Hvitløk(Allum sativum) er vanlig i matlagingen i en rekke lands kulinariske kjøkken. Hva som er mindre kjent er den medisinske effekten av frisk hvitløk .Her bringer vi deg sammendrag av en lenger forskningsartikkel skrevet av Leyla Bayan og doktor Pier Koulivand som arbeider ved Institutt for naturvitenskap i Teheran (Iran),  og doktor Ali Gorji arbeider ved Institutt for Neurokirurgi ved Universitetet i Münster(Tyskland). Artikkelen er hentet fra Avicenna Journal of Phytomedicine  Januar –Februar  2014  og er vel dokumentert som fakta er til å stole på.

 

Hvitløk-gammel medisin.

Det er funnet historiske bevis for at hvitløk ble brukt i gamle Sumer og Babylonia (3000-1500 f.Kr.) Greske idrettsfolk i antikken brukte hvitløk for å styrke seg fysisk. Kinesiske leger har i mer enn 2000 år brukt hvitløk mot så ulike plager som lepra (spedalskhet), lungebetennelse, insektbitt, leddsmerter, underlivssykdommer hos kvinner ,tarmsykdommer og infeksjoner av ulike slag. Bruk av hvitløk  har videre vært brukt opp gjennom hele Vestens historie og det drives fortsatt utstrakt forskning på medisinske effekter av hvitløk .Her er noen av de forbløffende og fantastiske effekten av en gammel kjær matvare som  utvisker grenser mellom mat og medisin.

Hvitløk og hjertekarlidelser.

Hvitløk har en bevist evne til å senke blodtrykket hos 80% av personer som prøver det i store nok doser til at det har målbar effekt . Hvor mye som skal til må selvsagt utprøves i henhold til behovet hos den enkelte person, men forfatteren har funnet at inntak av 0.2 gram hvitløkpulver  3 ganger pr dag kan fremkalle en reduksjon på 10-11 mm Hg  Blodtrykksreduksjon.

En annen gunstig effekt av hvitløk er evnen til å senke det dårlige kolesterolet (LDL) , øke det gode (HDL) samt å bedre transporten av kolesterol-transporterende lipoproteiner. Forfatteren fant ikke mindre enn  39 oversiktsstudier som bekrefter disse effektene og i snitt sank kolesterolet med 8% noe som tilsvarer en reduksjon i forekomst av hjertekarlidelser med hele 38%!!

Hvitløken har også effekten å reduserer dannelse av blodpropp ved å påvirke hvordan blodet levres og hvordan blodplatene kleber seg sammen!!

Kan hvitløk hjelpe mot kreftsvulster?

Forfatterne har funnet flere undersøkelser som bekrefter at hvitløk kan hemme vekst av kreftceller .Forsøkene er gjort på cellekulturer og på forsøksdyr viser at hvitløk inneholder kjemiske stoffer som  fremmer kreftcellers død, hemmer deres vekst og øker immunsystemets evne til å bekjempe kreftcellers  vekst!! Artikkelen inneholder dessverre ingen informasjon som er relevant for  kreftsyke, men opplyser at Amerikanske myndigheter i 1990 inkluderte Hvitløk som et råd i å forebygge utvikling av kreft. Derimot finner du på nettstedet til National Cancerinstitute (NCI) i USA forskningsdata som indikerer at inntak av Hvitløk kan redusere sjansene for prostatakreft  med 50 %og  like stor reduksjon av kreftutvikling av tykktarmskreft hos kvinner.-I en annen undersøkelse var det 33% reduksjon av magekreft, for å nevne noen tall.

Så hva bør man gjøre dersom man alt har kreft? Om dette sier artiklene intet, men WHO (Verdens Helse Organisasjon) har følgende almene råd  for å få effekt av hvitløk.

  1. 2-5 gram frisk hvitløk eller
  2. 4-1.2 gram tørket hvitløkpulver eller
  3. 2,5 milligram hvitløksolje eller
  4. 0,3-1 gram hvitløksekstrakt

Om dette så er nok for forhindre/senke sjansene for å få kreft? Videre ;er dette  nok for å bedre helsen hos de som har kreft? Igjen er det ingen entydige svar; alt som synes å finnes av konklusjoner er at dine sjanser er bedre med nok hvitløk enn uten. Hvor mye kan ingen si deg; men vil du vite mer kan du lese professor David Servant Schribers  prisbelønte bok Anti Cancer a New Way Of Living inkluderer hvitløk som en viktig ingrediensen i et allsidig , økologisk matfat av frukt, grønt og bær for å bedre overlevelse ved kreft sammen med andre nødvendige terapimetoder.

