Times den 19 August 1960, skrevet av journalist John Osmundsen .Artikkelen omhandler militær forskning på immunsystemet og metodn man brukte for å øke immunforsvaret var elektromagnetisme med ekstra høyfrekvente bølger. Disse bølgene hadde evnen til å øke immun-cellers produksjon av immunproteiner (gammaglobuliner). Forsker Sven A Bach med militær rang som løytnant bekreftet at man kunne styre immunsystemet ved å variere energibølgenes frekvens, båndbredde, pulsering, gjentakelses-frekvens.Strålingsmenden forskerne omtaler her var så liten at den ikke utviklet varme og må derfor ikke forveksles med varmebehandling med kortbølget stråling som brukes i fysioterapi og kreftbehanding!!

Elektromagnetisk mikrobølgeterapi ble til sist en virkelighet.

I papirer fra The Fourth Tri-Service Microwave Conference i New York i 1960 gjentar forsker Sven A Bach sine opplysninger og hevder at » en kort behandling med mikrobølgestråling kan bedre din helse!«.En annen forsker Doktor Joe Howland oppdaget at riktig instilt og tilpasset mikrobølgeterapi kunne beskytte forsøksdyr mot skader man påføres av røntgenstråling.Howland sier at man den gang i 1960 ikke enda hadde noen sykehus som brukte militærets oppdagelse. Men noen år senere ble behandlings-apparater utviklet i Russland. Ikke varmeskapende mikrobølgeterapi er i dag i bruk på mange sykehus i Russland.

( Kilde: Thomas J Brown;The Lakhovsky Multiple Wave Oscillator Handbook,Borderland Science,1994)

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Klikk her og les vår Disclaimer.

Hyppige infeksjoner, redd for influensa… er beta-glucaner svaret du trenger?

Helseproblemer forbundet med lavt/svekket immunforsvar brer seg i samfunnet og gir opphav til kroniske infeksjoner, redusert livskvalitet og økt behov for antibiotika. Kan ett enkelt sukkerstoff vitenskapen oppdaget for 70 år siden og som finnes i blant annet gjærceller og visse sopprater bidra i legens heroiske kamp for å gjøre deg frisk ??

Når antibiotika ikke strekker til, hva så ?

Tar antibiotikaens gullalder tar slutt?

Tar antibiotikaens gullalder tar slutt?

Universitetet i Cardiff [i] fikk i 2014 støtte av legemiddelfirma Abbot til å en undersøke utvikling av effekten av antibiotika ved kroniske sykdommer. Dette var i  perioden 1991- 2012. Undersøkelsen viste en alarmerende forekomst av antibiotika-resistens; dvs bakteriene tålte alle kjente antibiotika. Antall mislykkede kurer steg fra 13,9% i 1991 som i seg selv er høyt til hele 15,4% i 2012 som er ennå mer alarmerende; en relativ økning på 12%. Professor Craig Currie[ii] anklager legene for aktivt å bidra til problemet med slepphendt foreskriving av antibiotika og han anklager legene for å velge antibiotika når det fantes andre alternativer!

Currie sier til media: «Siden det også mangler utvikling av nye antibiotika (hvorfor?) og det samtidig er fallende virkning av gamle antibiotika (som alt er på markedet) er det god grunn til å bekymre seg!” Currie har et poeng: hvert år dør 25.000 pasienter innen EU av infeksjoner og kostnadene ved kroniske infeksjoner beløper seg til svimlende 1.5 milliarder Euro!!

På jakt etter nytt våpen !

Når gamle våpen ikke strekker til!

Når gamle våpen ikke strekker til!

Som lege har jeg i mange år erkjent problemet og ikke foreskrevet langvarige kurer. Problemet ble aktualisert under Borrelia-debatten og min egen søken etter andre alternativer enn langvarige antibiotika-kurer beskrevet i min bok : Syk av Flåttbitt. Boken oppsummerer mange års erfaringer fra mine reiser til ulike land der jeg intervjuet alt fra pasienter og leger til forskere og ansatte i det offentlige helsevesen.

