Kan man planlegge et barns helse ?

Kan man planlegge et barns helse ?

  En vitenskapelig studie publisert i 2020 viser en interessant trend: Dersom barn ikke vaksineres før de er fylt ett år, gis brystmelk og fødes på naturlig vis vil de ha mindre risiko for helseproblemer i oppveksten enn om de får vaksiner første året, tas med...