Hvitløk og diabetes.

Dyreforsøk har vist at hvitløk og metformin gir bedre resultater enn metformin alene. Om disse resultatene uten videre er relevante for mennesker? I Boka Botanical Influence On Medicine skriver forfatteren Professor Melvyn Werbach og Michael T Murray (ND) at ved inntak av hvitløk svarende til det som finnes i vanlig  kosthold ( 1-7 ouncer /dag ;1 ounce =28 gram) er dette nok til å redusere blodsukkernivåene ved samtidig inntak sukker enten via mat eller intravenøst. De henviser også til undersøkelser der inntak av 0,125gram hvitløk pr kilo legemsvekt førte til fall i blodsukker og økning i effekten av insulin. Rådet må derfor bli at selv om hvitløk ikke forhindrer eller kurerer diabetes; kan det bedre situasjonen. Hvor mye? Kun daglig bruk og samtidig måling av blodsukker vil kunne avgjøre dette! Med andre ord :opp til den enkelte!

Hvitløkens antibiotiske effekter!

Mens det er lite eksakt kunnskap om hvitløk og diabetes, er det betydelige mengder kunnskaper om hvitløk og infeksjoner!!! Artikkelen henviser til 15 ulike vitenskapelige studier av hvitløkens evne til å drepe mikrober og protozoer. Noen få blant mange nevnte eksemplerav  mikrober svekkes eller drepes av rå hvitløk.

  1. Pesudomonos,Klebsiella og  Proteus  (Urinveier )
  2. Salmonella(tarminfeksjoner)
  3. E-Coli (Tarm, sår og urinveisinfeksjoner, fryktet sykehusbakterie)
  4. Gule Stafylokokker( Fryktet sårinfeksjons-årsak ved sykehus)

Artikkelen nevner flere andre bakterier som skades av hvitløk, samt protozoer, ulike sopparter herunder candida og ulike virustyper!!! Ingen kjent syntetisk antibiotika kan oppvise en så omfattende evne til å redusere et så vidt spektrum av mikorber som nettopp Hvitløk.

Hvor mye Hvitløk er nok?

Vi har alt nevnt at artikkelen ikke gir spesifikke råd til legene om hvor mye hvitløk man skal gi; fordi detter er forskning og forskere sier bare om noe virker eller ikke virker. Hvor my man skal gi og hvem som skal ha hvitløk er opp til den enkelte lege eller forså vidt den enkelte pasient som leser slike artikler. Vi får nøye oss med de almene iakttagelser .WHO gir råd som alt er nevnt og som sier noe om et slags minimum som m å til for å få forebyggende effekter. Trolig må man nok ta mere for å få behandlingseffekter. Som alltid ellers: rå plante er bedre enn varmebehandlet. I Japan bruker man gjæret hvitløksekstrakt og det er angitt på pakningene en slags anbefalt dagsdose uten at den sier noe om dagsdosen har en ønsket effekt; da er produsent eller selger ansvarlig overfor kunden og det ønsker ingen å være i disse tider.

Mange leser slike artikler og tenker at hvis jeg spiser hvitløk blir jeg nok bedre; men en må huske at det er hele ”pakken” som teller. Skal man føst ha glede av helseråd gjør noe med hele situasjonen. De beste tiltakene er å kutte sukker, redusere inntak av alkohol, begynne å trene og legge om til mer plantebasert føde. Og løk kan da brukes i salater man tar til maten; da begynner vi å snakke om gode helsegevinster. Men når det er sagt: tar man daglig dose hvitløk er man om ikke annet noe bedre stillet enn om man ikke gjør det…mener mange forskere.Og for all del hvitløk er mat og bra sådan. God apetitt!

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Les vår Disclaimer! Husk at dette er helseinformasjon og ikke legeråd for den enkelte leser.Helseråd skal gis av kvalifisert helsepersonell basert på kunnskap om pasienters helse

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.