Immun-styrkende terapi har som formål styrke hele immunsystemet i dets daglige kamp mot enhver mikrobe og kreftcelle som truer kroppen.Når planter, mennesker og dyr får nok næringsstoffer vedlikeholdes et sunt immunforsvar og deres evne til å overleve og leve lenge blir styrket.

 

Professor Pauling  om  immunsystemet og vitaminer.

Immunsystemet beskytter deg mot infeksjoner og bidrar til  din almene helse-tilstand . Vitenskapelig forskning har bevist at et sunt immunsystem trenger følgende vitaminer.

 1. Det fettløselige vitaminet A.
 2. Vitamin B12, Pantotensyre og Folsyre.
 3. Vitamin C (Ascorbinsyre)

I 1979 skrev Irwin Cameron og Pauling om immuncellenes evne til å gjenkjenne fiender . Dette er  enkelt i de fleste tilfeller når det gjaldt en vanlige  mikrober, men at kreftceller likner så mye på naturlige celler at immunsystemet må ha stor evne til å gjenkjennende syke cellene som likner mye på de friske cellene.

Det må her tillegges at mange mikrober utnytter dette forholdet ved å flytte inn i kroppens celler og gjemme seg der og Borrelia-parasitten også gjemmer seg inne i immunceller som har til oppgave å angripe den!!

Immunsystemets evne til å lage motstoffer (antistoffer) mot inntrengere og avvikende celler  så komplisert og avansert at et menneske i sin levetid kan gjenkjenne 1 million ulike fremmedstoffer, virus, bakterier, sopparter og avvikende celler i egen kropp..

Immun-globulinene (antistoffene) gjenkjenner bestemte stoffer på inntrengere(antigener) som kalles haptener.Forskning viser at denne evnen øker ved tilførsel av vitaminC.

Vitamin C og immuncellene.

I 1977 studerte  den engelske forskeren  Vallance  mennesker som var stasjonert i Antarktis  .Antarktis er på grunn av kulden allergen og mikrobefritt og  og egner seg derfor til forsøk med immun-systemet , fordi man her lett kan innføre ett og ett fremmedstoff og se hvordan kroppen hos mennesker og forsøksdyr reagerer når det ikke er forstyrrende faktorer tilstede.

Vallance observerte da at  vitamin C i store nok mengder er en  nødvendig for å lage nok av immunstoffene IgG og IgM når kroppen tilføres et fremmedstoff.

En annen forsker Dr.Prinz gjorde samme året (1977) en placebo-kontrollert blindtest med studenter.Halvparten fikk narre-tabletter og den andre halvparten 1 gram    vitamin C    pr dag.Etter 24 dager ble det målt økt IgA,IgG og IgM antistoffer i blodet som tegn på økt immunforsvar og derved bedre forsvar mot infeksjoner og kreftceller.

IgA er viktig for forsvar mot inntrengere i slimhinner i hele kroppen,herunder i nesen der vi innånder smittefarlig luft fra miljøer der det vanker/er mennesker som sprer smitte ved hoste.

Vitamin C   er også viktig for kroppens produksjon av  C1-esterase,  et enzym som muliggjør immunsystemets evne til å skille venn fra fiende.

Pauling om lymfeceller og kreft !

Immunsystemets mange celler er viktig å forstå når du skal bygge forsvar mot inntrengere. Lymfocytter er celler som spiser andre celler og inntrengere.De er viktig i kampen mot kreftceller og lavt lymfocytt-tall vil derfor bety dårligere overlevelse i kampen mot kreft. I dyreforsøk ble marsvin påført hud fra et annet marsvin og når lymfecelle-tallet var lavt aksepterte kroppen transplantatet.Med det samme marsvinene fikk vitamin C     begynte kroppen å avstøte transplantatet. Dette er av betydning i transplantasjons-medisin og dersom pasienter som har fått nye organer tar tilskudd som bedrer immunsystemet er det fare for at kroppen vil avstøte det nye organet!!

