5% av Norges befolkning er fortsatt uvaksinert. De har for tiden omtrent like stor risiko for å få C19 som vaksinerte, men fortsatt dobbelt så høy risiko for langvarig sykehus-innleggelse .  Hvem er de og hva kan de gjøre for å redusere sin sykdomsrisiko dersom de fortsatt ikke kan eller ønsker å la seg vaksinere?

Å la seg vaksinere er for de flestes vedkommende et personlig valg og ikke påbudt ved lov. Smittevernloven § 3-8 kan brukes for tvangsvaksinering, men helseminister Bent Høie uttalte i 2020 at det ikke ville bli aktuelt å innføre tvangsvaksinering for C19. Selv om det skulle innføres tvangsvaksinering; kan man likevel unndra seg dette dersom lege finner at man av helsemessige grunner ikke vil tåle vaksinering. Denne situasjonen har ført til at vi i Norge har minst to grupper uvaksinerte: De som ut fra medisinske grunner ikke bør vaksineres fordi de ikke vil tåle det. Og de som av andre grunner ikke ønsker å la seg vaksinere.

Hvem er de  som ikke vil ha C19 vaksine av ikke- medisinske grunner: I følge gallupbyrået Opinions Koronamonitor den 1 september 2021, ett år etter at mRNA vaksinene hadde vært på markedet var svarene slik for de som ikke ville la seg  uvaksinerte.

 • 56 % var menn, 44% var kvinner. De fleste var over 50 år.
 • Utdannelse og sosial bakgrunn er stort sett som for folk flest.
 • Noe flere er innvandrere.
 • 60% sa de ikke hadde tillit til informasjon fra regjeringen.
 • 86% var engstelige for bivirkninger.
 • 49% trodde C19 viruset var menneskeskapt.
 • 97% ville ikke la barna få vaksine.
 • 54% ville ikke bruke munnbind.

Uvaksinerte  har for tiden like stor risiko for å få C19 som de vaksinerte: Et statistisk mål for sykdomsforekomst er  C19 syke pr 100.00 individer i gruppen vaksinerte og uvaksinerte. I FHI statistikken for uke 1- 2023 var tallene for uvaksinerte over 16 år slik.

 • Uvaksinerte: 1138
 • Vaksinerte delvis vaksinerte og fullvaksinerte: 1169.

Med andre ord risiko for å bli C19 syk er omtrentlig lik for begge grupper.

Denne situasjonen har holdt seg stabil i en måned. Det er derfor ikke lenger riktig at de uvaksinerte har større risiko for å bli C19 syk enn vaksinerte: men trenden kan selvsagt snu når antall smittespredere i samfunnet øker !

De uvaksinerte blir alvorligere syke med C19 enn de vaksinerte: Men når de uvaksinert først får C19 har for uke 1 en risiko på 16,4 pr 100.000 for å havne på sykehus, mens de vaksinerte av alle grupper hadde en risiko på 8,9 pr 100.000. De uvaksinerte har lenger liggetid og alvorligere forløp av C19.Denne situasjonen har eksistert så lenge pandemien har eksistert.

De uvaksinerte risiko for å dø av C19 versus risiko som fullvaksinerte: Tallene for hele pandemien var slik :496 uvaksinerte død av C19 mot 404 full vaksinerte. De siste 4 ukene snudde trenden: det dør nå: 66 uvaksinerte av C19 mot 91 fullvaksinerte

Hva kan de uvaksinerte gjøre for å bedre sin risiko? FHI og Helsedirektoratet har kun ett råd når man ser bort fra munnbind, 2 meters avstand og handvask: la deg vaksinere! Begrunnelsen ligger i ukerapportene. Men ikke alle ønsker å følge råd om vaksine uansett hva staten sier; og så lenge det ikke er tvungen vaksinering; fortjener også disse noen råd. I databasen www.c19early.org finner man 2300 vitenskapelige statistikker over hva man kan gjøre som ikke er vaksinering. Rådene kan benyttes både av vaksinerte og uvaksinerte. Her er noen eksempler hentet fra databasen over råd som er godt dokumentert og har høy troverdighet.

Terapier som forebygger C19 om det inntas regelmessig når det er pandemi.Effektiviteten av rådene er angitt i parantes Eksempelvis vil   inntak av Ivermectin kunne redusere sjansene for at coronainfeksjon skal utvikle seg til C19 med 82% slik at bare 18% av alle som blir smittet blir syk.

 • Ivermectin (82%) Vegetarkost (51%) Sollys (45%) Fysisk trening (41%)
 • God søvnkvalitet (31%) Zink (30%) Vitamin D (30%) Vitamin C (14%)

Terapier som reduserer C19 alvorlighetsgrad om det inntas innen første dag av sykdommen. Effektivitet av rådene er angitt i parates.

 • Svartfrøolje (69%) Vitamin D(65%) Ivermectin (62%) Zink (41%) Curcumin (31%)

Siden sjansene for å havne på sykehus pr tiden er dobbelt så høy for uvaksinerte som vaksinerte betyr en nedgang i risiko på 50% eller mer, at uvaksinerte nærmer seg sykdomsutvikling som vaksinerte.

Sid dette er statistikker; betyr det at om man iverksetter rådene behøver man ikke oppleve resultatene med 100% effekt.En rekke forhold spiller inn som alder,allmenn helsetilstand, bruk av legemidler, kosthold, bruk av nytelsesmidler mm.

Det finnes også andre tiltak som man kan finne på denne bloggen som  gir  bidrag til sterkere immunforsvar.Det er bare å lete blant et stort antall artikler med basis i vitenskaplige undersøkelser gjort av leger fra hele verden som ønsker å bidra til bedre helse ved tiltak man selv kan iverksette.

Slik situasjonen er for øyeblikket er det altså noen hundre tusen norske menn og kvinner, de fleste i 50 årene med en utdannelse som er gjennomsnittlig for andre samfunnsborgere som av ulike grunner enten ikke kan ta vaksiner eller ikke ønsker å ta vaksiner.

Det er viktig at  de uvaksinerte ikke stigmatiseres med uriktige påstander og mobbes for sine valg; men at de respekteres og  gis informasjon som de i samråd med sin fastlege  kan bruke til nytte for bedre helse i pandemitider.

@COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLIAMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.