Veien ut av uføret ser ut til blant annet å ligge i å stimulere kroppens immunsystem. I min bok er dette viet et helt kapittel der du kan lære om de ulike immuncellene og forskjellen på immunrespons type I og type II.

 

Er Beta-glucan en av flere magiske kuler som kan redde oss ?

Poly-sakkard med vidundereffekt??

Poly-sakkard med vidundereffekt??

Det kan synes som om dette er et viktig bidrag. Immunologen Dr .Louis Pillmer[iii], [iv]og medarbeidere oppdaget i 1940 at gjærceller lager et stoff som kan stimulere kroppens immunsystem til nye høyder. I 1960 identifiserte Dr. Nicolas Di Luzio[v] ved Tulane Universitet i USA årsaken til at gjærceller hadde denne evnen: et polysakkarid (sukkerstoff ) som ble døpt Beta-1,3-Glucan. Luzio skrev i sin forskningsrapport:” våre studier indikerer at 1,3 og 1,6 beta- glucaner er aktive farmakologiske substanser som raskt aktiverer celleveggene til økt beskyttelse mot ulike biologiske angrep”[vi]. Kort sagt: bedre forsvar mot celleskader, herunder selvsagt: angrep fra mikrober.

Kick start immuncellene dine!

Etter hvert ble det oppdaget at betaglukaner har evnen til å aktivere kroppens drapsceller: makrofagene, som spiser fremmede organismer, egne skadde celler og ulikt dødt materiale i kroppen som ikke skal eller bør være der. Men hvordan er det mulig at noe gjærceller lager kan trigge våre drapsceller? Svaret forbløffer: På overflaten av våre makrofager er spesifikke mottagerstasjoner[vii] som er spesialsydd for betaglukaner[viii]. Så snart beta-glucanene fester seg til makrofagene blir de mer aktive og går løs på inntrengere og fiender med fornyet iver. Det er mulig å identifisere denne effekten ved metoder som mørkefeltsmikroskopi, immunfluoresens-mikroskopi, måling av cytokiner og andre avanserte metoder som dessverre ikke tilbys rutinemessig enda. Men klart det bør komme !

Mat som medisin?

Sopp som gjør godt?

Sopp som gjør godt?

Ettersom studiene av beta-glucaner skred frem ble det isolert slike stoffer fra baker-gjær, havre, flere spiselige sopparter, tang, tare og mange ulike planter kjent fra folkemedisinen som nyttige for å bekjempe betennelser. Etter hvert som kunnskapen om beta-glucanene har vokst kan man nå i en del land bli testet for hvor mye belta-glucaner som et ledd i å bedre pasientens sjanser for å bli frisk av både akutte og kroniske infeksjoner. Har pasienten lite beta-glucaner i kroppen, klart pasienten skal ha tilskudd. En slik tankegang og laboratorietjenester har enda ikke nådd norsk sykehusvesen, men veterinærer , som om ikke annet kan fiskeoppdrettere i dag redusere mengden antibiotika og erstatte det med daglig tilskudd av beta-glucan anriket for. Noe å tenke på for dagens Helse-Norge der stadig flere leger bekymrer seg for overforbruk av antibiotika??

”Anabole steroider” for antibiotika-tabletter.

Aktiver drapsceller!

Aktiver drapsceller!

I en studie ved Harvard Medical School, en av USA`s fremste arnesteder for legeutdannelse og medisinsk forskning på høyeste plan, ble det erkjent at tilskudd av Beta-glucan tilskudd bedret helsen til pasienter på kirurgisk avdeling ved å redusere infeksjoner etter inngrep. Pasienter som fikk beta-Glucaner hadde 50% mindre infeksjoner, trengte mindre intravenøs antibiotika (reduksjon fra 10.4 til 0.4 dager!!). Dette betyr store innsparinger for sykehusene og en dramatisk reduksjon i ubehag for nyopererte.

