5% av den norske befolkning har ikke tatt vaksine. FHI har ingen svar for de uvaksinerte skjebne. Men den britiske organisasjonen Control Group Cooperative mener å ha  svar. CGC er en organisasjon av uvaksinert, med 305.000 medlemmer fra 175 land. I en statistikk som omfattet 18.497 medlemmer i perioden oktober 2021- februar 2022 viste det seg at de uvaksinerte medlemmer av CGC  hadde erfart følgende.

Dette er ingen verdensomspennende statistikk utført av helsemyndigheter eller leger bygget på statistiske prinsipper for å kunne trekke troverdige konklusjoner.Det er en statistikk blant medlemmer av CGC der 6 % av medlemmer selv besvarte et spørreskjema.Ut fra de innkomne svar ble det så laget en oversikt over de uvaksinerte skjebne.Selv om det ikke er en høykvalitets undersøkelse gir det likevel et slags  bilde av hva de vil si å være uvaksinert:

Hvor mange er uvaksinerte? Her er noen tall  I fattige land har hele  78% av befolkningen uvaksinert. I de rike landene er antall uvaksinerte  i snitt 20%. Tallet på uvaksinerte er i noen av verdens rike land slik : USA er 14,18%, i Canada 19,08% , i Frankrike 22,34% , Tyskland 14,18% Japan 21.03% og i Norge 5%.

Årsaken til at spurte  ikke ville la seg vaksinere:

Brukte naturmedisin  16.78%
Skeptisk til legemidler 16,43%
Skeptiske til myndighetene 16,41%
Synes statistikkene var dårlige 16,33%
Redd for langtidsbivirkninger 15,42%
Redd for korttids bivirkninger 11,48%
Medisinske komplikasjoner 4,39%
Var skadet av andre vaksiner 2.78%

 

De fleste uvaksinerte var i aldersgruppen var 20-  69 år. Bare 13% var eldre enn 70 år.

Hvor mange uvaksinerte hadde hatt COVID-19? 20% av de uvaksinerte på verdensbasis oppgav at det hadde hatt coronasmitte. Av disse hadde 3% ikke hatt noen symptomer, 14,3% hadde milde symptomer, 8,7% hadde moderate symptomer og bare 2% hadde så alvorlig COVID-19 at de havnet på sykehus. Ingen dødsfall var registret, siden dette var en spørreundersøkelse, der bare levende besvarte spørsmålene. Dette er en av spørreundersøkelsens svake sider.

Hva hadde de uvaksinerte gjort for å unngå å bli alvorlig syke? Det er ytterst interessant å lære av de uvaksinertes skjebne. Det viste seg at den vanligste selvmedisineringen var vitamintilskudd, deretter fulgte Ivermectin, hydroklorokvin ,mens en liten gruppe hadde brukt naturlegemidler. Man kan derfor ikke si at de uvaksinerte forholdt seg passive; de fleste hadde ved aktiv egeninnsats inntatt  midler for å nedkjempe viruset og forkorte sykdomsperioden.

I periode med mye smitte brukte de fleste uvaksinerte munnbind.

De uvaksinerte opplevde mobbing: En stor andel av de uvaksinerte opplevde at de ble mobbet og forhatt av vaksinerte. Grunnen til dette er ikke oppgitt; men de fleste lands helsemyndigheter og regjeringer har gjentatte ganger hevdet at uvaksinerte er usolidariske og en kilde for virus som truer fellesskapet.

Det er også hevdet at de uvaksinerte opptar en stor andel av sykehusplasser i forhold til de vaksinerte. Det er derfor lett å bli skyteskive for negative utsagn.  50% oppgav at dette hadde påvirket de i liten grad, 30% hadde opplevd moderat grad av virkning, mens 20% hadde opplevd diskrimineringen så sterkt at de følte at de ikke hadde noe håp! Dette burde være en advarsel for helsevesenet om å legge fra deg stigmatisering av uvaksinerte som en metode for å få fleste mulig til å vaksinere seg.

Mange uvaksinerte opplevde å miste jobben: En enda verre utgave av hat og diskriminering av uvaksinerte var tap av jobb. Tap av jobb fordelte seg slik for noen utvalgte regioner: Australia og New Zealand 28,8% ,Sør Europa 13.3% USA 13.1%, Sørøst Asia 11,6% og  Nord-Europa 5%. Tallene gir varsel om at pandemien og retorikken myndighetene har brukt har ikke bare påført uvaksinerte mentale belastninger, men også fratatt de levebrødet.

Men som sagt: disse tallene er ikke representative fordi dette dreier seg om en frivillig innrapportering blant medlemmer i CGC.Men, selv med en slik reservasjon er det klart at stigmatisering av de uvaksinerte ikke er noe bra situasjon i en tidsalder der forfølgelse av minoriteter ikke er uttrykk for en god sosial holdning.

Viktig:  Dette er ikke  et innlegg mot vaksiner, men et sammendrag av en statistikk fra CGC om hva de uvaksinerte mener og opplever om sin egen situasjon.Valg av vaksiner må skje i samråd med egen lege.I neste blogg skal man ta for seg risiko man løper ved ikke å la seg vaksinere versus det å ta vaksiner

@ COPYRIGHT ØVERBYE 2022

DISCLAIMER

Kilde: The Epoch Times 22.09.22

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.