Olivenblader inneholder 103 ulike kjemiske stoffer med helsefremmende virkninger. Mange av stoffene har en immunstimulerende og antibiotisk virkning på alt fra virus til bakterier og sopp. Dette gjør  Oliven Blads Ekstrakt (OLE) til en av naturens mest potente legemiddel i kampen mot infeksjoner .Her er hva fakta sier:

Oliventreet har mange helbredende gaver til mennesker. Mest kjent er olivenolje som har et høyt innhold av umettede fettsyrer som har vist seg å ha en rekke helbredende virkninger. Mindre kjent er det at bladene av samme tre kanskje har enda flere legende virkninger. I  boka ”Olivenbladekstrakt; et gammelt velbevart legemiddel omsatt i praksis ”  av Sophia Iming [i]  nevner forfatteren 103 kjemiske stoffer med biologisk virkning som er funnet i olivenblader  og 16 ulike helseforbedrende effekter som oppstår når man inntar en daglig dose ekstrakt fa bladene. Her er en kort oversikt over beviste helsefremmende effekter hentet fra boka, supplert med noe nyere forskningsdata.

OLE (Oliven Blad Ekstrakt) mot luftveisinfeksjoner og COVID -19: OLE styrker immunsystemet i luftveiene; spesielt hvite blodcellers evne til å spise mikrober (Fagocytose). 10 ml OLE hver 3 time har vist seg å påskynde tilheling av infeksjoner. Bruk av OLE utelukker ikke bruken av antibiotika. I et forsøk med idrettsutøvere viste det seg at dersom man brukte OLE reduserte dette varigheten av luftveisinfeksjoner med 28% ( Sommerville et al ) I en artikkel i tidsskriftet Frontiers Pharmacology 13 April 2022 konkluderte forskere med at OLE inneholder biologisk aktive stoffer som har evnen til å redusere COVID-19.

OLE ved virus-sykdommer: Forfatteren av boka hevder at bruk av OLE har vist seg å ha gunstig virkning på ulike former for virusinfeksjoner. Dette understøttes blant annet av Dr. Kaisa Kines bok  The Epstein Barr Virus Solution som referer til forskning som viser at OLE har evnen til å bremse formeringen av en rekke virusarter, herunder Epstein Barr Viruset som gir opphav til Mononukleose og som er en av årsakene til Kronisk Utmattelses Sykdom (CFS). Vanlig dose er 10 milliliter OLE hver 3-4 time til infeksjonen er over. I følge Dr. Kines kan bruk av OLE ved Mononukleose (Kyssesyke) føre til at infeksjonen går tilbake i løpet av bare 24 timer!! ( Kines 30 Mars 2018) . I følge boka til Iming kan man også bruke OLE ved ulike virusinfeksjoner hos barn slik som kusma, røde hunder, meslinger og kikhoste.( 5 milliliter OLE 2-4 ganger daglig ).

OLE bedrer tarmfunksjonen: Daglig inntak av OLE har ved erfaring vist seg å redusere helseplager fremkalt av irritabel tarm hos mennesker. I dyreforsøk ble de samme resultater bekreftet hos rotter som ble foret med det tarmskadelige kjemiske stoffet DDS. Ikke bare ble forsøksdyrene bedre; men dødeligheten ble redusert med hele 50% når DDS ble gitt i dødelig dose.

OLE ved ulike typer infeksjoner: Erfaringer som Sophia Iming henviser til bekrefter at OLE bedrer helbredelse av følgende infeksjoner. Erfaringene er understøttet enten av forskning eller erfaring fra andre.

  • Betennelser i underlivet hos kvinner som for eksempel candida sopp. Dette forklares ut fra OLE evne til direkte å drepe candida og å aktivere immunsystemet.
  • Halsinfeksjon: 97% helbredelse ved vitenskapelig forsøk.(119 pasienter)[ii]
  • Herpes og andre virusinfeksjoner i huden. 68% helbredelse, 32% bedret.(172 pasienter)[iii]
  • Magesår på grunn av Heliobacter Pylori, 100% ble bedre(17 pasienter)[iv]
  • Lungeinfeksjon 93% helbredet 7% bra(45 pasienter).[v]
  • Leverbetennelse (Hepatitt)

OLE ved Lyme- Borreliose: Det finnes flere nettsteder der leger og pasienter henviser til helsefobedrende effekt av OLE ved Lyme-Borreliose; men det finnes ingen vitenskapelige studier for bekrefter at OLE har evnen til å drepe parasitten Borrelia. Helsefobedrende virkninger som Lyme-pasienter forteller om på nettet ser ut å forklares ved at OLE har en allmenn immunaktiverende virkning som hjelper kroppens egne immunceller å redusere antall Borrelia-parasitter. Det er således ingen sterk anbefaling å bruke OLE ved Lyme- borreliose; men det er heller ingen grunn til å prøve det så lenge man er klar over av hva OLE egentlig virker for.

Hvor får man kjøpt OLE ?: Erfaring os forskning som det er henvist til i denne artikkelen viser at både kapsler og flytende OLE har en helsemessig effekt. Erfaring tilsier at flytende ekstrakt er lettere fordøyelig og derfor er å anbefale. Sunkost fører det flytende produktet Olivita som har god kvalitet til en rimelig pris. Ellers finnes det nok av produkter på Internett. Dosering  står anvist på produktet.

Fortsettelse følger i en senere artikkel.

@Copyright Dr.Øverbye 2020

DISCLAIMER

[i] Iming S: Oliveblattextrakte Altbewärtwe Helmittel in der Prakxis: Leiden Sie unter chronische Krankheiten? Entdecken Sie die vielseitige Helikraft der Olivenblätter. Double GmbH ,Wien, 2005

[ii] Walker O: Olive leaf extract; a new oral treatment to counteract most types of pathogene organisms.Explore Vol7 September 1996

[iii] Samme referanse som ovenfor

[iv] Samme referanse som ovenfor

[v] Samme referanse som ovenfor.

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.