I en undersøkelse fra 1999 av hele 39 sykehus ble det funnet at pasienter som gjennomgikk bukoperasjoner og samtidig fikk intravenøs beta-glucan terapi hadde 39% reduksjon i antall infeksjoner og færre dødsfall i forhold til placebogruppen.  Når pasientene i tillegg var feil og underernærte da de ble operert var effekten enda større: hele 61% reduksjon i forhold til placebo.

Hva forskere tror om beta-glucan og kreft?

Kreftceller er genetisk skadde celler som ”går amok”. Årsakene til at cellene blir avvikere er mange og vi skal i fremtidige innlegg her

Bedre overlevels med beta-glucan fra sopp??

Bedre overlevels med beta-glucan fra sopp??

diskutere moderne kreftterapi, et tema som er av stor interesse . Siden det er kjent at makrofager spiller en viktig rolle i kroppens evne til å drepe kreftceller vil man kunne anta at beta-glucaner bør kunne hjelpe kreftsyke til bedre immunitet og derved bedre overlevelse[ix]. Er en slik antagelse rett? I en studie av J Bogwald ble det funnet at beta-glucaner økte makrofagenes evne til å drepe kreftceller. Doktor Di Luzio bekreftet dette og skrev at beta-glucan tilskudd reduserte aktiviteten i brystkreftceller og melanoma-kreftceller[x]. En tredje forsker, doktor Seljelid[xi] [xii]kunne meddele at intravøs tilførsel av medisinsk rent beta-glucan fikk kreftsvulster til å tilbakedannes.

Det er pr dato utført forsøk på blant annet celler fra melanom, brystkreft, allogene sarkomer og prostata-kreft [xiii]. Dette er for så vidt intet nytt. I Japan har leger anbefalt bruk av ulike spiselige sopparter som Shitake og Maytake[xiv] til kreftsyke for å bedre deres overlevelse. Om noe slikt vil skje i Norge gjenstår å se.

Copyright Dr.Bjørn J Øverbye 2014

Fortsettelse i senere innlegg her i bloggen.

NB!! Kreft og kroniske infeksjoner er alvorlige tilstander der pasienten må følge legens råd og spør gjerne legen din råds. Selv om bruken av beta -1,3-glucaner nå brukes ved mange sykehus verden over sammen med skolemedisinsk terapi er det ikke sikkert at din lege har hørt om det.


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør. Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder og litteratur:

[i] http://www.cardiff.ac.uk/news/articles/one-in-ten-antibiotic-prescriptions-fail-13571.html

[ii] Se ovenfor

[iii] http://www.natures-balance.com/html/bet

[iv] http://thebetasource.com/education/beta-13-d-glucan/

[v] iLuzio, NR; Williams DL; McNamee RB; Malshet VG (1980). «Comparative evaluation of the tumor inhibitory and antibacterial activity of solubilized and particulate glucan». Recent results in cancer research. Fortschritte der Krebsforschung. Progrès dans les recherches sur le cancer (Germany: Springer Verlag) 75: 165–172. ISSN 0080-0015. PMID 7232829.

[vi] Nexus magazine, Feb-March, 2001, s 33- 37

[vii] Chang et al. College of Veterinary Medicine, Kyungpook National University, Daegu 702-701, Republic of Korea. Biochemical and Biophysical Research Communications. 12/2009; 391(3):1358-62. DOI: 10.1016/j.bbrc.2009.12.064 Source: PubMed

[viii]

[ix] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC174262/

[x] http://www.betaglucan.org/history.htm

[xi] http://www.nsc24.com/betaglucan.org/A-C.htm

[xii] http://www.beta-glucan.co.uk/reports.htm

[xiii] se kilde vi

[xiv] http://www.whfoods.com/genpage.php?dbid=122&tname=foodspice