Transplanterte er derfor i en vanskelig situasjon ved at de må ha legemidler som svekker immunsystemet og de er derfor langt mer mottagelige for infeksjoner og utvikling av kreft.

Doktor Cameron oppdaget i 1974 at inntak av store nok mengder vitamin C     fikk lymfecellene til å avstøte kreftceller.Så for kreftsyke er det en stor fordel å øke immunforsvaret for å avstøte og drepe kreftceller som på ett vis er  fremmede celler slik som cellene i transplanterte organer.

Cameron oppdaget at ved å gi forsøkspersoner 5 gram vitamin C pr dag i 3 dager var nok til å øke antall nye lymfeceller  med med 83% og antallet holdt seg høyt i en uke-Økte man inntaket til  10 gram vitamin C pr dag økte produksjonen lymfeceller med det tredoble og inntok man 18 gram vitamin C pr dag firedoblet man lymfecelle-antallet.( se kilde nr 1)

Mange mener derfor i dag 40 år etter at disse pionerarbeidene ble gjort at vitamin C bør gis til kreftsyke for å bedre deres overlevelse.

Vanlig inntak av vitamin C er for lite når det gjelder.

 

Myndigheter i mange land,herunder Norge,mener at det som » folk flest» får via kostholdet er nok til å opprettholde god helse.I Norge tilsvarer dette ca 0.2 gram Vitamin C som askorbinsyre pr dag-Mer enn dette anser myndighetene som ikke anbefalt og derfor hindres du i å kjøpe høydose vitamin C på helsekost.

På apotek kan du kjøpe små pakninger 1.gram vitamin C tabletter fra Nycomed til usedvanlig høy pris kr. 69.- for 25  tabletter hvilket umuliggjør å ha råd til å skaffe deg nok vitamin C i doser som det her er snakk om for den som ikke har så mye penger.Denne politikken tvinger deg til å kjøpe vitamin C fra utlandet, men det er ikke sikkert at høydose vitamin C vil passere tollen.

Men  til forsøkene til Cottiingham og Mills fra 1943, dvs under den annen verdenskrig, lenge før Pauling ble kjent for sin forskning på vitamin C   . De undersøkte innholdet av vitamin C i kostholdet hos vanlige folk i Skottland. Når det kom en fokjølelses-epedemi (vi kaller det ofte influensa i dag ) sank antall lymfeceller til det halve og folk ble mottakelige for infeksjonen. Men de som inntok 250 milligram  Vitamin C  hver dag opprettholdt nok immunceller , men tok man 1-6 gram vitaminC pr dag kunne dette beskytte helt mot infeksjonen.

Konklusjonen er at man må ha mist 250 milligram   vitamin C   i daglig kosthold for å ligge på et minimum av immunitet.

Men man må ha kanskje 1 til 4 gram, ja hele 10 gram vitamin C pr dag for å god beskyttelse mot forkjølelse og influensa, skriver Pauling.

Irwin Stone om vitaminC.

I 1972 skrev den amerikanske forskeren Irwin Stone om vitamin C og bakterie.infeksjoner.

 1. Vitamin C i store nok doser er nødvendig for å drepe bakterier og beskytte mot infeksjoner.
 2. Vitamin C er viktig for å avgifte mot bakterie-toksiner og giftstoffer.
 3. Vitamin C kontrollerer lymfecellenes evne til å spise fremmede mikrober og fremmedstoffer i blodet.
 4. Vitamin C er helt ufarlig og kan gis is store doser for å oppnå ønsket effekter som nevnt ovenfor.

Det er derfor uforståelig for et logisk tenkende menneske at norske myndigheter som eneste land i verden  vil nekte en hel befolkning tilgang på store doser med et av de billigste vitaminene å lage som kan bedre folkehelse;nemlig vitamin C.

Og videre er det sosialt uakseptabelt at det eneste produktet som inneholder 1 gram  vitamin C   skal selges til så dyr pris at det forhindrer mange fattige som kunne trenge det å skaffe seg nok tabletter pr dag til å vedlikeholde helsen( kroner 2.80 pr 1 gram tablett fra Nycomed,mens produksjonsprisen kun er en brøkdel av prisen)

Hvordan laget sitt eget kreftdrepende-Interfron.

Interferon er et stoff laget av immunceller for å tilintetgjøre mikrober og kreftceller.En stund satte legemiddel- industrien sitt håp til produksjon av interferon for å stanse kreft og autoimmune sykdommer.Dessverre er er Interferon like allergifremkallende som potent mot infeksjoner og kreft og det har ikke fått noen betydelig utbredelse. I 1970 oppdaget Paulin at vitamin C øker din egen produksjon av Interferon!! Han skriver derfor» Ta mer vitamin C så du kan lage ditt eget Interferon!!»

Lag ditt eget betennelses-dempende PGE.

Prostaglandin (PGE) er hormonlignende substanser som lages av immunceller. PGE1 og PGE3 demper betennelser ,mens PGE2  virker betennelses og smerte-forøkende.Legemidlet Albyl-E  som inneholder acetyl-salicylsyre og som gis rutinemessig til flere hundretusen nordmenn for å forhindre blodpropp demper produksjonen av PGE2.Men Albyl-E hemmer også produksjonen av  det betennelseshemmende PGE-2, det er derfor ikke optimalt.Men vitaminC derimot demper det dårlige  PGE2 og øker samtidig det gode PGE1 

.Dette er en av årsaker til at store doser  vitamin C til å gi klinisk effekt er i stand til å gjøre de samme effekter som Albyl-E ,uten dennes bivirkninger og til en brøkdel av prisen!!

6 fakta om vitamin C .

Følgende 6 fakta er kjent fra vitenskap ,sosiologi og politikk.

 1. .VitaminC er et livsviktig vitamin kroppen til mennesker ikke lager selv!!derfor må mennesker få det fra mat.
 2. Norske myndigheter setter dagsbehovet for Vitamin C til 25 mg hos barn , 75 mg for voksne , 80 mg for gravide og 100mg for ammende.Men all forskning viser at dette er for lite til å forhindre og ha effekter på immunsystemet!!
 3. Den beste naturlige kilde for vitamin C er  sitrusfrukter eller ferskpressede juicer fra slike frukter.Blir juicene stående for lenge taper de sitt innhold av aktivt vitaminC.De rike kan kjøpe helse du ikke får.
 4. Leger lærer ikke om vitamin C og dets helbredende effekter i sitt studium og mange leger tror at vitamin C i store doser er farlig-Av denne grunn har myndighetene forbudt salg av  vitamin C i større tablett-doser enn 1 gram som i mange tilfeller er for lite til å se de effektene forskerene omtaler.
 5. Prisene for å lage vitamin C er lav, mens utsalgsprisen i Norge er uvanlig høy!! 25 tabletter Nycomed 1 grams tabletter koster fra 69 kroner og oppover, dvs 2,80  pr tablett.Trenger du 5 tabletter pr dag vil det koste 14 kroner pr dag i forbruk eller 420 kroner i måneden.
 6. Fordi prisene holdes uvanlig høye betyr det at eldre og kronisk syke som kan ha nytte av vitamin C i store nok doser blir de som rammes hardest.Disse er også vanligvis de fattigste i samfunnet og vitamin C i store nok doser vil derfor bli et gode for de med  nok penger,mens fattige må si farvel til mulig helsegevinst.

Mesteparten av innholdet i artikkelen er hente fra boka  How To Live Longer And Feel Better av professor. Dr .scient og Nobelprisvinner i kjemi og fredsarbeid :Linus Pauling, en av de største vitenskapsmenn i det 20.ånde århundre.

DISCLAIMER

 

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.